E27

Det var noget af en nød, vi skulle knække på dagens spilleplade. Der manglede et ord, og det eneste, vi vidste om ordet, var, at det stod til 27 point. Men Supaya blev dagens helt, da hun som den første fandt ordet “eemler”. Det burde egentlig have været Preben, der fandt ordet, for det var faktisk ham, der den 27. december 2010 bad Fritz om at godkende det. Se bare, hvad Fritz har gravet frem af Pludrs blogs arkiv:

2010/12/27 at 00:23

Preben: Manglede i dag:

æsse/t
litre
lees
eemtid
ledsæt
ryssel
eemler

Fritz Says:
December 27th, 2010 at 19:43
ja, vi snupper næsten dem alle. Litre derimod bliver angivet med forkortelsen, “l. br.” – lidet brugt. Og eemtid og ditto -ler er helt nye ord/udtryk for mig. Men sådan er det jo, når man spiller Pludr – man lærer hele tiden noget nyt, og det er jo slet ikke så ringe endda.

Og lad os da lige snuse lidt til bedtydningen af dette ord – eem:

eem, (af Eem hollandsk flod), et tidsafsnit i 2. mellemistid, hvor en havarm (Eemhavet) strakte sig ind over Holland og Sydslesvig til Polen (dets vigtigste aflejring i Danmark er cyprinaleret, som findes på Broagerland og Langeland (Ristinge Klint)).

Geoteknisk Institut
Bulletin no 5

I Sønderjylland findes i den østjyske moræne talrige løse flager af fedt, ofte lidt dyndholdigt, interglacialt ler, det såkaldte eemler, der går frem i dagen på Als, men som præger hele moraenelandskabet fra grænsen til op imod Kolding.

Eemtiden begyndte ca. 131.000 år siden og bestod af en varmeperiode på ca. 3.000-4.000 år – efterfulgt af en hurtig afkøling og derefter en gradvis afkøling som gik over i næste istid – Weichsel-istiden.

I den varmeste periode på 3.000-4.000 år groede der hassel og egetræer helt op til Oulu, Finland. Havoverfladen var højere end nu, som indikerer større afisning af jorden – Grønlandsisen og Antarktis var sandsynligvis smeltet. Skandinavien var en ø, pga. den højere vandstand.

http://da.wikipedia.org/wiki/Eem-mellemistiden

Om Klinten ved Halkhoved skriver Axel Jessen:

Det paa de sydfynske Øer og Østkysten af Slesvig’ forekommende marine Ler – tidligere benævnt Cyprinaler, nu Eemler, har paa Grund af sin Rigdom paa Molluskskaller tidlig vakt Opmærksomhed.

M46

Hm, det kan nok være, at der på spillepladen forleden gemte sig noget af en joker: M46. Vi repeterer lige endnu en gang, hvad en joker er her på Pludr. En joker er et ord, som ikke hører hjemme i Pludrs database, men som ikke desto mindre alligevel har sneget sig ind. Det kunne være et stednavn, et firmanavn, et egennavn eller et navneord med med ejefalds-s. Alle den slags ord har vi aftalt skal luges ud af databasen.

M46 eller rettere: Monique er en joker – ingen tvivl om det, og derfor vil hun også blive slettet fra databasen. Men vi nåede da lige at score 46 point på hende. Det er ikke længe siden, vi også kunne score point på et andet pignavn, Lindy. Men her var der ikke tale om en joker, for lindy – med et lille begyndelsesbogstav – er jo det ene af de to ord, vi bruger til at beskrive den førhen så populære dans, lindy hop.

Hvad så med Bodil? En Bodil er jo statuetten og Danmarks ældste filmpris, der uddeles af Filmmedarbejderforeningen. Prisen er opkaldt efter de to store danske skuespillerinder Bodil Ipsen og Bodil Kjer og blev uddelt første gang 29. april 1948. Men der findes ingen bodiler i ordbøgerne, og “en Bodil” er vel snarere en popularisering af det korrekte udtryk: Bodil-prisen. Derfor har vi hverken en bodil eller en oscar med i Pludrs database.

Til gengæld kan Fritz lige så godt igen advare: jokere er vi slet slet ikke færdige med. I Pludrs database gemmer der sig uden tvivl stadig et stort antal jokere, og vi må så bare slette dem fra databasen, efterhånden som de dukker op.

Hvad angår Monique, så lad os da endelig lige stifte bekendtskab med en af Danmarks fantastiske sangstemmer: Monique Spartalis. Monique er født på Frederiksberg, og hun startede meget tidligt med at dyrke musik. Hun sang således i Danmarks Radios Pigekor, lærte at spille guitar og spillede i forskellige orkestre, inden hun i 1988 begyndte at undervise i sang på aftenskole.

Hun kom til at indspille jingles til reklamer, og i forbindelse hermed fik hun tilbudt en pladekontrakt i 1990. Det første album, Shadows, blev den bedst sælgende danske debut i 1991. Monique har siden udsendt flere albums under eget navn og medvirket på andre kunstneres albums, men også suppleret indkomsten med at speake til reklamefilm, været vært i et tv-program og holdt foredrag. Derudover har hun spillet med i musikalske teaterforestillinger som Atlantis på Østre Gasværk i 1994-95, Hair på Betty Nansen Teatret i 1996 og Rocky Horror Show på Nørrebros Teater i 2002.

Ud over det musikalske har hun uddannet sig som skolelærer og psykoterapeut, lige som hun er Master i Neuro Lingvistisk Programmering!
Læs mere om dette emne her: http://da.wikipedia.org/wiki/NLP

Besøg Monique:
http://www.monique.dk/dk/