Hensås foresloges

Indtil Wuziwug får styr på en ny betalingstjeneste og ikke mindst den igangværende afstemning om spilletidspunkter, kan vi da lige benytte anledningen til endnu engang at fordybe os i et af det danske sprogs små finurligheder.

Preben Riis Sørensen efterlyste forleden nemlig en af de drilske bøjningsformer og forslog “hensås”. Og her taler vi ikke om en en eller anden skødesløs form for at så græs, hvor græsfrø nærmest henkastes på skrømt. Nej, vi taler om ordet, hense, i passiv datid også kaldet for præteritum passiv – et hurtigt eksempel: Hensås foresloges!

Fritz: Hm, hensås er den såkaldte og præteritum passive form af ordet, hense. Den slags bøjningsformer har vi fordybet os i tidligere. Ja, Fritz har endda godkendt “hjalpes” som jo er ordet, hjælpe, i præteritum passiv. Den slags bøjningsformer af uregelmæssige verber bruges uhyre sjældent på dansk, og det er ikke mange, vi kan slå op i ordbøgerne endsige finde ved hjælp af Defistos bøjningsdatabase. Her finder vi for eksempel ikke “hensås”.

Det er lykkedes Fritz at få Google til at finde et interssant dokument: “Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Aarhus Universitet 7.-8. oktober 2004”. Her i kan man læse følgende passus:

“Det er en velkendt at nogle verber ikke har passiv, dette gælder fx de obligatorisk refleksive (*skammes), samt mange uregelmæssige verber der ikke bruges i præteritum passiv (*ådes). Der findes imidlertid ikke en gennemgang af præcis hvilke verber, det sidste fænomen angår. Ved kodningen af give og dets sammensætninger (i STO’en – Defistos “sprogteknologiske orddatabase” ‘Fritz) viste det sig, at give stadig tillader brugen af præteritum passiv (der gaves…) om end formen er sjælden på nudansk.”

For ikke at gøre det alt for svært for Fritz, vil vi fremover nøjes med de præteritum, passiv-former, vi kan slå op ved hjælp af Defisto. Hjalpes er dog undtagelsen, som vi har med i Pludrs database, for sværhedens skyld og om ikke andet for ved lejlighed igen engang at kunne undres over det danske sprogs små finurligheder.

Nu skulle man måske tro, at udsagnsordet, give, i præteritum passiv – altså: “gaves” hører fortidig sprogbrug til. Men sådan er det ikke. I “REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVNs cirkulære fra 2007 kan man læse følgende:

“De ovenfor nævnte forhold burde vurderes i forbindelse med bevilling af tjenestefriheden, således at der gaves tjenestemanden en mulighed for på baggrund heraf at vurdere sin ansøgning om tjenestefrihed. Samtidig gaves der amtskommunen mulighed for, eventuelt inden for en flerhed af klassificeringsmæssigt og funktionsmæssigt ensartede stillinger, at sikre en tjenestemandsstilling til den pågældende.”

Læs også Fritzs første indlæg om præteritum passiv her på Pludr:
http://blog.pludr.dk/?p=1797

PS: Hvad angår Defisto, så må Fritz erkende, at have kludret i det, da han skulle se efter så, om man så må sige. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg kunne bare ikke se bøjningsformen hensås, da jeg så efter hense. Men nu kan jeg pludselig godt se hensås!
I det hele taget tyder alt på, at ordet, se, er et af de uregelmæssige udsagnsord, der med alle mulige præfikser – ud, ind, på, over, af – og altså også hen, tilsyneladende altid kan antage bøjningsformen, præteritum passiv. Jeg vil derfor skynde mig at tilføje hensås til Pludrs database.

Starttider på Pludr

Der har på det sidste været en række henvendelser fra brugere som ønsker at se andre starttider for spillene på Pludr.

Vi vil selvfølgelig gerne lytte til vores brugere, men da de nuværende starttider har været brugt længe er vi utilbøjelige til at ændre dem inden vi ved hvor stor en del af vores brugere som ønsker dette.
Vi håber derfor at du vil give din mening til kende og dermed hjælpe os til at beslutte om en eventuel ændring af starttiderne skal finde sted.

Deltag i vores brugerundersøgelse her:
http://bit.ly/Pdk9Bn