Ædegilde

Ingen kan vel være i tvivl om, at man her på Pludr den ene gang efter den anden kan være håbløst ordblind. Men en sjælden gang kan man måske få lov at smykke sig med titlen som ordfører. Om ikke andet så da undervejs i spillet. Så har man det som en fisk i vandet. Men det er kun lige indtil, man kommer ud på dybt vand og bliver svømmet håbløst agterud af flyvefiskene.

Her på Pludr er der altid nogle af de store fisk, der har en irriterende evne til at komme svømmende bagfra og æde alle os småfisk. Hvad kalder vi den slags Pludr-spillere, der vel nærmest må betegnes som alt andet end mænd m/k af få ord?

Ordhajer, foreslår Preben Riis Sørensen.

Fritz: Hm, Ordhajer findes jo ikke i virkeligheden. Her har vi til gengæld: Børshaj, gullaschhaj, bolighaj, billardhaj og billethaj, og i ODS’en har vi en læsehaj.

Vi har også Carcharodon carcharias, der på dansk også benævnes menneskehaj. Det ord har jeg aldrig før kendt til. Menneskeaber har de fleste nok hørt om, men menneskehaj?! I ODS’en betegnes den samme art uhyggeligt nok som menneskeæderhaj. Så findes der måske også en menneskeæderabe? King Kong måske?

PS: Når nu vi småfisk risikerer at blive spist til sidst i det store ædegilde her på Pludr, var det så måske en ide at bevæbne os med ædedolke?

Pludr løstes

Fritz har endnu ikke kunnet forstå efter hvilke grammatiske regler, nogle verber kan antage bøjningsformen, præteritum passiv, og andre ikke kan. For eksempel kan hoppe, hvilket man kan tjekke i Defisto. Men i DDO’ens store database med teksteksempler, Korpus.dk, findes ingen eksempler på bøjningsformen.

Alligevel kan man måske konstruere et par eksempler, som måske er gyldige. Hvis for eksempel børnene to og to – altså to børn samtidig og sammen ved at holde hinanden om skuldrene prøvede (altså i datid) at hoppe i paradis eller i en hoppeborg, hoppedes de vel ad?

Eller hvad med: Hoppeborgene hoppedes? Det sidste eksempel er vel lige så gyldigt som: Æbler spistes, politikere næbbedes, tæpper bankedes, ruter vandredes, dansen trådtes og hævd vandtes?