Flere end 213.000

Den Danske Ordbog indeholder i øjeblikket knap 100.000 opslagsord, og i følge en pressemeddelelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har selskabet som langsigtet mål at nå op på 200.000 fuldt dokumenterede og beskrevne ord.
Den senste opdatering til Den Danske Ordbog er på flere end 1400 ord, og de fleste af dem på nær forkortelser og ord med bindestreg har vi så også føjet til Pludrs database.
Her har vi nu flere end 213.000 ord at bruge af, og med hjælp fra alle Pludrs ordnørder, er endnu flere på vej.

PS: I Den Danske Ordbog, mangler vi stadig en betegnelse og dermed navneordet for en clairvoyant person. I ordbogen er clairvoyant nemlig et tillægsord, men på internettet optræder ordet oftest som et navneord. Der findes godt nok et navneord for evnen til klarsyn: clairvoyance, men vi mangler stadig at få at vide, at clairvoyant også kan bruges som et navneord: clairvoyant, clairvoyanten, clairvoyanter og clairvoyanterne.