Ord i farver

så snedt som bøjning af verb. snede, så snedet må vel være OK?
Manglede i dag:
midtø, ggl evt.+en
sortrød, ggl
sortrør, ggl

Fritz: Ja, snedet et ok. Men det er midtø ikke. Bortset fra en håndfuld henvisninger til Fur Midtø kan Google kun findet et par ikke særligt autoritative kilder til dette ord.
Heller ikke sortrød er ok, da det er forkert skrevet. Korrekt er: sort-rød, akkurat som vi skriver det om de danske nationalfarver: rød-hvid (med en bindestreg).
Sortrør er der heller ikke meget autoritativt at finde om på nettet. Et enkelt sted findes sortrør, men klikker man på linket, bliver man oplyst om “sorte rør”.

Snedt er endet

Fritz: Hm, sjovt nok har jeg aldrigt stiftet bekendtskab med navneordet, kult, i flertal. I mine øren lyder kulter lidt forkert. Men det er jo så bare i mit sprogøre og sikkert ikke i andres, denne bøjningsform skurrer.

Der er derimod noget andet, som skurrer. Preben Riis Sørensen spørger nemlig til bøjningsformer for ordene: sned og ende, og det er vel at mærke bøjningsformer, som der tilsyneladende kun findes nogle ganske få teksteksempler på i Ordbog Over Det Danske Sprog (ODS): snedt og endet.

Fritz: Sned er et tillægsord, og den slags plejer at have bøjningsformer med et e eller et t som tilføjelse: snede eller snedt.

Og her har vi så problemet i en nøddeskal, nemlig at ODS’en ikke altid giver oplysninger om bøjningsformerne. I tilfældet sned kan man finde et eksempel med snedt, men ikke snede. Men her er også et andet eksempel: snid.

I tilfældet med udsagnsordet, ende, hvor du jo efterlyser bøjningsformen: endet, kan man længere nede i teksten faktisk også finde eksempler på endet.

Men hverken ved sned eller ved ende er der oplyst noget autoritativt om bøjningsformerne – der er kun forskellige teksteksempler.

Derfor har Fritz hermed besluttet at regne den slags for alternative oplysninger, som han helst ikke vil beskæftige sig med. Så, hvor, der i den slags tilfælde opstår tvivl (i Fritz’ hoved), vil vi tillade os udelukkende at benytte bøjningsformerne fra Den Danske Ordbog og Defisto.

Dermed kan hverken endet eller snedt godkendes. Og derfor vil snedt nu blive slettet fra Pludrs database.

Bål og brand

Preben Riis Sørensen efterlyser ordet: halmbål.

Fritz: Hm, der må være en forskel på bål og brand. Et bål er planlagt og kontrolleret ild, mens en brand er det modsatte – uplanlagt og ukontrolleret ild. Når vi tænder et bål, gør vi det som regel af træ. Når, der går ild i halm, har vi ikke et halmbål, men en halmbrand. På samme måde har vi heller ikke et skovbål, men en skovbrand. En steppebrand er lige så lidt et steppebål, som en bilbrand er et bilbål.