Meget hårde Hjerneskaller

Preben Riis Sørensen efterlyser ordet: negeri, som findes i Ordbog over det danske Sprog (ODS’en).

Fritz: Hm, Det er da en bemærkelsesværdig forklaring, vi kan læse om negeri i ODS’en:

“Saasnart en Neger af Vigtighed er død, fyres der en Mængde Musketskud af uden for Huset og omkring i Byen eller, som den paa Kysten kaldes, Negeriet, hvorved Dødsfaldet bliver almindelig bekiendt.”

Den forklaring fik mig straks til at tjekke, hvad man kan læse om ordet, neger, i Store Nordiske Konversations Leksikon, som jeg har stående i 26 bind i min bogreol.
Det er et arvestykke, og i bind 16, der er dateret 1921 – altså i begyndelsen af Matadors første tid – kan man blandt andet læse følgende:

“De fleste N. Har aflange, meget haarde Hjerneskaller, ofte med høj smal Pande, fremstaaende Kæber, flad Næse, tykke Læber, kruset (Uldhaar) sort Haar, som Regel skægløse, Platfødder, Skelettet gennemgaaende, spinkelt, men haardt. N. er livlig, lyrisk, barnlig, elsker Musik, lærvillig, men ikke udholdende, heller ikke videre udviklingsdygtig; moralsk set er han let til det gode, som til det onde; Medlidenhed er sjældnere end Grusomhed. Hvor Negre skal regere (som paa Haiti), bliver det næsten altid despotisk. Forfængeligheden er stærk hos N. og tit af ganske barnlig Art, ligeledes Løgnagtigheden. I det 16. Aarhundrede begyndte man at indføre Negre som Slaver til Amerika, da Indianerne ikke duede til strengt Arbejde.”

Kogeøer og deslige

Preben Riis Sørensen efterlyser ordet: olieø.

Fritz: Her er vi igen havnet i afdelingen for steders karakteristika – denne gang er det ikke byer, men øer. Olieø kan man ikke slå op i ordbøgerne, så lad os nøjes med de ø-ord, som vi kan finde her. Blot fordi et rafinaderi opbevarer olie i tanke på en ø, gør vel ikke øen til en olieø? I så fald kunne der meget hurtigt gå inflation i ø-ord. Hvad med Fanø Bryghus – gør det så Fanø til en “ølø”? Nej, Fanø er lige så lidt en ølø, som Bornholm er en solskinsø. Sicilien er vel heller ikke en mafiaø? Selv hvis flertallet af kvinder på en ø beskæftiger sig som kogekoner, er en sådan ø jo heller ikke nogen kogeø.

Kulbyer og deslige

Preben Riis Sørensen savner ordet kulby i Pludrs database.

Fritz: Hvis vi skulle til at opfinde ord, der beskriver byers karakteristika, ville Fritz få meget travlt, for så er Ribe pludselig en tulipanby, Herning er en hingsteby og odense en eventyrby og ja, Viborg en tingby og Machu Picchu en inkaby og engang var Esbjerg vel også en fiskerby. Vi vil dog lade os nøje med de byer, vi kan finde i ordbøgerne.

Uomsat viden eller mangel på samme

Preben Riis Sørensen efterlyser ordet: uomsat.

Fritz: Hm, Google kan sagtens finde mange henvisninger til uomsat, men et sådant tillægsord findes ikke i ordbøgerne. Hvad værre er, så findes det modsattte tillægsord, omsat, i ordbøgerne heller ikke! Det nærmeste, vi kommer, er udsagnsordet, at omsætte og dermed datidsformerne: omsatte og omsat.

Helt tosset lyder det i mine øren, hvis man så skulle slutte sig til, at så må der også findes et udsagnsord: uomsætte, som så i datid bøjes uomsatte og uomsat.

Er jeg på herrens mark her? Hvordan forklarer man ordet, uomsat, når det hverken findes som tillægsord eller udsagnsord i ordbøgerne? Jeg må tage mig til hovedet.

Findes der blandt Pludrs spillere en dansk- og grammatikkyndig, der kan komme med en logisk forklaring, så min uvidenhed ikke forbliver uomsat?