En sove og bære pose

Mangler i dag bondeordet PLOVARM, skriver Farmer og forklarer selv, hvad sådan en arm er godt for. Måske er den ligefrem landbrugets pendant til tannissportens tennisarm?

Skulle der i denne tusindtallige skare være en enkelt som ikke liiige har styr på, at en plovarm styrer afstanden mellem plovens enkelte plovlegemer, kan en skitsetegning ses på denne reservedelskatalogside (Der var lige en ordentlig pointfabrik dér):
https://nordic.kramp.com/store/dk/da/product/229942

Fritz: Følger man dit link, kan man se: “plov arm”, hvilket strengt taget ikke er det samme som “plovarm”. Værre er det, at Google slet ikke kan finde den slags arme på dansk.

Farmer: Fint nok. Det er et rigtigt fagord, som nok ikke hører hjemme i pludr-banken.
Dette med at skrive plov arm i stedet for korrekt plovarm er desværre en hyppig oplevelse med sammensatte ord. Staveprogrammet kender ikke sammensætningen, skribenten deler ordet og vupti, så er der ingen røde streger.

Fritz: Ja, flere og flere sammesatte danske navneord bliver oftere og oftere splittet i to! Det er måske afsmitning fra engelsk, hvor to ord tilsammen sagtens kan udgøre et navneord. På dansk har vi ordet: kontorbygning, mens man på engelsk har et tilsvarende navneord: “office building”.
Hvordan to ord ved siden af hinanden kan være et navneord har jeg aldrig forstået. Jeg mener at vide, at reglen på engelsk er, at det kun er de mest almindelige navneord, som ikke deles i to ord. Men hvad er så de mest almindelige en-ords navneord på engelsk? Hvorfor skrives noget så almindeligt som en kontorbygning på engelsk ikke “officebuilding”.
På dansk er kontor bygning og kontorbygning tre vidt forskellige ord, men på engelsk er de tre tilsvarende ord svære at skelne fra hinanden: office building og office building.
At det forholder sig sådan, er måske medvirkende til, at vi i dansk har langt flere navneord end, der findes i engelsk.
Men hvorfor er der endnu ingen almindeligt forekommende stavefejl i danske tekster med ordet: havestol? 

PS: Er der overhovedet nogen, som på dansk kunne finde på at skrive: “en have stol”, når der nu er nogen, som kan finde på at skrive: “en plov arm”?