Ordforbistringer


Har du fodret databasen med DDO’s nye ord, spørger Preben Sørensen. Og så må vi jo undersøge sagen, selv om man undertiden godt kan føle sig helt rundtosset med alle de forbistrede ord- og bøjningsformer, man så må huske at tjekke.

Tag nu bare Prebens eget forslag forleden: glynet. Er det mon et navneord: glyn i bestemt form: et glyn? Nej, glyn er et udsagnsord i bydeform, men det viser sig at være stærkt bøjet: 

Glyn (bydeform), glyne (navneform), glyner (nutid), glynte (datid), glynt (før datid/kort tillægsform). Det er ligesom med udsagnsordet at klæde: klæd, klæde, klæder, klædte, klædt.

Men hvad så med et ord som: ventelys altså et kalenderlys, spørger Preben.

Fritz: Kalenderlys har vi, men ventelys, manglede vi. PS: Ventelys må nødvendigvis lyse rødt, indtil det skifter til grønt og bliver til kørelys.

Preben: Nix, der er tale om tællelys.

Fritz: Jo, men selv den slags findes som ventelys ved fodgængerfelter – ikke tællelys, men nedtællingslys eller bare nedtællelys!

Her er det så Peder Elkjær, som foreslår noget helt andet: Philumeny eller philumenist person, der samler på tændstiketiketter eller tændstikæsker.

Fritz: Hm, det ord staves da vist nok med et dobbelt-l: phillumenist. Google kan godt finde ganske få eksempler på brugen af ordet på dansk. Phillumeny er et engelsk ord, som vi ikke har noget dansk ord for. Skulle vi have det, er mit bud, at det skulle være: Phillumeni – altså med i som det sidste bogstav som i filateli. Sådan kunne vi blive ved, men her er det så Preben, som bringer os tilbage på sporet: 

Preben: Sjovt at DDO’s ordtilføjelser er krydret med enkelte ord som man kunne tro var ‘kigget over skulderen’ fra PLUDR: Naboø, epizooti, dodenkop, mugost – det må vi have en skvis på. Og så kan vi glæde os over at have både fedteras og fedterads.

Fritz: Ja, det må du nok sige, og det bringer os så tilbage til spørgsmålet om alle de nye ord, som Den Danske Ordbog er blevet opdateret med. Er de mon også blevet føjet til Pludrs database?

Ja, det er de sådan set for så vidt angår alle nye ord med færre end 12-13 bogstaver. Alle de andre med flere end 12-13 bogstaver, ville jo alligevel aldrig dukke op på Pludrs spilleplade!