Hverken isfugl eller islam

Preben Riis Sørensen savnede forleden ordet: isdyb, hvilket fik Fritz til at afvise ordet med henvisning til, at det ord synes at være ren og skær poesi. Normalt er det ikke isdybder, men havdybder, vi regner på. Is måles ikke i dybder, men i tykkelser.

Men, indvender Preben: Når jeg googler isdyb+et, får jeg godt nok gentagelser, men ingen poetiske smørerier.

Fritz: Jeg har Søgt og fundet poetiske isdyb og smeltekys. Men jo, “isdybet” giver andre eksempler, men stadig poetiske som for eksempel: “Nella Dan sank i isdybet”. Det er vel snarere det noget mindre poetiske: havdybet, som Nella Dan sank i.

Meeen – ved nærmere eftertanke kunne et isdyb måske godt give mening, al den stund klimaforskere jo borer sig ned i isdybet, og vandet fra de dybblå smeltevandssøer på indlandsisen forsvinder ned i isdybet.

På dansk har vi iøvrigt ingen flertalsbøjning af havdyb. Det samme må så også gælde for isdyb.

Så er der vel ikke andet at tilføje end, at så fik Perben alligevel atter sin vilje. Men Fritz har trods alt hverken kunnet finde isfugle eller islam i isdybet – den slags hører stadigt kun til i poesien!