Kun 24 timer

Ordforslag: Entrehage.

Fritz: Entrehage har vi hidtil ikke haft i databasen. Det har vi så nu. Men da ordet er på ni bogstaver, vil det forekomme meget sjældent i spillene. Det er derfor, ordforslag fortrinsvis bør begrænses til ord på op til otte bogstaver. Kun hvis vi konstaterer, at der i et konkret spil mangler et ord med flere end otte bogstaver, er det ok at foreslå det føjet til databasen.

Databasen er forvejen fyldt godt op med ord på flere end otte bogstaver – ja der er også et utal af ord med flere end 20 bogstaver. Men den slags megaord har vi endnu til gode at kunne gætte på.

Forklaringen kan meget vel være, at den algoritme, som en gang i døgnet genererer et nyt spil, har nogle inbyggede restriktioner, der skal forhindre spil med umanerlig mange ord. Alogoritmen er født til at generere spil, begrænset til et antal ord mellem cirka 40 og cirka 100 ord.

Spil med flere hundrede ord, ville uden tvivl kunne få selv den mest hardcore pludrspiller til at miste tålmodigheden – døgnet har kun 24 timer.

Himmelske kurtisaner

Preben Riis Sørensen mangler en ganske bestemt mønt og foreslår derfor: apsara. Fritz: Apsara synes overhovedet ikke at være en mønt. Men mønten hedder muligvis apsar og stammer fra Abkhasien, mener Preben efter nærmere eftertanke.

Fritz: Ja, mønten hedder en apsar, og den er fra Abkhasien. Apsara eller apsaras, som det også staves er derimod noget helt andet:

Apsaras, (sanskrit), guddommelig nymfe i den indiske mytologi. Apsaraserne beskrives som usædvanlig skønne, feagtige væsener, der bor i himlen eller i hellige søer og floder på Jorden. Som himmelske kurtisaner har de ry for at forføre mediterende asketer, når disse gennem deres bodsøvelser synes for mægtige for guderne.

Nu har vi så dem alle tre: apsar, apsara og apsaras – her på Pludr.

German Apsara Conservation Project (GACP) er en almennyttig organisation baseret på Kølns universitet i Køln, som er viet til at bevare apsaraer og devaer og andre basreliefer i Angkor Wat.

Angkor Wat er det store tempelkompleks i verdensarvsområdet i Ankor i Cambodja. Angkor Wat blev indskrevet på verdensarvslisten i 1992.