CAPTCHA (FAOTCM)

Forslag: adhd.

Fritz: Hm, det var da et interessant forslag. Min første indskydelse var nemlig, at adhd er en forkortelse, og at den slags har vi ikke i Pludrs database. Men det har vi – for eksempel basic, algol og cobol.

Hvordan kan det nu være? Det viser sig, at den slags er såkaldte initialforkortelser, som ifølge DDO’ens definition er “ord dannet af begyndelsesbogstaverne fra flere ord eller orddele fx DSB, NATO og ATP”. Dog findes nato ikke som et selvstændigt ord i ODS’en.

Det gør til gengæld adhd, der er et navneord og en forkortelse af “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. DDO’en forsøger sig endda med et par fordanskninger:’opmærksomhedsmangel eller hyperaktivitetsforstyrrelse’! Men så er adhd jo noget mere mundret at skrive, om man så må sige.

Det viser sig også, at vi i Pludrs database allerede har et navneord som: captcha. Men jeg tror bare ikke, at dette ord nogensinde har været med i et af dagens spil.

Captcha er ifølge DDO’en en initialforkortelse af “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”. Også her forsøger DDO’en sig med en fordanskning: “fuldstændig automatiseret offentlig Turing-test til skelnen mellem computere og mennesker”. Dog gør DDO’en ikke noget forsøg på at fordanske initialforkortningen til: “FAOTCM” – så det gør vi heller ikke.