Morsomheder

På spillepladen forleden var der et lille morsomt ord, vits. Dem har vi ikke hørt for mange af her på Pludr, så lad os straks råde bod på det:

To amerikanere fra New Jersey er på jagt ude i skoven, da den ene pludselig falder om. Han trækker tilsyneladende ikke vejret, og hans øjne er helt glasagtige. Jagtkammeraten hiver sin mobiltelefon frem, ringer 112, og stammer: »Min kammerat er død. Hvad skal jeg gøre?«.

Telefonisten svarer: »Tag det helt roligt. Jeg skal nok hjælpe dig. Men først må vi være helt sikre på, at han er død«. Der bliver tavst i røret. Så lyder der et skud. Jægeren kommer tilbage på linjen og siger: »O.k., og hvad så?«.

Her er ikke bare tale om en morsomhed, men om et eksempel på seriøst forskningsarbejde, som alle med hang til et godt grin har kunnet deltage i på det engelske website: www.laughlab.co.uk

Her har to millioner mennesker fra hele verden brugt et år på at kåre verdens bedste vits blandt 40.000 eksempler fra 70 lande. Der er tale om et forskningsprojekt sat i værk af universitetet i Hertfortshire og Det Britiske Selskab til Videnskabens Fremme.

Lad os lige snuppe en morsomhed mere:

Sherlock Holmes og Dr Watson var taget på campigtur og havde sat teltet op under stjernehimlen. På et tidspunkt midt om natten vækkede Holmes watson og sagde:

Waston se op på himlen og fortæl mig, hvad du ser. Watson svarede: Jeg kan se millioner og atter millioner af stjerner.

Og hvad kan du så udlede af det, spurgte Holmes.

Watson svarede: Hm, hvis der er millioner af stjerner, og selv hvis kun nogle ganske få har planeter, er det sandsynligt, at så må der også være planeter magen til jorden. Og hvis der bare er nogle få planeter som jorden, så er der måske også liv derude.

Hvortil Holmes svarede: Watson, din idiot, det betyder jo, at nogen har stjålet vores telt!

37 thoughts on “Morsomheder”

 1. Manglede i dag:

  tjah, DDO
  vejarm/e, ggl (få men i alle former)
  omgear, ODS
  jaha, DDO
  jard, ODS,yard

 2. @Preben: Tjah, lad os snuppe den, inden vi glemmer det! Og vejarme er der rigtigt nok ikke mange af, men en enkelt synes at være autoritativ, så ok. Jeg boede også engang selv på en vejarm, nemlig på den venstre vejarm af Thyrasvej:
  http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=55.469148,9.134445&spn=0.003406,0.010568&z=17
  Ja også til omgear og jaha. Men nej til jard, som er en alternativ staveform, der kun “undertiden” bruges. Det er ikke ofte nok til at blive føjet til Pludrs database.

 3. @Preben: Hm, det er fandeme lidt svært med med det der bandeord. I ODS’en kan man læse, at hvis man skal have en forklaring på stavemåden “fame”, skal man se under “fandeme”. Men her er “fame” ikke nævnt med ét ord. I DDO’en kan man læse følgende: “for at angive udtale i et lavere stilleje også i former som: fa’me”. Men her er der jo tale om en udtalegengivende form med apostrof, og den slags ord har vi ikke i Pludrs database.
  Mae – og dit forslag: maes – lyder også lidt talesprogsagtigt, men den alternative staveform er jo gengivet i ODS’en, så vi må vel have den med i databasen.

 4. Manglede i dag:

  kink, ODS
  rinsk, ODS
  knev, ODS,knøv
  knevl, ODS
  skuemad, ODS
  ukvem, ODS,ukvemme
  askne, ODS
  skys

 5. @Preben: Ja, til samtlige, og når vi nu alligevel er i gang med at godkende ord, skulle vi så ikke lige også tage bydeformen af askne?

 6. Jo, men regner da altid med at du skriver alle formerne.

 7. Manglede i dag:

  udsno, ggl
  opsno, ODS
  udhop, ggl
  opslap, ODS,opslippe
  udslap, ODS,udslippe
  gødsl, ODS
  kødluns, ggl
  dørpal, ggl

 8. @Preben: Der er ingen grund til at være nedtrykt – samtlige dine ordforslag er nu med i Pludrs database!

 9. @Supaya: Tjah, jeg tror, du har ret – speen og speet har det tidligere været muligt at score på. Jeg har en formodning om, at bøjningsformerne på et tidsspunkt er blevet slettet, fordi der i den Danske Ordbog oplyses, at nok er spe et substantiv, men det har fælleskøn. Der er med andre ord ingen bøjningsformer. Ydermere oplyses det, at spe kun forekommer i udtrykket “til spot og spe”. Men i ODS’en har jeg åbenbart overset, at spe også er et verbum, og så må bøjningsformerne, speen og speet, være gyldige. Problemet er bare, at i ODS’en bliver der kun angivet en enkelt bøjningsform “spe(e)de”. Derfor har jeg måttet ty til en form for logik, jeg tror, man kan bruge i sådan et tilfælde. Først tænkte jeg, at hvad angår bøjningsformer – og til spørgsmålet om der her forekommer dobbelt-e, må det være med udsagnsordet, spe, som med udsagnsordet, le. Men den logiske følgeslutning holder ikke, al den stund le er et stærkt bøjet udsagnsord (det er jo lo i datid). Men heldigvis har vi da et lignende ikke stærk bøjet udsagnsord, nemlig te. Og her ser den logiske følgeslutning ud til at holde, nemlig den at spe skal bøjes som følger:
  spe, sper, speede, speet, speende, speedes, speen, spees.
  At det vitterligt er sådan, bøjningsformerne er, kan man så slutte sig til ved at tjekke bøjningsformerne for udsagnsordet, te, i den sprogteknologiske database, Defisto. Tjek det selv her: http://ida.hum.ku.dk/cgi-bin/defisto/defisto?q=te#te_2

 10. Manglede i dag:

  plop, ODS
  tilluk
  kvap, ODS
  kvak, ODS
  råholt, ODS
  kultorv, ODS
  kvar, ODS,kvær3

 11. @Marisol: Der er noget underligt over udsagnsordet, aldres, for i ODS’en står det som ordets grundform. Normalt ville grundformen være: aldre. Hvorfor, det er sådan, kan jeg ikke regne ud, men jeg har en mistanke om, at hvis grundformen er aldres, så bliver det svært at have en bydeform. Jeg kan ikke umiddelbart komme på nutidige udsagnsord, der på samme måde slutter på et s i grundformen. Men lad os gå ud fra, at det er en fejl, at ordet ikke står i sin grundform i ODS’en, og så føjer jeg alligevel ordet med alle sine bøjningsfomer til Pludrs database.
  Alpe derimod skal vi ikke have med – i ODS’en er det alp, og bøjningsformen, alpe, bruges ikke mere: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=alp&search=S%C3%B8g
  Snulr derimod skal vi selvfølgelig have med.

 12. @Preben: Når de to små ord, ud og op, er med på spillepladen, er der altid stor risiko for, at der mangler nogle ord. Jeg har tjekket samtlige dine ordforslag og godkender dem alle. Udsno kan Google dog ikke finde mange eksempler på, men et par af dem er vel autoritative. For eksempel oplyses vi om, at udsno et kabel på spansk hedder: “desenrollar un cable”
  Opsno er i følge ODS’en lidet brugt, men skal man tro Google, er det faktisk mere brugt end som så, så jeg har alligevel godkendt ordet.

 13. @Preben: Ja, lad os glemme kvak, men lad endelig være med at fortælle det til skrubtudsen! Deroudover har jeg godkendt samtlige dine ordforslag.

 14. Men den med talefejl skulle egentlig have det at vide. Dvak.

 15. Manglede i dag:

  knotte, ODS
  knote, ODS
  knip, ODS
  fototing, ggl
  otting, ODS
  ipot

 16. @Preben: På nær fototing og otting, godkender jeg dine ordforslag. Fototing er ikke autoritativt – i DDO har vi et bedre ord: fotoudstyr. Otting er i følge ODS’en nu kun dialekt (nu kun dial.)

 17. Manglede i dag:

  tilfyg, ODS
  tovligt
  gaslov, ggl
  bilov, ODS
  gasbil, ggl
  istogt, ggl
  bilsag, ggl

  Når den nu ikke hedder andet: volvox, ggl+encellet

 18. @Preben: Jamen jeg godkender næsten dem alle – dog ikke bilov, der i ODS’en står angivet som ænyd. Det er for gammelt til Pludr. Og så er der Volvox: Jeg har spurgt Google til råds om dit lille “volvox”, men har ikke kunnet finde det. Derimod har jeg fundet flere autoritative kilder til ordet “Volvox” – altså med stort begyndelsesbogstav og dermed brugt som et egenavn – og ikke som et navneord. Man taler med andre ord ikke om “volvox” som en massebetegnelse, men om alger. Men søde ser de da ud:
  http://www.youtube.com/user/GoldsteinLab#p/u/4/QD7HQLhy_IY

 19. Ad 30:

  Bilov, der mener jeg at ænyd. henviser til det efterfølgende.
  Men ellers kan biloven googles.

  Volvox kan vel være et navn på lige fod med andre dyrenavne? (Var min tanke).

 20. Hej Fritz

  Undrer mig over at der ikke er nogen der har skrevet om stygge og spørg. Dem manglede vi i den grad.
  Til gengæld synes jeg, der var flere “ikkeord” med.
  Og tovlig som du godkendte den 11. Er det ikke dialekt?

  Hilsen Birthe

 21. @Birthe: Det lyder stygt, men spørg mig ikke, hvorfor de to ord ikke forlængst er blevet føjet til Pludrs database. Men bedre sent end aldrig!
  Og så kunne jeg da godt tænke mig en forklaring på et ikke-ord. Du spørger samtidig, om ikke tovlig er dialekt. Mener du dermed, at tovlig er sådan et ikke-ord?
  Men tovlig kan du slå op både i Den danske Ordbog og i Retskrivningsordbogen:
  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tovlig
  http://www.retskrivningsordbogen.dk/ro/dataservlet?p1=tovlig&p2=false&p3=0&p4=10

 22. @Preben: Nej, jeg glemte helt at svare på indlæg nr. 31. Svaret er, at du har ret – “ænyd.” går på det efterfølgende “bylofve”, der efter min mening er en nærmet surrealistisk stavemåde. Sjovt, at biloven tilsyneladende ikke bare handler om biavl, men også har noget med boligloven at gøre. Jeg vil straks godkende bilov med tilhørende bøjningsformer!

 23. Hej Fritz

  I går manglede jeg lergrav + bøjningsformer af samme.

  Hilsen Birthe

 24. @birthe: Ja, og jeg har nu føjet alle de der lergrave til Pludrs database.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.