Højt skum

Der findes øldrikkere, der næsten er ligeglade med, hvad øllen smager af – bare den er med højt skum og har godt med procenter i. Sådan har det på en måde også været her på Pludr. Tidligere var vi næsten ligeglade med, hvad ordene indeholdt – bare der var mange af dem, og helst nogle, man kunne score godt med point på.

Sådan er det ikke mere. Lige nu er der flere end 176.000 af slagsen i Pludrs database, så vi kan vel efterhånden godt tillade os at være lidt mere kræsne.

Det er blandt andet derfor, at vi for snart længe siden besluttede at udelukke alle ord med ejefalds-s og alle egenavne, firmanavne og forkortelser. Siden har Fritz også besluttet at udelukke – så vidt muligt – al lægelatin fra databasen.

Der findes dog stadig tusindvis af ord – med højt skum og godt med procenter i, for kendetegnende ved et ordspil som Pludr er jo, at vi tilfældigvis har besluttet også at inkludere ordene fra Ordbog over det danske Sprog (ODS’en). Nogle af dem er endog meget vanskelige at score på, men hvad gør det, når bare det er med til at holde vores allesammens små grå henslumrende hjerneceller i god form, om man så må sige.

Og skål for det, men efter nøje overvejelse, synes Fritz, at skummet næsten kan blive for højt. Nu vil vi i stedet sørge for flere velskænkede ord, så fremover er det – så vidt muligt – slut med også at inkludere alle de alternative staveformer, som Ordbog over det danske Sprog også indeholder. Det er med andre ord – så vidt muligt – slut med alle de alternative stavemåder og bøjningsformer, der står skrevet om i ODS’ens mange parenteser.

Lad os tage et eksempel frisk fra fad. På gårsdagens spilleplade fik vi serveret en ”pils” med højt skum, for det var nemlig også muligt at score på ordet ”pilse”.

Slår man op i Ordbog over det danske Sprog får man følgende oplysninger:

”Pils, en. (Pilse). (efter ty. pilz, svamp; ældre fagl.; sj.)
svamp (1). Efterretning og Erfaring om Svampe, især Rør-Svampens velsmagende Pilse. OFMüll.​(bogtitel.1763). De har først lært mig at kiende denne Pilse. sa.​Svampe.5.”

Så med den nye forholdsregel skærer vi toppen af skummet og nøjes med pils. Pilse, som står nævnt i parentesen, sletter vi fremover fra databasen.

Humlen i det hele er også, at det vil lette arbejdsbyrden for vores sprogrøgtere! Vi skal dog hilse fra Fritz og sige, at vi fortsat – så vidt muligt – vil beholde alle de såkaldt uofficielle staveformer, som er nævnt i Den danske Ordbog.

Når vi nu alligevel har højt skum i glasset, vil vi skynde os at skåle med Pernillej, der på Pludrs blog skriver:

“savner ordet stout på dagens plade: Stout er en mørk øltype produceret af ristet malt eller almindelig byg (barley), humle, vand og gær.
Stouts var traditionelt den generelle betegnelse for de stærkeste mørke øltyper, typisk med en alkoholstyrke på 7% til 8%.”

Skål Pernillej, lad os straks også servere noget stout for Pludrs database.

38 thoughts on “Højt skum”

 1. ja, skål, pernillej og Fritz – og godt vi kom væk fra de buttede bløddyr 🙂

  hvad siger du til jere – dere er jo med

 2. @gran: Hm, dere er ikke med mere – ordet er ikke blot forældet, det falder også for den ny forholdsregel om at luge alle ud blandt alle de alternative bøjningsformer Pludrs database. Slår du “dere” op i ODS’en, henvises man til at slå op under “de2”, og her kan man blandt andet læse: “(foræld. ell. dial.:) dere”. Jere har jeg ikke umiddelbart kunnet finde i ODS’en, men hvis det findes, går jeg ud fra, at det forholder sig med jere som med dere – det er forældet.

 3. ja, helt forældet, jeg nævnte det kun, fordi jeg undrede mig over dere – men den har du vel så luget ud nu

 4. Manglede i dag:

  dagavis, ggl
  dagsyn, ggl
  dagsnyt, ODS
  avisnyt, ODS
  bagad, ODS,bag3,5.1
  tagsyn, ggl

 5. @Preben: Når vi nu har begrebet, ugeavis, giver dagavis da god mening. Google kan finde 10 henvisninger, hvoraf et par er autoritative – så ok. Og på samme måde er det med dagsyn – når nu vi også har nattesyn. Dagsnyt er et sjovt ord, men det må være lidt i familie med “daggammel”, og avisnyt kan man også læse i ODS’en. Bagad derimod bliver i ODS’en angivet som “bag ad” – altså i to ord.Der gives dog et par teksteksempler med ordene skrevet ud i ét, men det er måske en alternativ stavemåde (som Fritz med den ny forholdsregel har besluttet at undlade). Tagsyn kan Google ikke finde mange henvisninger til, men et par af dem ser ud til at være autoritative – så ok.

 6. Manglede i dag:

  kladr, ODS
  knud, så kom han også med, ODS
  modank, ggl +e
  mandtid, ggl
  sodalud, ggl

 7. @Preben: Ja til dem alle – også knud! Når vi nu har udsagnsordet, modank, skulle vi måske også lige snuppe navneordet, modanke. Og mandtid er åbenbart noget, som rationaliseringseksperter holder regnskab med. Jeg gad nok vide, om mandtid skal regnes i enheden, mand(e)time.

 8. Manglede i dag:

  indpost, ggl
  æonisk, ggl
  opstås
  snooz, ggl +e

  stæd faldt så fra.
  atonisk ser ud til at være lægelatin, ligesom tonisk?

  Øv, så spiser jeg selv natost.

 9. Der er forresten en ubrugt konkurrenceparameter:

  Abetastning optælles, og færrest er bedst.

  Kan æ,ø,å- rækkefølgen rettes, så den er ens for alle?

 10. Arbejdsforbrug opgøres i mandtimer.

  Savner i dag bondeordet SÅSÆT. Et såsæt er en kombination af harve og såmaskine, så jorden kun overkøres én gang efter pløjning/stubharvning.
  Mit gæt er, at 95 procent af Danmarks korn i vore dage sås med et såsæt. Jeg har selv sået alt mit korn med såsæt siden 1984.
  Der kommer 31.800 sider op, hvis ordet googles, så Pludr må da have sig et såsæt.

  Så mit råd er: Søsæt projektet med at oprette såsæt snarest.

 11. Manglede i dag:

  svangr, ODS
  nativ, ggl
  tanghø, ODS
  natis, ODS
  shanti, ggl
  svank, ODS

 12. @Preben: Tjah, når vi nu har udpost så hvorfor så ikke også indpost. Jeg godkender ordet, omend det på min pc betegnes som “indbakke”. Men det er måske snarere noget, man gør i en carport! Æonisk er et ord, som ikke findes i ordbøgerne. Det nærmeste, vi kommer, er navneordet, æon, der jo er en tidsangivelse, og vel nærmets kun er lidt kortere end en evighed! Jeg synes ikke, at de seks resultater på dansk, som Google finder, er autoritative – de fleste er blot uddrag af debatsider. Men ja til opstå og ja til snooze, der ganske vist er et ord, vi endnu må vente på dukker op i ordbøgerne. Men Google afslører, at på dansk bruges ordet allerede flittigt som udsagnsord. Det kan godt være, at atonisk er lægelatin, men tonisk kan man i hvert fald finde i Den danske Ordbog, så det ord er da ok. Derimod er natost ikke ok, selv om nogle måske endda også tager sig en natbajer.

 13. @Preben: Ja, tanken har også strejfet mig – hvis der på spillepladen er 66 ord er 66 “pletskud” selvfølgelig bedst. Men her kan der svindles, for når man nu endelig langt om længe er nået i mål og har gættet samtlige ord på tilsammen 367 forsøg, kan man jo bare logge på pludr med et andet navn og så opnå den perfekte score på nøjagtig 66 pletskud. Jeg har derimod et andet forslag: en topttyve-liste med navnene på dem, der har opnået flest 1.pladser, flest 2.pladser, flest tredjepladser osv. Jeg synes, du bør spørge wuziwug om æ,ø,å-problematikken.

 14. @ejnarsminde: Jamen, lad os straks få et såsæt. Nu er så spørgsmålet: Hvis et såsæt er en kombination af harve og såmaskine, er et søsæt så en kombination af en solskinsø og en sydhavsø?

 15. @Preben: Ja, till de fleste, dog ikke shanti, der synes at være et egenavn. Jeg var lige ved at forveksle shanti med sømandssange, men der mangler jo lige endelsen “es”.

 16. Manglede i dag:

  melsalt, ggl
  melhat, ODS
  medtyv, ggl
  medtalt, DDO
  halmtyv, ODS

 17. @Preben: Hm, hverken jeg eller Google kan finde “melsalt”. Derimod flyder det med tonsvis af “mel salt” eller “mel,salt” på nettet. Det nærmeste, vi kommer, er vel “melsalpeter”, som man kan finde i ODS’en.
  Medtyv, som ikke findes i ordbøgerne, lyder lidt søgt, og Google kan da også kun finde to eksempler. Normalt plejer man i medierne betegne den slags som “medgerningsmand”, men heller ikke dette ord kan man finde i ordbøgerne. Den slags kan Google til gengæld finde 48.000 af, og medgerningsmænd er der 14.500 af på nettet. Derfor vil jeg godkende medgerningsmand og ikke medtyv. Men medtalt skal vi have med.
  Så er der halmtyven, som slet ikke kommer ind under kategorien, medgerningsmænd, men som er et gammelt landbrugsredskab. I følge ODS’en er det landbrugssprog eller også er det dialekt. Hvis det er dialekt, skal det ikke med i Pludrs database, men her lader vi tvivlen komme tyven til gode. Vi regner det for landbrugssprog, og så skal det med, akkurat som vi også har en hel masse andre fagord med i databasen. Med vores ny forholdsregl om kun at holde os til de røde i ODS’en vil jeg derfor også godkende halmtvege.
  Og ja: i ODS’en er der stribevis af medgerningsmænd: http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=*tyv&search=S%C3%B8g

 18. En på chatten, og jeg, manglede:

  hjelm

  Og har svært ved at forstå at kvieko er dialekt.

 19. @Preben: Hm, jamen selvfølgelig skal Pludrs database da også have en hjelm – det manglede da bare. Kvieko kan Google sagtens finde flere eksemplarer af, så skulle jeg ikke bare gøre en undtagelse og godkende ordet. Vi kan jo lade Ejnarsminde protestere, hvis han ligesom ODS’en synes, der er tale om dialekt.

 20. Manglede i dag:

  øsere, ODS,øser
  råhør, ggl
  behøv
  hørere, ODS,hører
  abehår, ODS
  søvig, ODS
  hørsler, ODS,hørsel

  Og så kan man google en grim en der ender på hår, man sidder på.

 21. Manglede i dag:

  fump, ODS,fumpe2
  nedbal, ODS,nedbale
  nedmast, ggl
  opmøde, ODS
  bomøde, ggl

  Kan man ikke holde stabmøde?

 22. @Preben: Tjah, de fleste af dine forslag kan godkendes – også nedmast, som er et af disse meget tekniske udtryk, der bruges af BaneDanmark. Jeg tror dog ikke på ordet som udsagnsord. Jeg tror ikke, man kan holde et stabmøde, men måske snarere et stabsmøde, som Google kan finde 4400 eksempler på.

 23. Ang. kvieko : En kvie er en (hun)-kalv, men bliver først til en ko, når den har født. Kvieko er “dobbeltkonfekt”. Nyfødte kalve er enten kvier eller tyrekalve. Håber Ejnarsminde er enig 🙂

 24. Tak, Preben. Min nabo, som har ammekøer, fortæller yderligere at “kviekoen” i fagterminologien benævnes som en 1.kalvs-ko. Så nu er det kvæg da vist barberet 🙂

 25. @Supaya: Maen faldt for vores ny forholdsregel om – så vidt muligt – at undgå alle de alternative staveformer i ODS’en. Her kan man for eksempel slå ordet mama op og finde ud af, at man undertiden spøgende kan bruge den korte form, ma. Den form – og dermed også ordet i sin bestemte form, maen, er så siden blevet slettet fra Pludrs database med henvisning til vores ny forholdsregel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.