Græsk antidosis

På spillepladen forleden var der et lille ord, som i oldtiden sagtens kunne have givet anledning til en græsk tragedie til søs. Det er ordet, trier, der i sin tid var det mest brugte krigsskib i Middelhavet. Trieren var et frygtindgydende våben – et 37 meter langt og seks meter bredt skib med en besætning på op til 200 mand. 170 af dem var roere, og de var udstyret hver sin åre og placeret i tre rader over hinanden. Det store antal roere kombineret med en gigantisk rambuk af bronze fastgjort til forstavnen gjorde trieren til et offensivt våben. Grækerne brugte det til at angribe fjendens skibe fra siden.

Trieren var et kostbart våben, men i Athen og flere andre græske bystater blev visse statsudgifter ikke afholdt af statsindtægterne, men ved at pålægge en rigmand som borgerligt ombud i et år at påtage sig udgiften til forskellige opgaver eller såkaldte liturgier, der skulle finansieres. Der var to slags liturgier: festliturgier og flådeliturgier.

De vigtigste festliturgier var choregi og gymnasiarchi. Ved en choregi skulle den liturgipligtige rigmand for egne midler træne og ekvipere et af de dramatiske kor, som optrådte ved festspillene i forbindelse med Dionysosfesterne og thargelierne. Ved en gymnasiarchi skulle rigmanden betale udgifterne til en af sportskonkurrencerne ved Panathenæerfesten og visse andre kultfester. Men den kostbareste og mest krævende form for liturgi var trierarchiet, som bestod i, at den udpegede rigmand i et år skulle vedligeholde og kommandere et krigsskib.

I Athen i midten af 300-t. f.Kr. var det de 1200 rigeste borgere, der på skift måtte påtage sig de hen ved hundrede festliturgier og flere hundrede flådeliturgier om året.

Hvem ved, måske kunne Grækenland have undgået den nuværende græsk-økonomiske tragedie, hvis ikke de rigeste borgere – sådan som vedholdende rygter vil vide – havde undladt at betale skatter. I gammel tid var det bystaten, der forestod fordelingen af liturgierne, men hvis en person mente, at han uberettiget var blevet pålagt en liturgi, kunne han protestere ved en særlig proces, kaldet antidosis.

Hvis en rigmand således mente, at staten uberettiget havde pålagt ham en liturgi, for eksempel at udruste og kommandere et krigsskib, kunne han udpege en anden rigmand og forlange, at han skulle overtage liturgien, eller også skulle de bytte formuer. Hvis den anden borger afslog udfordringen, blev der nedsat en folkedomstol, som afgjorde hvem af de to, der skulle afholde udgifterne til liturgien.

Gad vide, om EU med sine seneste økonomiske krav til Grækenland for at redde landet fra statsbankerot kunne finde på at kræve liturgier genindført? I så fald bliver der næppe brug for hverken festliturgier eller flådeliturgier, men en liturgi, der kan få en synkende skude på ret køl igen, efter en triersk tragedie.

19 thoughts on “Græsk antidosis”

 1. Manglede i dag:

  h10.2+t
  hyttel, ODS
  byhal, ODS
  halur, ggl
  havånd, ggl
  nattelur, ggl
  byhavn, ggl
  thyland, ggl
  latte, DDO
  uralt, ggl+et

  Er r4.1+e flertal?

  Fritz: Hm: halur, havånd, nattelur, uraltet og thyland er alle sammen ord, der ikke rigtigt findes autoritative kilder til. Jeg tror heller ikke, der findes specielle halure. Ikke engag Kong Neptun synes at være en havånd på dansk. Thyland synes at være et egennavn, og som følge heraf er det med stort begyndelsesbogstav. Nattelur synes at være det forkerte udtryk – nattesøvn lyder mere korrekt. Rent spekulativt, kan man måske nok forestille sig, at en nattevagt tager sig en lille skraber på jobbet, men at kalde det for en nattelur, synes jeg, lyder forkert. Det nærmeste, vi kommer den slags søvnige tidspunkter på døgnet er vel eftermiddagslur og middagslur. Men i ordbøgerne findes der ikke sådan noget som en morgenlur, en formiddagslur, en aftenlur eller en nattelur.
  Uralt findes jo på tysk, men hvad med det som er hjemmehørende i Uralbjergene? Er det mon uralt? Uraltet som et udtryk for et eller andet udefinerbart før “big bang” er der ikke rigtigt autoritative kilder til.
  R4.1+e er ikke den korrekte bøjningsform. R4.1 i flertal skal have tilføjelsen: “er”.

 2. Manglede i dag:

  aflag, ODS
  affalm, ODS
  fakke, ODS
  birma/en/er, ggl
  golfpakke, ggl
  biemne/r, ggl

  Fritz: Biemne bryder Fritz sig ikke om – den slags er kun for biavlere! Et sådant emne findes ikke i ordbøgerne – her findes kun bifag. Heller ikke golfpakke bryder Fritz sig om. Tænk bare på alle de andre pakke-ord, han så skulle godkende, hvis han gav efter for golfpakke.
  Her er dog lige en lille god og gratis “golfpakke”: http://www.wgt.com

 3. Manglede i dag:

  hindeæg, ggl
  dres, ODS,dresse
  gaderæs, ggl
  bykat, ggl
  jadeæg, ggl
  æresdag, ODS
  gadeshop, ggl
  pæreshot, ggl

  F28+s er vel ikke ejefald?

  Fritz: Hindeæg er tilsyneladende ikke det rigtigt udtryk – vindæg er det rigtige. Hindeæg har ikke autoritative kilder. Jadeæg er jo et af de ord, som Fritz frygter, for hvis det skal godkendes, er der så mange andre æg af forskellige materialer, der så også skal lægges i Pludrs database. Pæreshot er på samme vis et af de ord, Fritz frygter, for der er jo snart ikke det, man ikke kan krydre et shot med. Ja, i ordbøgerne er det lige før, man kan finde et snaps-hot – ups der mangler da vist et s. Men pyt, det er jo også kun “lige før”, man kan.
  Gadeshop er der ikke rigtigt autoritative kilder til, men på dansk har vi jo gadehandlere, der har en “gadehandel”.
  Nej, F28+s synes ikke at være ejefald – det er snarere en talemåde: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?mselect=2264&query=fredag

 4. Manglede i dag:

  opsel, ODS
  osefri, ggl
  affris/e, ODS
  affir, ODS
  plap+, ODS
  posefri, ggl
  sifl+, ODS
  play, DDO

  Fritz: 🙂

 5. Manglede i dag:

  småfnis, DDO, bem. småfnes
  opsum, ODS

  Skal d19 droppes?

  Fritz: d19? Tjah, hm…: Google kan faktisk finde 3.990.000 eksempler på ordets brug på dansk! Langt de fleste er dog som et egennavn, men alligevel synes jeg, vi skal bevare ordet, om ikke andet i håb om, at der findes spillere, der bliver så nysgerrige, at de slår det op i ordbøgerne og bagefter synes, at de virkelig har lært noget nyt ved at spille Pludr!

 6. Manglede i dag:

  rugart, ggl+er
  akrom/t, ggl akrome

  Hvor slår du domus op?

  Fritz: Google kan kun finde et eneste sted på nettet, hvor ordet, rugarter, forekommer. Selv om det er en autoritative kilde, bør vi måske snarere bruge udtrykket, rugsort, som den samme autoritative kilde selv benytter adskillige gange og steder.

  Domus kan man læse om her:
  http://www.denstoredanske.dk/Special:Opslag?opslag=domus

 7. Manglede i dag:

  nedbank, ggl
  naben, ODS, nab
  lank, ODS

  Fritz: Hm, jeg vil mene, at en eller et nab bliver til nabben eller nabbet i bestemt form, akkurat, som nab i flertal bliver til nabber og i bestemt form: nabberne. At det forholder sig sådan, vil jeg mene, kan udledes af bøjningsformerne for det lille ord, lab, som man kan slå op i DDO’en:
  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lab
  og se her på Defisto:
  http://ida.hum.ku.dk/cgi-bin/defisto/defisto?q=lab#lab

 8. Manglede i dag:

  ilke, ODS
  striml, ODS
  himstr, ODS

  Sidste mener jeg vi har haft før?

  Fritz: 🙂

 9. Manglede i dag:

  optøm/t/e, ODS
  udømt/e, ODS
  udspæk, ODS
  kætte, ODS

  Fritz: 🙂

 10. Manglede i dag:

  jordtrold, ggl
  tjok, ODS
  dækord, ggl
  ordtro, ggl
  bortæd, ggl

  Fritz: Jordtrold findes der ingen autoritative kilder til. Bortæde kan Google kun fire mindre autoritative eksempler på. Bortæde lyder også kunstigt i mine øren, når vi nu har det gode gamle “opæde”.

 11. Manglede i dag:

  glaskit, ggl
  åtur, ggl
  gærsalt, ggl
  saltæg, ggl
  silr, ODS

  Fritz: 🙂

 12. Manglede i dag:

  rodord, ODS
  kodon. ggl
  govr, ODS
  doktr, ODS

  Fritz: 🙂

 13. Manglede i dag:

  peld, ODS
  hildr, ODS

  Fritz: 🙂

 14. Manglede i dag:

  biotek, ggl evt. +et
  stolp, ODS
  knusk/e/t, ODS

  Fritz: Hm, der findes tilsyneladende ikke rigtigt nogen steder på internettet, der forklarer, hvad et “biotek” er for noget. Der er masser af Biotek med stort begyndelsesbogstav, og så er der et hav af ord, hvor “biotek” er et præfiks. Og hvis man fjener alle disse ord med “biotek” som præfiks fra Googels søgninger, er der ikke meget tilbage – søg med denne streng:
  “et biotek” -fag -svenska -selskab -firma -miljø -forløb -laboratorium -selskabsværdi site:dk
  Et af stederne synes dog at være autoritativt, selv om man heller ikke her får nogen forklaring på ordet andet end, at det pågældende firma havde besluttet sig for at etablere et biotek. Jeg vil alligevel godkende ordet, for sådan som jeg forstår det, må et biotek være et slags laboratorium specielt egnet til biologiske forsøg.

 15. Manglede i dag:

  gumr, ODS
  humid/t, ggl

  Fritz: 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.