Babylonisk forvirring

Ingen skal sige, at det er uinteressant at spille Pludr. Med nogle af de mildest talt mærkelige ord, der fra tid til anden optræder på spillepladerne, er der nemlig rig lejlighed til for de videbegærlige at udvide både horisonten og ordforrådet. Senest har vi for eksempel stiftet bekendtskab med den zimbabwiske lari, den tuvaluanske naira og den kroatiske kuna.

Alle sammen er eksempler på alverdens møntenheder, som Pludrs database også indeholder. Men her bør alle eventuelle Pludr-nørder også lige lægge mærke til, at kuna er mere end bare en møntenhed. Kuna betyder nemlig også “kvinde” på gutnisk. Og gutnisk – hvad er så det? Tjah, det er jo det sprog, som blev talt på Gotland ikke bare i vikingetiden, men også i middelalderen!

Sådan er der så meget – og mange mærkelige sprog og nationaliteter. På spillepladen forleden stiftede vi for eksempel bekendtskab med både lollandsk og ålandsk. Men med disse to sprog er mulighederne for at gruble over underlige sprogforbistringer langt fra udtømte her på Pludr. Faktisk rummer Pludrs database efterhånden en sand babylonisk forviring af sprog.

Her er også det komianske sprog: Komi, som opmærksomme Pludr-spillere vil vide, også optrådte på spillepladen forleden. Komi bliver forøvrigt også betegnet som syrjænsk, og den slags tales af cirka 350.000 mennesker og udgør sammen med udmurt den permiske sproggruppe inden for de ugriske sprog.

Som man vil kunne forså, kan Pludr undertiden være af noget nær babelsk sværhedsgrad, om man så må sige. Så meget desto mere imponerende er det, at selv med nogle af de mest drilske ord – vi har endnu ikke glemt “eemler”, der var med på spillepladen for ikke så længe siden – er det hidtil altid lykkedes et eller andet lyst hoved at finde samtlige ord. Var det for eksempel ikke Supaya, der forleden knækkede nødden og som den første fandt eemler?

43 thoughts on “Babylonisk forvirring”

 1. Manglede i dag:

  vanga, ggl + fugl
  ovntab, ggl
  portvæg, ggl
  lovtvang, ggl
  rovnæb, ODS
  opvæn, ODS
  plovvant, ODS
  havvant, ODS
  gnavpot, DDO
  ovngab, ODS
  opvagt, ODS

  Fritz: Ovntab kan Google kun finde to eksempler på. Det er lige i underkanten.

 2. Manglede i dag:

  g19+s, ODS
  L18+s, DDO
  mælam, ODS
  lønår, ggl
  sælø, ODS
  omkabl/e/s, ggl
  vokabel, ggl
  voksnæse, ODS
  voksmøl, ODS

  Fritz: Omkable giver kun henvisninger til fem websites – alle sammen chats og ikke særligt autoritative. Vokabel kan man slå op i Den store danske Encyklopædi, hvor det oplyses, at ordet betyder ord elle glose. Jeg har føjet det til Pludrs database med følgende bøjningsformer: vokablen, vokabler, vokablerne. Gad vide om det er korrekt?

 3. Manglede i dag:

  formler, mat. + og ler til form
  helform, ggl
  helfor, ODS
  roll, DDO
  solofre, ggl soloffer evt. +et

  Fritz: Hm, Google kan kun findet tre websites, hvor ordet, soloffer, er brugt. Kun et enkelt sted er måske autoritativt, nemlig i “Danske Studier af Marius Kristensen og Axel Orik 1905”. Her tales der om det lappiske soloffer, samtidig med at den samme kilde skriver om skældsordenes lyrik! Det er lige vel for specielt til at kunne svinge sig op til en godkendelse hos Fritz.
  Men gad vide, om ikke der findes solofre, al den stund for eksempel Mayaerne tilbad solguden og derfor kunne tænkes at skulle foranstalte solofre? Men Google kan tilsyneladende ikke finde den slags på dansk.
  PS: interessant læsning er det da i Danske Studier af Marius Kristensen og Axel Orik 1905 – i afsnittet om skældsordenes lyrik. Her faldt jeg tilfældigvis lige over følgende passus:
  “I Esbjærg byråd mente for ikke længe siden et af medlemmerne, at formanden ikke havde påtalt fornærmelige udtryk, der var bleven brugt. Borgmesteren svarede: Hær i rådet bruges stærkere udtryk end mange andre steder. Således sagde R. P., at det i Sundbo’s artikler „ikke vrimler med sandheder”. Det var på grændsen, men når det ikke blev påtalt, var det, fordi der fra anden side var brugt lige så kraftige ord. Han kunde ønske at dirigere et mindre kraftigt byråd. Westergård (tort):
  „Jeg synes at tonen er ganske behagelig.” (Stormende munterhed.) Borgmesteren: „Ja, om smagen kan der ikke diskuteres”4.”
  http://danskestudier.dk/materiale/1905.pdf

 4. Manglede i dag:

  strandbål, ggl
  sandmål, ODS
  småsum, ODS
  isrand
  indmål, ODS
  sandsi, ggl
  låsefang, ggl
  djung, ODS
  trans, DDO

  i15.2 kan være at justere såmaskine.

  Fritz: 🙂

 5. Manglede i dag:

  hølade, ODS
  udekat, ggl
  smukhed, ODS
  udhøj, ODS
  bydam, ODS
  dabes, ODS

  Fritz: 🙂

 6. billøb
  legebil – altså en børn leger med og ikke en hyrevogn 🙂

  Fritz: 🙂

 7. (Det er med j, islet)

  Manglede i dag:

  billøb, ODS
  gnib, ODS
  abeleg, ggl
  gagebeløb, ggl
  åleæg, ggl
  bøjling, ggl

  Var a21 psykedelisk lægelatin?

  Fritz: Gnib skal vi selvfølgelig have med i Pludrs database, men Fritz er i tvivl om bøjningsform, som der ikke gives eksempler på i ODS’en. Derfor har han vlagt: gnib, gniben, gniber og gniberne. Men måske er flertalsformerne i stedet: gnibe og gnibene?
  Abeleg har Fritz valgt, at der kun findes een eneste slags af nemlig den, som for elsempel forskellige ministre eller andre ansvarshavende personer på skift udfører, når de ikke kan finde ud af på hvis skulder, aben skal placeres. Den slags abeleg findes derfor kun i ental – ikke i flertal. Alle andre former for mere eller mindre vilde lege for børn er ikke abeleg – i hvert fald ikke i Pludrs database.
  A21 eller rettere: abuli, kunne godt lugte lidt af lægelatin, som du antyder, men ordet kan for eksempel findes i Den store danske Encyklopædi. Fritz har det svært med lægelatin. Det er vanskeligt at afgøre, hvornår et ord er lægelatin endsige latin, for måske findes den slags også i Encyklopædien.

 8. Manglede i dag:

  tådel, ggl
  ståle, ODS
  sødost, ODS
  storord, ODS
  fodsti, ODS

  Der var kun én kajak med fodror….

  Fritz: Ja, der var kun et eneste fodror, men hvis jeg husker det, vil jeg da forsøge at tjekke ordet hos en forhandler af havkajakker!

 9. Manglede i dag:

  bidskt
  livsbog, ODS
  iskim, ggl
  lits, ODS
  svift, ODS
  smilt

  Fritz: Iskim findes der kun et eneste nogenlunde brugbart eksempel på på dansk. Men et enkelt eksempel er lige i underkanten til en godkendelse.
  Jeg vil da mene, at den pågældende bøjningsform af udsagnsordet, smile, er “smilet” (hun har smilet til mig), men i følge DDO’en er smilt et brugbart alternativ. Men hvorfor mon? I mine øren lyder det forket med: hun har smilt til mig. På samme måde kan udsagnsordet, hvile, bøjes: hvilt. Jeg har hvilt mig, lyder vildt forkert i mine øren.

 10. I går havde vi et ord “ordtro”, som naturligvis faldt i min smag. Jeg ville ønske at vi / I pludrere, ville tage det til os / jer. Jeg tænker i den forbindelse på hinteriet på pludr. Hints kan være finurlige og morsomme, konkrete og google-henvisende … men når de er inddirekte / direkte stavede med endelser osv – mister jeg “troen” på at pludr er et “udfordrende, socialt spil” – og slår i sagens natur chatten fra for ikke at miste udfordringen. Ville ønske flere havde det som jeg.

  Fritz: Jamen du har da helt ret lille – faktisk er det jo også utroligt sjovt at udtænke finurlige og underfundige hints. Modsat er der ikke noget sjovt ved bare at givet et hint, som er alt for let gennemskuelig. Et hint til ordtro? Tjah, hvad med: religion for Pludrspillere.

 11. PS: ikke med hensyn til at slå chatten fra … men mht at være “ordtro” – og mht at bevare pludr som et udfordrende, socialt spil 🙂

 12. (Kan også få kvalme over at se de helt lette rebusser)

  Så må man hellere skrive: se venstre hjørne, eller start med højre af bogstaverne, osv.

  Manglede i dag:

  snefugl, ODS

  Fritz: 🙂

 13. Manglede i dag:
  økset

  æssen/t skal vel ud?

  @gran: Tysset kan ikke stå der.

  Fritz: Hm, vi har “en æs” i ODS’en og i bestemt form bliver æs til æssen, lige som “et es” bliver til esset.
  Gad nok vide, om æs, der jo i ODS’en bliver beskrevet som lokkemad for fisk eller føde for hjortevildt, kommer af det tyske ord for at spise: “esse” (gibt die fische etwas zum essen!”)
  Men ja, æsset synes at være et ord, der skal slettes i databasen.
  Jo, tysset er på spillepladen

 14. det mener jeg, det kan: fra det nederste “t” til det øverste?

  Fritz: 🙂

 15. @gran:

  Undskyld gran, der var jeg for vågen, i forhold til hvor vågen jeg egentlig var….

 16. Manglede i dag:

  smald, ODS
  pålys, ggl
  påled, ODS
  velsyn, ggl + selvsyn
  lynslå, ODS
  målsyet, ggl
  smaldå, ODS
  velslået, ggl + plæne
  skylyn, ggl

  Fritz: Hm, mange spændende ordforslag, og de er alle blevet godkendt. Dog var der lige velsyn, som tilsyneladende indgår i en ordsprogsagtig talemåde: “Selvsyn er velsyn”, som Fritz aldrig før har lagt øre til. Der findes da også kun ganske få eksempler på brugen. Ikke desto mindre har Fritz godkendt ordet, men hvor selvsyn har en enkelt bøjningsform, nemlig selvsynet, synes Fritz ikke, at velsyn kan bøjes. Gør man det alligevel som med selvsyn, ændrer naveordet, velsyn, karakter og kommer så pludselig til at ligne et tillægsord (velsynet). Et sådant ord kan vel nærmest kun forekomme i synshaller og efterfølgende i salgsannoncer (“Velsynede biler sælges”), men det er da vist lidt for spekulativt til også at kunne få plads i Pludrs database.

 17. Manglede i dag:

  opregn
  genlån, ggl

  Du skal da ikke pukle hver dag.

  Fritz: 🙂

 18. Kørebog – sådan en skal jo føres af dem der bl.a. kører blandet kørsel (privat og i erhvervsøjemed) – sådan en kræver skattefar 🙂

  Fritz: 🙂

 19. Manglede i dag:

  klogreb, ggl
  bogfolk, ggl
  ubør, ODS

  ålborg, goe gamle…..ODS
  Tænk at vi har kunnet glemme den 🙂

  Fritz: Hm, klogreb synes Fritz ikke, Google kan finde gode eksempler på. Og åh ja, ålborgen, skal vi da have med.

 20. ….og bøj s15.2

  Fritz: Det ord er jo lidt tricky. Man skal nemlig lige være opmærksom på, at der faktisk er tale om to ord: tillægsordet, sned, der bøjes: sned, snedt og snede. Så er der udsagnsordet, snede, der bøjes: Sned, snede, sneder, snedede, snedet, snedende, snededes, sneden og snedes.
  Og så skal det nødvendigvis også nævnes, at tillægsordet, sned, i Den danske Ordbog, ingen bøjningsformer har – det har ordet til gengæld i Ordbog over det danske Sprog.

 21. Tak, Preben – jeg er een af dem, der beundrer din vedholdenhed – trods den omkring-sig-gribende evindelige ligegyldighed overfor ordenes betydning/ berettigelse (og den deraf følgende primært resultatorienterede,pointgivende hjælp til at blive færdig … men ikke nødvendigvis til at blive “klogere” 🙂

  Fritz: 🙂

 22. Manglede i dag:

  ræge
  skumr, ODS
  ægpris, ggl
  gridsk, ODS
  regnfri, ODS
  ægfri, ggl
  ægrum, ggl
  madkur, ggl
  kurmad, ggl
  skamrid, ODS
  riskur, ggl

  Fritz: Hm,… ægpris, ægfri og ægrum – og alle de andre mulige æg-ord, man snart kan tænke sig, har Fritz ikke lyst til at skulle føje til Pludrs database. Lad os nøjes med de, æg-ord, der i forvejen findes i ordbøgerne.
  Det er lidt det samme, med alle de forskellige kure, der tænkes kan. Lad gå med madkur og kurmad, men riskur åbner jo for en lavine af fødevarer efterfulgt af “kur” – lige fra stikkelbær til artiskok. Lad os nøjes med de kure, der i forvejen findes i ordbøgerne, hvor man sagtens også kan finde en kartoffelkur.

 23. Manglede i dag:

  aflevet, ODS

  Så sletter jeg L17.2+t, gran 🙂

  Fritz: 🙂

 24. Vidste da godt du havde den, Preben, men skulle lige blande mig lidt 🙂

 25. @gran:
  Det gik mere på at skjule ordet, for at undgå hint.
  Du må skam gerne ‘tage ordene ud af min mund’.

  Manglede i dag:

  knir, ODS,knirre
  sprinkl, ODS

  Fritz: 🙂

 26. Preben: ja, det har du ret i, det vil jeg prøve at huske en anden gang.

 27. Manglede i dag:

  O9+et, DDO
  topnet, ggl evt.+tet
  topved, ODS

  Fritz: 🙂

 28. Manglede i dag:

  manelse, ODS
  t4.1 er altså også et verbum (+s)
  e5.1+2 også verber(+s)
  fanme!, DDO

  Fritz: Hm, jeg kan fanme ikke finde t4.1 som verbum nogen steder i ordbøgerne.

 29. Manglede i dag:

  s29.1+e, ggl
  reblås, ggl
  y25.1+e, ODS
  sjup+, ODS

  Fritz: 🙂

 30. Manglede i dag:

  påkræv, ODS
  p7.2+et
  lettog, ggl

  Flere t7?

  Fritz: 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.