Save Our Souls

Så var der igen en joker på spillepladen, og denne gang var det en af de sjældne forkortelser, der har sneget sig ind i Pludrs database. Vi taler om “assits” ikke at forveksle med “assist”, der jo er et almindeligt forekommende ord i holdspilssportsgrene(!). I flere holdspil er en assist således en aflevering, der udspiller et forsvar, og som fører direkte til en scoring. I bl.a. basketball og i ishockey føres regnskab med de enkelte spilleres assists ligesom med scoringer.

Den slags kan Google finde masser af, men det tankevækkende er, at Google også kan finde et hav af eksempler på stavefejl, hvor assist bliver til “assits”. At google på den måde kan afsløre danskeres stavefærdigheder er ikke noget nyt – internettet vrimler med forkert stavede ord på dansk.

Men assits er ikke nødvendigvis en stavefejl – det kan nemlig også være en forkortelse – ikke på dansk ganske vist, men på engelsk: A Smart Simple IT Solution forkortes således til “assits”, som man kan finde med Google, Google Maps eller med Google Earth. Assits er således forkortelsen for firmaet af samme navn: www.assits.co.uk

Når vi nu alligevel er i gang med de tre W’er eller url, som den slags også forkortes til – URL står for universal resource locator – så er det tankevækkende, at forkortelsen, www, bliver umanerligt langt, når man skal udtale den på dansk eller endnu værre skrive den: dobbelt-v, dobbelt-v, dobbelt-v (sjovt, at w her bliver til enkelt-v, og tankevækkende, at man ikke kan slå stavemåden for w op i ordbøgerne!). Disse dobbelt-v’er er jo efterhånden også blevet overflødiggjort. Der er jo ingen grund til at skrive www.pludr.dk, når man kan kan nøjes med pludr.dk eller for sjovs skyld http://pludr.dk

Her kommer Fritz pludselig i tanker om en anden finurlig forkortelse, som især bruges af webmastere og webdesignere: WYSIWYG, der er en forkortelse for What You See Is What You Get. Det vil føre for vidt her at forklare, hvad baggrunden for udtrykket/forkortelsen er, men vi skal lige have med, at Fritz har en mistanke om, at Pludrs ophavsmands alias – eller om man vil: forkortelse, wuziwug, snerper derhenad: What U Z (på engelsk udtales Z som et engelsk C (see) Is What U Get.

Sådan er der så mange forkortelser f.eks bliver arbejdsmarkedsuddannelsesfonden til AUD, genisk modificerede oirganismer bliver til gmo, Den Økonomiske og Monetære Union bliver til ØMU, og flere steder bliver til o.fl.st.

Den formentlig mest kendte forkortelse må uden tvivl være SOS, der er en forkortelse for save our ship eller save our souls.

18 thoughts on “Save Our Souls”

 1. Manglede i dag:

  fagliv, ggl
  buglap, ggl

  Fritz: Fagliv synes at være sammenskrivning af ordene “fagli” og “viden”. På den måde er der snarere tale om en titel på for eksempel en bog eller navnet på et domæne.

 2. flovt at jeg røg på den galej.

  Fritz: Det skal du ikke skamme dig over. Som journalist har jeg selv fået udryddet stavefejl, som heldigvis ikke nåede at komme på tryk, men blev fanget af en kollega i tide. Jeg har således nu lært, at hvis forhandlinger går i stå for eksempel på grund af en masse uoverensstemmelser, som man endnu ikke har fået udredet – trådene skal jo redes ud, inden man kan enes om et forhandlingsresultat – så er forhandlingerne ikke gået i “en hårknude”, som jeg fejlagtigt troede, det hedder. En hårknude er jo noget sammenfiltret, der skal udredes (med en kam) og som sådan et fint billede på, at forhandlingerne er gået i hårDknude, som den slags korrekt staves. Sådan troede jeg også en gang, at fodgængere – om man så må sige – færdes på det forreste af et torv – altså et “fortorv”. Men det er jo helt forkert – fodgængere færdes på et tov(!) – et fortov. Mange tror også, at den forstærkede lyd fra en mikrofon kommer ud af en “højtaler”, men der er jo ikke tale om en højde målt i centimeter, men snarere om den egenskab, at lyden er kraftig. Så korrekt er højTtaler.

 3. (Vi griner ikke gran, smiler kun).

  Manglede i dag:

  dogr, ODS
  bilov, ODS
  login, DDO

  Fritz: 🙂

 4. rart at vide begge to, sjovt nok har jeg engang for mange år siden haft det med “fortorv” på samme måde, det var den eneste stavefejl i min stil, da lærte jeg “fortov”

  Fritz: 🙂

 5. Manglede kun:

  r4.1+st

  Lærte fortov her på pludr.

  Fritz: Ja, og skulle vi ikke også lige tage flertalsformen, ste, med også?

 6. Hvad med, når der i ODS står at sig både hedder sigen og siget i best. form?

  Sidste mangler så evt.

  Fritz: Jamen så tager vi siget med også.

 7. Manglede i dag:

  antød, ODS,antyde
  ind-g4.1

  Fritz: Hm, i ODS’en angives der et væld af fortidige bøjningsformer. Hvilke af dem, vi skal antage, er det i hvert tilfælde op til Fritz at skønne! Her har Fritz – så vidt muligt – hidtil været mest stemt for de regemæssigt bøjede former. Derfor bryder han sig heller ikke om “antød”, men foretrækker “antydede”.

 8. Manglede i dag:

  henbær, ODS
  tækt, ggl
  bærfyld, ggl
  træfly, ggl
  træfyld, ggl

  Fritz: Tækt er en oldnordisk form, som ikke mere bruges i ordet “indtækt”. For udsagnsordet, at tække, gives der ingen bøjningsform “tækt”. Google kan sagtens finde masser af “tækt”, men der er tale om stavefejl for ordet “tænkt”.

 9. Manglede i dag:

  m10+n, ODS
  bække
  u-s33, ggl
  ø-r21, ggl
  søm-r21, ggl
  be-s22.2

  Fritz: Hm, be-s22.2 er i følge s-rækken så ordet “bespædt”, som ingen steder er at finde – hverken i ordbøgerne eller med Google.

 10. Manglede i dag:

  kvær, ODS
  kærvene
  rævene
  isørk, ggl
  spærsæt, ggl
  knesset, ggl

  Fritz: Noget kunne tyde på, at Knesset mere er et egennavn, end et navneord. Knesset er jo det israelske parlament, og i Den store danske Encyklopædi står det skrevet med stort begyndelsesbogstav. Der findes tilsyneladende ikke noget navneord, knes, som i bestemt form kan bøjes: knesset. Jamen, hvad så med den russiske duma, vil skarpsindige pludrspillere så måske indvende. Er det så også et egennavn? Nej i Den store danske Encyklopædi, kan man læse sig til, at – i hvert fald i zarenes tid – fandtes der flere forskellige dumaer. Under den nuværende zar er der tilsyneladende kun een duma.

 11. @Preben – det er jo, som det plejer, når vi går fra den ene tid til den anden,- USA følger ikke vores tider, så vi må leve med den times forskel indtil iflg. google den første søndag i november – v.h. islet

 12. Om jeg må be -s22.2 får jeg til bespænd.

  Fritz: Hm, det gør jeg bare ikke, om jeg må be! Men forklaringen er – har jeg nu fundet ud af – at jeg ikke benytter mig af en pc, men en iPad, og sådan een kan bare ikke finde ud af den alfabetiske rækkefølge, når bogstaverne: æ, ø og å indgår i ordene! Så ja, selvfølgelig skal vi have bespænd og ordets tilhørende bøjningsformer med i Pludrs database.

 13. Manglede i dag ingen, men:

  Sevet er med? (sevne,osv.?)

  Fritz: Øh, jeg kan da godt lade sive, at Fritz i dette spørgsmål er på herrens mark. Men Defisto har netop ikke den bøjningsform af “sive”. Alligevel vil Fritz sagtens kunne ryste en sætning ud af ærmet, hvor denne bøjningsform faktisk giver god mening:
  Det stegne vandspejl skyldes den fra himlen faldne nedbør og siden fra marker sevne regnvand!

 14. Du har tidligere sagt fra:

  http://blog.pludr.dk/?p=1489 15/10 23.10

  Men nu tolker jeg det så, at du godtager sevne, hvilket er OK.

  Fritz: Næh, jeg godtager ikke sevne – slet ikke. Det viser sig nemlig, at sådan bøjes udsagnsordet, sive, slet ikke – officielt. I følge Den danske Ordbog er sive et regelmæssigt bøjet udsagnsord: siv sive, siver, sivede, sivet….
  Datidsformen, sev, er slet ikke officiel, hvilket måske kommer som en stor overraskelse for dialekttalende jyder.
  I følge Defisto er det den specielle form “adjektivering: perfektum participium” vi er ude efter, og for for eksempel udsagnsordet, blive, bliver det til “blevne”, men for udsagnsordet, sive, bliver det til “sivede”!
  Så min sætning med “det sevne regnvand” var altså ikke officielt korrekt. Den skulle i stedet have været:
  “Det stegne vandspejl skyldes den fra himlen faldne nedbør og siden fra marker sivede regnvand!”
  Men hvad, Fritz er jo også født og opvokset i Sydvestjylland.

 15. Så jæn gang til da:

  Du sletter så sevet, ikke?

  Fritz: Hm, det er jo et rigtigt godt spørgsmål, al den stund Fritz hidtil også har godkendt de ord, som i DDO’en (men ikke i ODS’en) også har en uofficiel stavemåde. Sives uofficielle stavemåde i datid er i følge DDO’en “sev”, og der er endda også angivet endnu en uofficiel datidsform “sevet”. Så egentlig burde Fritz undlade at slette lige netop disse to uofficielle datidsformer. Men derfra til at slutte, at så bør vi også tillade alle andre uofficielle bøjningsformer, som ikke er angivet i DDO’en, bryder Fritz sig ikke om. For så skal han til at gætte sig til alle mulige og umulige bøjningsformer, som han ikke kan slå op i ordbøgerne. Når han ikke kan se det på tryk, er han på Herrens mark. Han kan jo for eksempel ikke med sikkerhed vide, at en af de uofficielle bøjningsformer for ordet, sive, er “sevne”. Så vi må hellere trække en streg i sandet – kun de uofficielle stavemåder, som står trykt i DDO’en, kan føjes til Pludrs database. Og derfor skal “sev” og “sevet” alligevel ikke slettes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.