Bebe

Det er ikke det rene gas, når Preben Riis Sørensen foreslår bydeformen, begas, for selvfølgelig skal vi også have “den slags gas” med i Pludrs database. Men forslaget får nu alligevel Fritz til at undre sig:

Der har vi det igen – det lille præfix “be”. Vi har før undret os over, at tandlæger ikke bare sliber tænder. Nej, hos tandlægen beslibes tænder. Derimod har vi aldrig hørt om malermesteren, der besliber dørkarme. Nu har vi så et eksempel fra fremstillingen af mælkepulver, hvor pulveret først “evakueres” og så begasses. Det lyder måske for brutalt bare at gasse den slags pulver? Brutalt er det vel, når rævegrave gasses. De bliver næppe begasset.

Hvad er forskellen på at frygte og at befrygte? Hvis SAS ikke bare nøjes med at flyve, men beflyver, hvad gør så en dommer? Kan hun på samme måde bare nøjes med at bedømme i stedet for at dømme? Og graveren, hun nøjes ikke med bare at grave. Nej, hun begraver.

PS: Patienter hos tandlægen – bliver de mon begasset eller bare gasset? Eller bliver de måske ligefrem latterbegasset?

Preben Riis Sørensen: Begasse er også rester fra sukkerrørspresning.
Fritz: Ja, eller bagasse.

15 thoughts on “Bebe”

 1. Manglede i dag:
  e41 i 2x best. form
  black,DDO, forlængst godkendt

  Fritz: 🙂

 2. Manglede i dag:
  ufase, ggl bølger+ufase+fase
  Kunne ikke checke steeplechase i DDO, om det deles.

  Fritz: Hm, Ufase synes at være et slags matematisk begreb, der skrives med stort begyndelsesbogstav.
  Steeplechase skrives i et ord i DDO’en.

 3. Manglede i dag:
  kålavl, ggl evt.+en
  halvsød, DDO
  sivdal/e, ODS,knagfryse,2
  halvdøs, ggl
  Yoldia kan vist ikke stå alene, men så må vi have yoldiahavet og/eller tiden med

  Fritz: Google kan kun finde et eksempel på sivdal, nemlig det samme eksempel fra ODS’en, som du henviser til. Men det er for lidt til en godkendelse.
  Yoldia er navnet på en muslingeslægt, som Alfonso Maria de Aguirre y Gadea Yoldi har lagt navn til. Han var en af hoffets ejendommeligste skikkelser. Han interesserede sig for musik og for konkyliologi; hans værdifulde samling af konkylier solgtes ved auktion efter hans død. Muslingeslægten Yoldia, der på sin side har givet anledning til betegnelsen Yoldiahavet, er benævnt efter ham.
  På samme måde har vi Yoldia-ler. Men vi har ikke, om man så må sige et navneord, yoldia, ligesom vi heller ikke har et navneord, et yoldiahav. Hvis vi taler om geologiske tider har vi sikkert heller ikke en yoldiatid, men måske en Yoldia-tid, ligesom vi heller ikke har en yoldiamusling, men en Yoldia-musling.

 4. Manglede i dag:
  væne

  Fritz: Væne er et eksempel på, hvor drilsk det kan være at være ordrøgter her på Pludr. Det er efterhånden længe siden, vi besluttede at bortluge alle de alternative staveformer fra ODS’en og kun bevare ord, der står med rød skrift (dog ikke ord i rødt, hvor der henvises til en anden stavemåde.)
  Når vi så har haft en spilleplade med et ODS-ord, som Fritz pludselig får mistanke om er et sådant alternativt stavet ord, så tjekker Fritz det i ODS’en. Og i tilfældet væne var der ikke noget at være i tvivl om – væne er et ord, hvor man i ODS’en bliver henvist til en anden stavemåde. Ergo sørgede Fritz for at slettet det fra databasen. Fritz troede med andre ord, at væne derfor var en joker. Men væne er jo alligevel ikke en joker. Fritz havde nemlig glemt, at det lille tillægsord, væn, har en flertalsform, væne. Der er ikke andet at sige til det, at vi må “væne” os til, at selv Friz kan tage fejl en gang imellem. Det bliver sikkert ikke sidste gang, men heldigvis er der vågne Pludrspillere, som holder øje med den slags.

 5. Manglede i dag:
  mise, ODS +en scene
  spiseis, ggl
  s29.1 skal vel ud?

  Fritz: Her skal vi lige holde tungen lige i munden og blive enige om, at spiseis kun har en ubestemt og en bestemt form, spiseisen.
  Nej, s29.1 skal ikke ud:
  http://www.dsn.dk/noid/?noid=251869

 6. s29.1 = sepsis

  Fritz: Ja, og ordet lyder helt lægelatinsk. Men det står skrevet i både Retskrivningsordbogen og i DDO’en.

 7. CupCake’s er nok ikke det bagværk, som der fremstilles flest af her i julemåneden. Hvis der alligevel bages nogen, så mangler der TOPPING, hvis Pludr-pladen i dag nærlæses.
  God jul til alle 🙂 fra senior.

  Fritz: Også god jul til dig senior. Begge ord – både cupcake og topping skal vi have med i Pludrs database. Godt set!

 8. Manglede i dag:
  havde også topping, DDO
  atopi, DDO
  polegn, ggl +ene
  natlås, ggl
  Man kan ikke låntage, selvom man er en låntager….

  Fritz: Der findes noget nær en uendelighed af egne, lad os nøjes med dem, vi kan finde i omegnen af ordbøgerne.
  Og ja, på samme måde kan man heller ikke “tidtage”, selvom man er tidtager.

 9. Manglede i dag
  (udover vip-medlemsskab):
  gipsske, ggl
  langpin/e, ODS
  skining, ggl
  skiing, ggl
  Forgangne tider, men kan gangne stå alene?

  Fritz: Hm, det er som om, skining er et forkert ord for det at stå på ski. Nok har vi i DDO’en ikke rigtigt noget ord for det. Det har vi til gengæld i ODS’en: skie, hvilket ikke er en fynsk stavemåde. Ordet synes også forkert i en anden betydning, som der synes at være eksempler på på nettet, nemlig som udtryk for det af flå skindet af et pelsdyr. Heller ikke dette har vi tilsyneladende noget ord for i DDO’en. Men det har vi så i ODS’en: skinde. Hvis nogen synes, vi i mangel af bedre, bør bruge det engelske udtryk, tror jeg, det skal skrives med dobbeltkonsonant – altså: skinning. Men hvorfor ikke bruge det gode gamle danske “skinde”?
  At vi i DDO’en tilsyneladende ikke har noget udtryk for det at stå på ski, gør jo ikke, at vi skal bruge det engelske, skiing. Hvorfor ikke bare bruge det gode gamle danske: skie? Skiing er i hvert fald ikke dansk, og skining lyder forkert – nærmest søgt, nedladende og komisk – næsten lige som “syngning” eller “løbning” ville gøre det.
  Forgangne og hedengangne er fuldt ud gangbare, men det er gangne nok ikke.

 10. Manglede i dag:
  hvallus, ggl
  hums, ODS
  knopsat, ODS, se ”sætte
  lavohm/s?, ggl
  ovnsat, ODS, se ”sætte
  kopsav, ggl

  Fritz: Lavohms er ikke noget selvstændigt ord, men et præfiks. Der er ganske vist mange eksempler på nettet, hvor det fejlagtigt bliver brugt som et selvstændigt ord – for eksempel: lavohms modstand eller: lavohms dyse. Men her er der tale om meget almindelige stavefejl. Korrekt er: lavohmsmodstand og lavohmsdyse.

  PS: Det er lige før, det kan være på sin plads at stille følgende spørgsmål: Hvordan staver du til ordet for den bænk, der står ude i haven? Er det en
  “have bænk” eller er det: en “havebænk”?

 11. Manglede i dag:
  ratknop, ggl
  hudkar, ggl
  rethuk, ODS
  Fandt kreter i min ordliste, skal den ud, eller er den ude?

  Fritz: Kreter er fuldt ud gangbar – ikke mindst i Grækenland.
  Historisk har man på Kreta sikkert haft det svært med udtrykket, dekretere, især hvis det blev brugt af en tyrker.

 12. Manglede i dag:
  isbord, ggl
  isbom, ODS
  portbred/t, ODS
  bortred, ODS, ”ride
  læderbom, ODS
  rørbom, ggl
  omstrø/r, ODS
  mørtl, ggl evt. +es
  b22 +t, ODS

  Fritz: Hm, isbord? Nå ja, der er i hvert fald tre slags: Oppe i Lapland findes der er verdensberømt Ice Hotel, og her er bordene uden tvivl af is. Og på Jensens Bøfhus kan børnene mæske sig i alskens iscreme fra et tag-selv-isbord. Men der jo også de specielle borde med afløb, som fiskehandlere bruger til at lægge friskfangede fisk på is. Men rørbom bryder Fritz sig ikke om. Lad gå, at der i ordbøgerne findes bomme af både is og læder, men bomme af rør, eller alle mulige andre former for materialer gør jo, at Fritz ikke kan bestille andet and føje alskens bomme til Pludrs database. Lad os derfor nøjes med de bomme, vi kan finde i ordbøgerne.
  Mørtle brugt som udsagnsord, tror Fritz rent ud sagt ikke på. Mørtel er et navneord, og det har det været i flere menneskealdre. Hvis der fandtes et udsagnsord, at mørtle, ville vi også kunne finde det i ODS’en. På nettet kan “mørtle” godt googles, men henvisningerne er af tvivlsom karakter og lidet autoritative.

 13. Da pludr er ved at blive for let, foreslår jeg:
  ormoulu, ggl forgyldning

  Fritz: Jo, jo, lad os endelig forgylde Pludrs database med ormoulu. Men det er jo ikke bare den slags fremmedord, der kan være vanskelig at spotte. Forleden faldt jeg i ODS’en over et andet lidet fremmed ord, nemlig udsagnsordet, mørprygle, som jo bare er et ganske almindeligt lige-ud-ad-landevejen-ord. Men også den slags prygl kan være vanskelig at spotte.

 14. Manglede i dag:
  m16 +e, ggl evt. + koncentration
  Så lige at molar står i ODS, den har du vist slettet som lægelatin?

  Fritz: Jo, jeg tror nok, jeg har dømt molar ude med henvisning til lægelatin. Men det holder jo ikke, kan jeg se i ODS’en, hvor Rifbjerg er blevet citeret for sin undren: Hvordan vil det gå med småkager for en drøvtygger, spørger han.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.