Højt at flyve

Forleden faldt Preben Riis Sørensen over en lov, som han synes, vi skal indføre her på Pludr, nemlig en faldlov.

Fritz: Hm, dem findes der jo flere af. Der er jo ikke bare Galileis faldlov:
s gange en halv gange g gange t i anden, hvor s er faldvejen når en genstand falder frit (fra hvile), uden luftmodstand i tiden t. I Danmark er tyngdeaccelerationen g = 9,82 m/s2.

Her kan den ikke-lineære dynamik sikkert også gøre sig gældende i form af en bananskræl, men den slags hører under kaosteorien.

Lad falde, hvad ikke kan stå, lyder et gammelt ordsprog. Og det har Dansk Sprognævn så ladet gøre. Faldloven står derfor ikke mere i Den danske Ordbog (DDO). Men den kan genfindes i Ordbog over det danske Sprog (ODS) – og i Pludrs database.

Endelig er der faldloven som en slags naturlov for lederaspiranter, der sat på formel, lyder:

Den, der efterfølger en stærk, succesfuld og karismatisk leder er dømt til fiasko.

Her rummer faldloven et tydeligt element af foførelse, for når en succesfuld leder går på toppen af sin karriere, står vi andre tilbage forført af hans aura og kompetencer. Vi har vænnet os til den store leder med de store visioner. Og det skygger for, at han engang selv var ny, ung og begik fejl. Det er altid de sidste billeder, vi har, hvor lederen mestrede alle situationer, der står tilbage, og dermed bliver det meget tydeligt, at den nye er utrænet, og vi synes, han virker svag og usikker – til tider endda latterlig.

Læs om de faldne her:
http://www.b.dk/politiko/efterfoelgerens-faldlov

17 thoughts on “Højt at flyve”

 1. Manglede i to dage:
  bass, DDO
  sygest, DDO
  iltrede/s, ODS
  semper, ggl + gyldendal
  yssede, ODS,ysset
  siltede, DDO,siltet
  rethed, ODS
  filtede/s
  sempre, ggl + gyldendal
  herm, ODS +e

  Fritz: Bass findes ikke i DDO’en. Basse gør, men da det er et navneord, kan det ikke bøjes i bydeform.
  Semper er latin, og hvad angår latinske udtryk, vil vi nøjes med dem, vi kan finde i ordbøgerne og ikke i leksika.
  Sempre er et italiensk musikalsk udtryk for vedvarende, men frem for at godkende hele striben af mere eller mindre almindelige italienske musikalske udtryk:
  http://www.musikipedia.dk/musikudtryk
  vil vi nøjes med de mest alindelige. Sempre er ikke et sådant.
  Se de mest almindelige italienske musikalske udtryk her:
  http://www.musikipedia.dk/dokumenter/musikudtryk.pdf

 2. Slå bass op i DDO, se alternativ stavning.
  Manglede i dag:
  milium, ggl

  Fritz: Hm, bass findes ikke i ODS’en under hverken bas eller bass. Til gengæld findes det under drum’n’bass som alternativet: “drum and bass”.

 3. ………..i DDO mente du så…..
  Manglede i dag:
  imiter, DDO
  stiet, ODS,sti,3

  Fritz: 🙂 Og ja, vel mente jeg i DDO’en.

 4. Manglede i dag:
  glaslod, ggl evt. +det
  råkop, ODS
  lodsalg, ggl
  lågkop, ggl
  P7.1, er det et spil?
  P65 er ikke i ordbøgerne.

  Fritz: Glaslodder er der ikke mange af på nettet – faktisk så få, at vi må vente med at godkende ordet.
  P7.1 (plag) er en bydeform, eller en ung ikke udvokset hest.
  P65 (papirslåg) er ikke i ordbøgerne, men på nettet. For eksempel her:
  https://tankeboxen.files.wordpress.com/2015/03/alcojar.gif

 5. Manglede i dag:
  kulsilo
  hellisk, ggl evt. +e
  Hvem har spist knol og chil?

  Fritz: Hellisk(e) giver Google kun to henvisninger til. Hellisk lyder ikke korrekt – hellensk gør.
  Mon ikke knol har været en joker, som Fritz har slettet. Knol synes ikke at være at finde i ordbøgerne.
  Chil derimod skal vi have med, for det er jo bydeformen af chille.

 6. (Det må vist være hellensk i stedet for hellisk?)
  Manglede i dag:
  vævdel, ggl +e
  ravring, ggl
  ondhed, ODS
  ledring, ggl
  levring, ODS
  indhel, ODS +e
  vedring, ODS
  abinde, ODS

  Fritz: Vævdel lyder forkert – vævsdel må være det korrekte. Ledring lyder helt forkert. Det korrekte er vel: Led-ring eller måske ligefrem: LED-ring.

 7. P7 var ikke plag men pogo, er det et spil?
  Angående låg på nettet ville jeg have foreslået paplåg, men regnede med at det ville blive afvist fordi der netop er låg af enhver tænkelig beskaffenhed.
  Knole er et verbum i ODS.
  Manglede i dag:
  subhalo, ggl evt. +er

  Fritz: Pogo er en dans:
  http://www.dr.dk/CMS/ARKIVP1/default.drxml?*UR=Sprogminuttet/Udsendelser/2010/10/01114422.htmtrace=rt3

  Hvad angår låg af forskellig beskaffenhed, kan du have en pointe, men paplåg må vi selvfølgelig også have med i pludrs database. Et isbæger for eksempel er jo udstyret med et sådant. Men spørger du mig om et safirlåg, vil jeg nok mene, at vi må nøjes med de låg, vi kan finde i ordbøgerne. Og her findes hverken papirs- eller paplåg. Måske vi burde nøjes med at udråbe papirslåg til en joker al den stund, låg af papir forekommer langt sjældnere end låg af pap?
  Hvad angår knol, har Fritz åbenbart troet, at det var en joker. Det er det så ikke alligevel, og derfor er knol nu blevet genindført i Pludrs database.
  Subhaloer kan du kun google dig til to henvisninger på dansk, men de synes begge at være meget autoritative, så ok.

 8. Enig i at kassere papirslåg.
  Manglede i dag:
  garnkasse, ggl

  Fritz: Her tror man så måske, at en garnkasse udelukkende er for dem, som holder af strikketøj. Men nej, den slags er også for dem, som holder af hydrauliske balleslisker!

 9. I dag savnede jeg ordet
  poisson
  Bruges inden for statistik

  Fritz: Hm, poisson er jo det franske ord for fisk. At det også bruges statistisk bliver måske nok for specielt for en godkendelse til Pludrs database?

 10. Manglede i to dage:
  oxon, ggl +er
  osso, DDO
  upiget, ggl

  Fritz: Så må vi nødvendigvis også have buco med. Upiget derimod kan Google kun finde to henvisninger til, som ikke er fra debatsider. Det er for lidt, og findes ordets modsætning, udrenget, så også? Ja, men her er der tale om en stavefejl for udregnet, der bliver til “udrenget”!

 11. Ja, stavefejl forpurrer en del søgninger.
  Manglede i dag:
  klamot, ggl + ter
  Hvorfor er niknak,ODS, væk?

  Fritz: Hm, klamotter må være en fordanskning af det tyske ord, klamotten, og søger du efter klamotter med Google, får du kun ganske få og ikke særlige autoritative henvisninger. Klamotter skal måske samenlignes med slang.
  Niknak synes ikke at være den korrekte stavemåde. Det fremgår af teksteksemplerne i ODS’en, at ordet indeholder en bindestreg: nik-nak. Et andet eksempel i ODS’en er sstation, der er skrevet med rødt og tilsyneladende staves med dobbelt-s. Men også her fremgår det af teksteksemplerne, at det skal staves med en bindestreg: s-station. Og ord med bindestreger sletter vi fra Pludrs database. “Niknak” har således været en joker.

 12. Svært med ODS, der er fyldt med bindestreger i ord uden.
  Manglede i dag:
  festår, ggl
  bovsteg/e, ggl
  festråb, ggl

  Fritz: Når vi nu er i fuld gang med festen, bør vi nok også tage både jubelår og jubelråb med i Pludrs database.

 13. Manglede i dag:
  solblad, ODS
  kopisvar, ggl
  skovlade, ggl
  s65 +e
  iskop, ggl
  barskov, ODS
  lovsikr, ODS
  bladbed, ODS
  prislov, ggl evt. +en blev….
  ravlok, ODS
  avlsko, ggl

  Fritz: Hm, iskop lyder lidt for smart, når vi nu har det gode gamle isbæger. Selv fornem italiensk is, der bruger ordet “iskop” i overskriften for lovprisningen af isen, bruger isbæger længere nede i teksten:
  http://carefood.dk/product/kaffe-italiensk-iskop-getalo-di-natura-149/

 14. Manglede i dag:
  engkær, ggl et ”
  knær, eller er det knæer?

  Fritz: Det er både og knæ i flertal knæer i flertal. Men det er også knær, for knæ er også et udsagnsord.

 15. Manglede i dag:
  frifag, ggl
  farmæg, ggl
  ægfarm, ggl
  træfar, ggl

  Fritz: Farmæg synes at være et egennavn: “Farmæg Starup ApS”. Google kan heller ikke finde “et farmæg”.
  Ægfarm synes ikke at være det korrekte udtryk – Google kan kun finde meget få af slagsen, men mange æggefarme. Der findes jo heller ingen “ægkager”, men æggekager.

 16. Manglede i dag:
  snitløg/et, ODS
  stiletsko, ggl
  ligote, Meyers
  letkogt, DDO

  Fritz: Hm, der findes mange former for sko. For eksempel: røjsere, pumps og stiletter. Stiletter er sko, og så er det vel dobbeltkonfekt at kalde den slags sko for “stiletsko”. Det ville svare til at omdøbe en dolk til en “dolkkniv”. Ikke desto mindre har skotøjsbutikkerne besluttet sig for, at stiletter ikke blot benævnes stiletter, men “stiletsko”, som Google sagtens kan afsløre. Derfor er det under protest, Fritz føjer stiletsko til Pludrs database. Læs om stiletterne her:
  http://sko-guiden.dk/sko-typer/hvad-er-forskellen-pa-pumps-og-stiletter/
  Ligote er det ikke lykkedes mig at finde bøjningsformer for, og det er da også tvivlsomt, om vi har det på dansk, al den stund ordet er et fremmedord af fransk oprindelse. Og franske bøjningsformer har da så vidt vides endnu ikke sneget sig ind i det danske sprog, sådan som de tilsvarende engelske har det. Især synes det som om, det engelske flertals-s er kommet for at blive. Vi nøjes altså bare med grundformen ligot(t)e.

 17. Manglede i to dage:
  peers, DDO
  rygefri/t, ggl
  eriger, DDO
  boglim, ggl
  al(l)ing, ODS
  bomlig, ggl
  mysling, ODS
  omhyg, ODS,2 +ge

  Fritz: Rygefri er ikke det korrekte udtryk – røgfri er. I følge ordbøgerne er det røg, vi vil være fri for, og ikke “ryge”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.