So ein ding

Preben Riis Sørensen har måske været på en nylig svirretur og mangler derfor ordet, dovdi.

Fritz: Hm, det var dog et mærkværdigt ord, dovdi, og så kan det oven i købet staves: daudi. I ODS’en oplyses det, at ordet er et: “oprindeligt jødiske ord med betydningen ‘broder, ven’ og er brugt i omkvædet di – da – daudi fra en antijødisk smædevise fra ca. 1868; forfatteren, Wilhelm Rantzau (1832-1897), genbrugte ordet i en vise med titlen Frøken Daudis klagesang, hvor Daudi fremstilles som en letlevende kvinde; herfra menes den nuværende betydning at stamme.
Men hvorfor skal et ord fra en antijødisk klagesang fra det forrige århundrede med i Den danske Ordbog?

Da jeg tjekkede ordet i DDO’en faldt jeg oven i købet over et andet mærkværdigt ord: beverding. I DDO’en oplyses det, at det er det: “samme ord som beværtning, stavemåden søger at gengive islandske studenters udtale af ordet med hovedtryk på første stavelse.”
Men hvorfor ordet skal med i ordbogen, oplyses der ikke noget om. Hvorfor skal vi have et ord, der “søger at gengive” islændinges udtale af et dansk ord? Efter hvilken regel er ordet kommet med i ordbogen?

Preben Riis Sørensen: Ud fra den regel at ord, der får generel udbredelse, skal med. Og nu, vi er ved emnet, hvad så med småsnaps?

Fritz: Et sjovt ord, småsnapse, som, jeg først tænkte, er et navneord uden ental. Men det er jo et udsagnsord.

Sådan havde jeg det også med den islandske beverding. I mine øren lød det helt hjælpløst, fordi jeg sammenlignede det med ordet, beværtning, med udtale og tryk på den anden stavelse: “vær”. Prøv lige at udtale beverding på samme måde med tryk på den anden stavelse: “ver”. Det lyder helt forkert. Jeg havde overhodet ikke øre for, at trykket skal ligge på den føste stavelse: “be”.

39 thoughts on “So ein ding”

 1. Manglede i dag:
  rarhed, ODS
  hærled, ggl
  afras, ODS +e
  særdel, ODS +e
  snarhed, ODS
  nærfra, ODS

  Fritz: 🙂

 2. Manglede i dag:
  dørbue, ggl
  Resten var ordævl.
  Forslag: pulpitur, DDO

  Fritz: 🙂

 3. Manglede i dag:
  lokaltid, ODS
  folia, ggl
  laktol, ggl
  mailkonti, ggl konto

  Fritz: 🙂

 4. Manglede i dag:
  henriv, ODS
  genvis, se vi,DDO
  isogen/t, ggl
  vængene, ODS,væng
  sognen, ODS uden n
  Underligt at sivneg ikke findes.

  Fritz: Hm, genvis er der ikke noget at finde om i DDO’en under vi. Til gengæld kan man finde noget om genindvi og dermed også genindvis.
  I ODS’en oplyses det, at væng er et højtideligt poetisk ord, som ofte bruges i forbindelse med ord af lignende betydning (to og to/parvis). Det oplyses også at væng er uden sikker adskillelse fra vænge, hvor flertal i bestemt form er vængerne. Vi vil derfor nøjes med at bøje væng: væng, vængen og vænge.
  Sogn bøjes sognet i bestemt form – sognen er nu kun dialekt.

 5. Vi har genvi med, og derfor må det kunne bøjes som DDO’s vi(e), se tredie mulighed.
  Sognen kommer af, at ODS har sogne som verbum.
  Manglede i to dage:
  ismor, ODS, ismutter
  isorm, ggl +e
  penisorm, ggl, små krumme skabninger 🙂
  ordpar, ODS
  bordpar, ggl
  Forslag: ragelse, DDO

  Fritz: Jamen, du har ret – altså hvad angår genvis og sognen. Ismor/moder kommer af ismutter, som man kan finde i ODS’en. I DDO’en kan vi endda finde slikmutter, som sjovt nok slet ikke bøjes. Vi vil dog bøje ismor og ismoder, men kun i bestemt form og kun i ental. Ismutter og slikmutter vil vi slet ikke bøje.
  Og så er der isorm, som man i første omgang skulle tro ikke er en zoologisk skabning, men et amerikansk projekt under indlandsisen: “Project Iceworm” som er blevet til både isorm og isormen:
  I forbindelse med Camp Century udarbejdede den amerikanske hær Projekt Iceworm (projekt isorm), som opererede med op til 600 atommissiler gemt i tunneler under isen. Erfaringerne fra Camp Century viste, at det var muligt at bygge tunnelsystemer under isen og bo der, men også at det ville være svært og dyrt at vedligeholde tunnelerne.
  Men tilfældigvis findes der også rigtige isorme – ikke under indlandsisen, men i alpine isforekomster, som man kan læse om i Den Store danske Encyklopædi.

 6. Manglede i dag:
  randsy, ODS
  Forslag; epaulet, DDO

  Fritz: 🙂

 7. Manglede i dag:
  oliesø, ggl
  otiøs/e, ggl
  Forslag: grønel, ODS, alnuus viridis

  Fritz: 🙂 men jeg er i tvivl om bøjningsformerne for grønel. Er det: grønelen, grønlen eller grønellen?

 8. Stemmer for grønellen.
  Manglede i to dage:
  allele
  gallet +s, ODS,galle,4
  spejlgat, ODS
  ledskåle
  dellag, ggl
  deletal, ggl
  skellet
  skållåg
  loboer
  koboer
  nyboer, ODS

  Fritz: Lobo er en æblesort, og den slags plejer vi ikke at have bøjningsformer for.
  På samme måde er det med den negerianske kobo – vi plejer nemlig ikke bøje møntenheder med ganske få undtagelser. Det er ikke 35 ører, men 35 øre. Det er heller ikke 100 euroer, men 100 euro. Det er heller ikke 500 thailandske bahter, men 500 baht osv.

 9. Manglede i dag:
  afsigt, ODS +e
  gesigt, ODS
  gensti, ODS g

  Fritz: 🙂

 10. Manglede i dag:
  piratø, ggl
  oppift, ggl +e
  oppres, ODS
  dippe+, ODS
  Hvad skal man mene om utrit, ggl?

  Fritz: Nok synes piratø at være noget fra eventyrenes verden, men det kan absolut ikke udelukkes, at der i fortiden engang var øer, som pirater havde bemægtiges sig.
  Utrit, synes jeg, er et ok udtryk for det mere gængse udtryk: “at være ude af trit”.

 11. Nøjes med forslag: maharaja, DDO, indisk fyrste.
  Hvis jeg samler en stak ord på 9-10 bgst. der er SUPERgode, vil du så kigge på dem overhovedet?
  Det undrer mig iøvrigt, at ingen føler trang til at sætte deres eget præg på pludr ved at komme med forslag her.

  Fritz: Hm, desværre går der jo måneder hvis ikke halve år imellem, et ord på 9-10 bogstaver optræder her på Pludr. Behold listen for dig selv, men tag så at foreslå et ord fra din liste – et ad gangen/dagligt.

 12. Manglede kun:
  s29 uden e
  Forslag: dasser, ODS

  Fritz: Og så kan vi da lige så godt snuppe pommerinke i samme ombæring.

 13. Tak, skal nok spare på de lange.
  Fandt i dag kun:
  sodsteg og osesteg, der ikke lige dur, men fik mig til at tænke på manden der spørger konen, om hun er i gang med en ny ret, eller er der ild i gulvtæppet? ….
  Forslag: Penibel, DDO

  Fritz 🙂

 14. Manglede i dag:
  cros, DDO +se
  nasi, ggl
  b7 +en

  Fritz: Hm, hvilke udenlandske retter, vi skal servere her på Pluder, kan jo diskuteres, men jeg stemmer i hvert fald for den indonesiske nasi goreng, som jeg har spist adskillige gange, hver gang jeg har rejst i Indonesien.
  Crosse i bydeform bliver til cross og ikke cros – bare spørg Defisto.
  Og så er der baisse, der ikke bliver til baisen i bestemt form, men baissen.

 15. Vedr. ny pludr…
  Jeg mangler i dag 3 ord: dafnie – flertal dafnier mangler + farce – flertal farcer mangler + radicere – bydeform radicer mangler og så har jeg manglet spottede + hejlede tidligere.
  Hilsen
  Else

  Fritz: Hm, så vidt jeg ved, er det en tidligere udgave – altså en gammel database med ord, som det ny Pludr har at trække på. Det ny pludr er indtil videre kun en test, indtil vi stopper med at bruge det nuværende Pludr og skifter til det ny Pludr. Der kan med andre ord sagten være mangler i det ny test-pludrs database. Jeg har tjekket de ord, som du mangler i det ny pludr, og nogle af dem fandtes heller ikke i det gamle Pludr. Men det gør de så nu. Jeg har nu tilføjet dem – ikke til det ny Pludr, men det nuværende Pludr. Jeg har nemlig ikke adgang til ord-databasen på det ny Pludr endnu. Det kommer først, når vi officielt skifter til det ny Pludr.

 16. Manglede i to dage:
  kridter
  barpas, ggl
  Der er kludder i p30s bøjninger, se DDO.
  Forslag: abonnine, DDO

  Fritz: Der findes også en proces, hvor man ved hjælp af enzymer samler eller skiller dna ad. Det sidste benævnes ligase, og det første er nok det, du opfatter som kludder, men som altså er gangbar.

 17. Det må du lige udrede, jeg kan ikke se hvad det har med p30 at gøre.

  Fritz: Er det ikke snarere P41 og P52, som du mener, der er kludder med i forhold til P30?

 18. Jo, det er bøjninger, som skrevet står.

  Fritz: I DDO’en: primas, primassen, primasser, primasserne. Og på nettet og i Den store danske Encyklopædi og Den danske online Ordbog: primaser og dermed: primase, primasen og primaserne.

 19. (Kunne slet ikke se at det var en -ase)
  Manglede i dag:
  lynluk, ggl
  Forslag: reverens, DDO

  Fritz: 🙂

 20. Manglede i dag:
  maveve, ODS
  Forslag: rajah, DDO, indisk fyrste for mindre område.

  Fritz: 🙂

 21. Manglede i dag:
  r19 +olie, ggl
  lering, ODS
  vinolie, ODS
  kilering, ggl

  Fritz: Uha, r19 +olie lyder farligt.

 22. Skal nok være RET melfrit. Kaldes det ikke amerikansk olie?
  Manglede i dag:
  miniark, ggl
  finmel, ODS
  Forslag: haploid, DDO, halvt kromosomtal

  Fritz: Ja, amerikansk olie.

 23. Manglede i dag:
  pattet
  fripige, ODS
  fyrhat/te, ggl
  frisig/e, ODS
  pighat/te, ODS
  Kom lige ind i en ny afdeling:
  pigetis, ggl
  fyrpige, ggl

  Fritz: Jamen, der findes faktisk afdelinger, vi ikke vil give plads til her på pludr.

 24. Vi nøjes så med fypiger. 🙂
  Manglede i dag:
  d16 +ing, ggl
  bolning, ggl
  Forslag: slagur, ODS

  Fritz: Hm, d16+ing kan Google kun finde tre danske og lidet autoritative eksempler på. Og så hører bolning nok til en af den slags afdelinger, vi ikke vil give plads til på Pludr. I hvert fald synes brugen af dette ord på dansk at være brugt sådanne steder og sprogligt ikke særligt autoritativt.

 25. Manglede i dag:
  raffel, ODS
  a28 +r
  Forslag: blåfisk

  Fritz: Hm, a28 med et r dur ikke. A28 er hverken et udsagnsord eller en slags gammel dansk mønt!

 26. ODS har afdale som verbum, derfor a28 +r.
  Manglede i dag:
  vejruge, ggl
  c53 i bydeform
  Forslag: hvalfugl, ODS

  Fritz: Ups, der var jeg da lidt for hurtig, men en afdal, som man kan slå op i ODS’en, kendte jeg i forvejen, men jeg tjekkede det nu alligevel og fandt som ventet ikke en eller anden mærkelig flertalsform med r – afdal er og bliver et navneord. Bortset fra det har du ret, der findes faktisk et verbum afdale fx: afdal flyet over landingsbanen.

 27. Manglede i to dage:
  afsno, hvis afsnos er OK
  foras, ODS +e
  hulurt, ODS
  hossad, ODS,’sidde
  stadsfrue, ggl
  isstatue, ggl
  softtag, ggl
  tsarhof, ggl
  Forslag: Skørand, ODS, stor skallesluger

  Fritz: stadsfrue findes der ikke mange af, og på internettet er der alt for få til at få adgang til Pludrs database.
  Det samme er tilfældet med softtag.
  Og ja afsno findes – læs bare her: http://www2.mat.dtu.dk/people/V.L.Hansen/pdf/knude.pdf

 28. Må i dag nøjes med at foreslå:
  pangolin, ggl, skældyr

  Fritz: Hvorfor er der så mange truede dyrearter i verden? Det er blandt andet fordi kineserne spiser dem! Men hvad er det, der gør, at kinesere eftertragter nogle af de mest truede dyrearter?

 29. Manglede i dag:
  omblik, ODS
  ritov, ODS
  rimløs, ODS
  kimløg, ODS

  Fritz: 🙂

 30. Manglede i dag:
  gruslag, ggl
  rigssal, ggl
  omhæg, ODS +e
  rigssag, ggl evt.+er
  omælt, ggl +es
  muglag, ggl

  Fritz: Hm, hvis man ellers stabler det hele pænt, er der mange – alt for mange – ting og sager, der kan ligge lagvis. Så mange forskellige slags lag er mulige, at vi blot vil nøjes med de lag, vi kan finde i ordbøgerne.

 31. Manglede i dag:
  landost, ggl +e
  lodpæl, ODS
  Forslag: rangertog, DDO

  Fritz: Der synes ikke at være et navneord ved navn: landost. Derimod findes der et varenavn: Mammen Landost. Googl: “en landost”, og du vil kun finde et enkelt eksempel og kun en eneste kilde til ordet. Det er for lidt.

 32. Der er en del franske landostE.
  Manglede i dag:
  badesand, ggl
  bespot, DDO +te
  faces, DDO,face

  Fritz: Tjah, men ikke Danmark.

 33. Hvis det er et kriterium, skal vi vist i gang med et større lugearbejde.
  Manglede i dag:
  snemur, ggl
  cafemad, ggl
  Forslag: filament, DDO

  Fritz: 🙂

 34. Manglede i dag:
  omlede, ggl evt. + trafikken
  ledde, ODS,2
  kodex, DDO
  ledsom, ODS
  skoddes
  fogeddom, ggl
  kodeløs, ggl
  bomløs/e, ggl
  bomleg, ggl
  sexdom, ggl

  Fritz: Hm, man kan for eksempel blive idømt en fængselsdom, men en sexdom har jeg aldrig hørt om. Spørgsmålet er også, om den dømte i givet fald ville føle det som en straf.

 35. Tjah… 🙂
  I dag kun et forslag: filippa, DDO

  Fritz: 🙂

 36. Fra i går manglede:
  mejser
  fresser,ODS
  lejdere
  sejser, ODS
  fejsel, ODS

  Fritz: 🙂

 37. Manglede i dag:
  wings, DDO
  ædling, ODS
  odling, ODS
  godlig, ODS
  goldæg, ggl

  Fritz: 🙂

 38. Manglede i dag:
  gravkasse, ggl
  dåsekast, ggl
  grasse/s, ODS
  ravkese, ggl
  vragkasse, ODS

  Fritz: 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.