Den- og dinarer

Så var det lige før, vi kløjes i møntsorter forleden. Måske det var derfor, Preben Riis Sørensen har efterlyst den iranske rials mindste møntfod, dinaren, som han ved opslag i Sproget.dk’s ordliste “Lande og Nationaliteter” havde fundet flertalsformen for: dinars.

Fritz: Den iranske møntfod er rial – og så er den rial opdelt i dinarer og ikke dinars, som er ejefaldsformen.

Men dinars nævnes i “Lande og Nationaliteter, indvendte Preben.

Fritz: Hm, dinars må absolut være en fejl – det må jeg lige tjekke nærmere. Som sagt så gjort, så efter henvendelse til Sproget.dk fik vi et bekræftende svar:


Tak for din henvendelse, og for hjælpen. For du har da ganske ret – dinars er derfor nu rettet til dinarer.

Med venlig hilsen – og fortsat god fornøjelse med sproget.dk

PS: Dinarer er møntenheden i: Kuwait, Irak og Jordan, hvor 1 dinar er 1000 fils. Møntenheden i Algeriet, Tunesien og Libyen er også diar, men opdeles her i mindre møntenheder på forskellig vis. I Bosnien-Hercegovina og Kroatien er møntenheden også dinar, hvor 1 dinar er 100 paras. Dinaren må ikke forveksles med denaren, der var en romersk sølvmønt, der især var udbredt fra ca. 200 f.Kr. til ca. 200 e.Kr.

72 thoughts on “Den- og dinarer”

 1. Kun forslag: følehorn, som jeg så trækker tilbage.

  Fritz: Den slags horn har vi allerede i databasen.

  PS: Er følehorn mon for blinde trompetister?

 2. Ja de er. 🙂

  Victor Borges far var overflødighedshorn – reserve-hornblæser.

  Fritz: :)!

 3. Manglede i to dage:
  formolie, ggl +n
  formeld, ODS, vb+sb
  bromole, ggl evt. +n
  fodermel, ODS
  midaldre, ODS, midalder

  Fritz: 🙂

 4. Rart nok at du synes vi skal have formene smurt, men det var altså formole jeg skrev.

  Fritz: Hm, jeg kan godt huske, at jeg var ved at redigere dit indlæg, og der var noget, der smuttede for mig. Nu kan jeg så konstatere, at fingeren smuttede på min iPad, og der blev så åbenbart tilføjet et “i” i formole, hvorefter jeg så blev forledt til at tjekke, om der findes sådan noget som formolie. Det gør der så, og så blev dette ord føjet til databasen.
  Hvad angår formole, kan google ikke finde ret mange eksempler på den slags – faktisk alt for få til en godkendelse.

  Og når vi nu er ved det der med, at jeg redigerer pludrspilleres indlæg her på blog.pludr.dk, kan du og alle andre indlægsskribenter gøre mig en stor tjeneste ved at udlade dobbeltmellemrum mellem linjerne. Som det er nu, må jeg hver gang bortredigere indlæggene for dobbeltmellemrum mellem linjerne, for at vi kan skelne mellem indlæggene og så det svar, som Fritz giver.

 5. Manglede i dag:
  lyngreb, ggl, der kan være to ting
  regnly, ggl
  bifyr, ggl ‘endelig’ +et
  Forslag: fenrisulv, ODS

  Fritz: Det var lige, hvad vi manglede – en fenrisulv! Og husk så på, at, når nogen prøver at skræmme os med fenrisulven, så har vi heldigvis Holger Danske. Han sover endnu tornerosesøvn, selv om visse patrioter allerede har forsøgt at vække ham.

 6. Manglede i dag:
  daghede,ggl
  benagl, ODS +e
  Forslag: standin, DDO

  Fritz: Daghede er der så få eksempler på, at ordet næsten ikke kan googles.
  En standin har vi allerede.

 7. Manglede i dag kun:
  antegn, ODS +e
  Forslag: egalitet, DDO

  Fritz: Egaliteten er for længst blevet indført i Pludres database.

 8. Manglede i dag:
  armende, ODS,arme
  modnorm, ggl
  ombarm+++, ODS
  Forslag: isomorf, ggl

  Fritz: Isomof findes allerede i databasen.

 9. Manglede i dag:
  radgås, ODS
  fads, ODS,fad, 20 linier nede ’til fads’
  Forslag: ganghjul, ODS

  Fritz: Ja, vi manglede lige ganghjulet!

 10. Nu ruller det.
  Manglede i dag:
  tuflag, ggl
  flaggast, ggl
  Forslag: tehætte, ggl, i vrede over at jeg altid leder efter tehat

  Fritz: Tehatte har vi ingen af, men tehætter har vi for længst taget i brug her på Pludr.

 11. Manglede i dag:
  duering, ggl +e
  udarving, ODS
  vinret, ggl +ter
  ferin, ggl
  grain/s, ggl

  Fritz: Vinret/vinretter kan Google ikke finde ret meget fornuftigt om.
  Grain er en engelsk vægtenhed, som vi ikke bruger på dansk.

 12. Man kan i de fleste grusgrave og i mange velassorterede byggemarkeder købe både harpet grus og UHARPET grus.

  Fritz: At harpe grus gøres tilsyneladende stadig, og derfor kan man også købe harpet grus. Men uharpet grus kan Google ikke finde noget af.
  Uharpet grus er vel også bare grus. Du spørger vel heller ikke efter ustegte bøffer hos slagteren?

 13. Manglede i dag:
  dej(g)krog+, ggl
  dejgede, ODS,dejet
  Forslag: ukulele

  Fritz: Hm, det kan godt være, at dej i gamle dage blev stavet med et g: dejg, og at man den gang derfor også havde for eksempel dejgtruge og den slags. Men den gang havde man ikke dejkroge, som vi har i dag. Derfor findes der ikke dejgkroge, men kun dejkroge. Nu om dage kan man også købe en dejdispenser, men i gamle dage fandtes den slags ikke, og derfor findes en dejgdispenser heller ikke – heller ikke i ODS’en.
  Og ukuleler findes allerede i databasen.

 14. Manglede i dag:
  bukler
  sexjob, ggl
  klubrejse, ggl
  bugfjer, ggl
  fjerulk+, ODS
  ålekube/r, ggl

  Fritz: 🙂

 15. Manglede i dag:
  damebog, ODS
  isdame, ggl
  timefag, ggl
  Forslag: engareal, DDO

  Fritz: Engarealer har vi allerede i Pludrs database.
  Hvad angår diverse m/k-betegnelser, kan en ismand i følge DDO’en sagtens være en kvinde. Det samme kan en købmand, en embedsmand og en domsmand. “Isdame” er med andre ord et lige så ukorrekt ord som “købkvinde”. Ingen af dem findes i ordbøgerne.
  Her kan vi heller ikke finde hverken avismænd eller avisdamer. Det nærmeste, vi kommer, den slags betitlede job er vel avissælger og avisbud, som både kan bestrides af mænd og kvinder.
  Der er i det hele taget noget ukorrekt over den måde, vi bruger ordet, dame, når vi bruger det som antonym for mand. Antonymet for mand er jo ikke dame, men kvinde. Omvendt er antonymet for dame jo heller ikke mand, men herre.

  PS: Kan en hofdame være en herre og kan en herre være hattedame? Under alle omstændigheder kan hverken kvinder eller mænd – kun damer og – hvem ved – måske også herrer kan. I ordbøgerne har vi hofmænd, men sjovt nok ingen hverken hofherrer eller hofkvinder.

 16. Kun forslag: okuler, DDO +e, podning med et knopskud.

  Fritz: Vi har forlængst okuleret Pludrs database, men manglede bydeformen.

 17. Ang. kønsforvirringen kan en mand være sygeplejerske.
  Var ved at fiske lidt nye ord ud af ODSen. Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad man kan rende ind i. E.G. : vauxhall.
  Har vi nogen chance for at lave en ‘moralkodex’ for hvad vi vil have med?

  Fritz: Nej, det har vi ingen chance for. Står det skrevet med rødt, og er der ikke henvist til en anden stavemåde, kan et nyt ord føjes til databasen – også vauxhall.

 18. Manglede i dag:
  modkast, ggl
  tinsand+, ODS
  iskande, ggl
  -o16/27 i ODS er der en henvisning.
  Forslag: dashus, ODS

  Fritz: Ja, der er en henvisning, men det er jo ikke til en anden stavemåde.
  Et dashus var da lige, hvad vi stod og manglede!

 19. Foreslår: endokrin, DDO

  Fritz: Har vi allerede, ligesom vi har ordet for det modsatte: esokrin.

 20. Manglede i dag:
  aktiehop, ggl
  Forslag: resider, DDO +e

  Fritz: 🙂

 21. Manglede i dag:
  biribi, ODS
  uhip/t, ggl evt. uhippe
  birig, ODS under ‘stærk,5.2, 9.linie’ nævnes birige
  Forslag: doggybag, DDO

  Fritz: Birige nævnes ja, men ordet står hverken skrevet med rødt eller findes i ODS’ens ordliste.
  Doggybag derimod findes allerede i Pludrs ordliste.

 22. Det var bare et eksempel på autoritativ kilde, birige.
  Manglede i dag:
  afgearing, ggl
  fedgarn. ODS
  Forslag: bbombe, ODS, ja der står bb, brintbombe
  Kan et ord overhovedet godkendes hvis der er en henvisning?

  Fritz: Autoritativ kilder er der ikke mange af til afgearing, men de, der er, er tilstrækkeligt til en godkendelse.
  I ODS’en er birige blot nævnt i konteksten i et eksempel for brugen af et andet ord: stærk. Men birige har sprogrøgterne åbenbart ikke fundet værdigt til en plads i ordbogen. Det forstår man godt, for så åbner man en ladeport af alle mulige og umulige – om man så må sige: “be-rigede” ord. Lad os nøjes med de rige-ord, vi har at gøre med i ordbøgerne.
  I ordbøgerne er der bindestreger i de a- og b-bomber.
  Og nej, hvis der til et ord, skrevet med rødt i ordbogen, er henvist til en anden stavemåde, så er det som regel ordet med den anden stavemåde, der skal med i Pludrs database.

 23. Lugubre, stødte i dag på dette ord på bagsiden af Politiken, skal vi ikke have det ord med i pludrs database.
  fra ODS – luguber, adj. (ogs. lugubre). (fra fr. lugubre, af lat. lugubris, sørgelig; litt.)
  bedrøvelig; dyster; skummel. Primon.Lexicon.(1807). *Puh! Nok om det – det var lugubert, men | Bagefter aander man saa frit igjen. Aarestr.Br.34(år 1835). Forhen havde man Sirener med komprimeret Luft .. Nu har en tysk Ekspert paa dette lugubre Omraade erstattet dem med Sirener af en højere .. Tone. JacPaludan.FN.30.

  Fritz: ja vi skal!

 24. Godkendte du bbombe fra ODS?
  Manglede i to dage:
  fanedag+, ggl
  garager
  faregrad, ggl
  dragrace, ggl
  armtegn, ggl
  magring
  ringhaj, ggl
  hanged, ggl +er (vi har hunged)

  Fritz: Nej, for i ordbøgerne er der bindestreger i de a- og b-bomber.
  Hanged kan hverken Google eller Fritz finde noget fornuftigt om på dansk, for vi har jo det gode gamle ord for den slags: gedebuk.

 25. Klejnmodig – det må vi da også have med
  fra ODS:
  klejn-modig, adj. [kl̥ainˈmo?ði; ogs. ˈkl̥ainˌmo?ði] adv. d. s. ell. -t ell. (†) -en (VSO.). (ænyd. d. s. (Kalk.II.5268. DaViser. nr.110.9); fra ty. kleinmütig; til klejn (2 slutn.))
  som kun har ringe mod ell. selvtillid; modfalden; modløs; forsagt; nedslaaet. trøster de Kleinmodige (1907: modfaldne). Thes.5.14. Holb.Pern.II.2. klejnmodige Mænds Frygt for Livet. Hørup.III.350. (han) stillede sig klejnmodig foran hende som en Dreng, der trygler om Tilgivelse. Wied.Fæd.359. jf.: *Saa slipper Kleinmodighed Roeret i hast, | Naar Forstavnen dukker for Bølgernes Kast. Stub. 41. Pont.LP.IV.27

  Fritz: Jamen du efterlyser et ord, som vi allerede har i Pludrs database.

 26. Manglede kun:
  påfølg+, ODS
  Forslag: anorgisk, ODS

  Fritz: 🙂

 27. Manglede i dag:
  hovede, datid hove
  hobede
  hovbad, ggl
  Forslag: rundaf, ODS

  Fritz: Tjah, vi har i forvejen hugaf, men manglede da lige en rundaf.

 28. Godt ord islet men det oveskrider Fritzs smertegrænse på 8-9 bogstaver.
  Manglede i dag:
  lakbund, ggl
  kalkbund, ggl
  indkul, ODS +e
  Forslag: havlit, ggl

  Fritz: 🙂

 29. Ikke nemt at finde ord der ikke allerede befinder sig i databasen:-)

  Fritz: 🙂

 30. Manglede kun:
  klikbar, DDO
  dikdik, ggl
  Forslag: skribent, DDO

  Fritz: Den antilope skrives enten med bindestreg eller i to ord: dik-dik eller dik dik. Det nærmeste, vi kommer på dansk, er: dikkedik, men det er jo noget ganske andet. Og skribenten har vi allerede.

 31. Manglede i to dage:
  modhug, ggl
  oliedug, ODS
  madbud/e, ggl
  medguide, ggl
  madguide, ggl
  besneg, ODS,besnige
  bedugge+
  besnes
  egeben, ggl
  snees
  udeseng, ggl
  degneed, ggl
  engbed, ggl

  Fritz: Hm, det er her, nemlig hvad angår besnes og snees, Fritz savner Defisto, for hvordan er det nu med det udsagnsord, sne, i passiv form? Er det snes eller er det snees. Snes lyder forkert, da det kan forveksles med 20 (en snes). Så, hvis det er snees, er besnes vel ikke korrekt? Så må det i givet fald være: besnees – eller hur? Fritz er på glat is.

 32. Snees kan der ikke være tvivl om, da besnees var med på pladen.
  Synes godt vi (også) kan bruge besnes men ikke snes, når vi nu ikke kan slå det op.
  Manglede i dag:
  malik, ggl evt. +ker
  Forslag: moselys, ODS

  Fritz: Hvis bare man havde styr på, efter hvilke regler den slags bøjningsendelser er, ville det hele være meget nemmere. Men det synes som om, at regler efterhånden er til for at kunne bøjes. Der gives efterhånden oftere og oftere alternative stavemåder. Hvad angår for eksempel et udsagnsord som, sy, der jo lige som sne ender på en vokal, kan to passive former i følge DDO’en tillades: syes eller sys. Mens syes ikke levner nogen tvivl om, hvordan ordet skal udtales, kan der sagtens være tvivl om udtalen af sys. Her må man skele til konteksten.
  Snes passive bøjningsform er sjældent set på tryk, men det lader sig nemt gøre at konstruere en sætning. På pisterne i alperne må man ty til snekanoner, når der ikke falder sne på naturlig vis, og så må der selvfølgelig snees med kanoner. Og lige som ved sprænginger med dynamit, når der skal udløses et kontrolleret sneskred, og man råber et advarende: “Der sprænges”, kan man jo på pisten uden sne råbe et advarende: “Der snees”!

 33. Manglede i 4 dage:
  Vil gerne skille dagene, forslag?
  natpost, ODS
  topsnit, ggl
  saponit, ggl
  aspontan/t, ggl evt.+e,t
  s/topbolt, ggl
  kagebid, ggl
  pelsbi, ggl
  pelsbid, ggl
  samgik, ODS,samgå
  oliegel, ggl
  egereol, ggl
  legeri, ODS
  leere, ODS,leer

  Fritz: 🙂 Men INGEN mellemrum tak!

 34. Manglede i dag svar på mit spørgsmål, og:
  klarer
  citarer, DDO
  akrati, ggl
  Forslag: implosiv, DDO
  Kan tarp bøjes +e/er?

  Fritz: Svar (Vil gerne skille dagene, forslag?): (ok) Men INGEN mellemrum tak!
  Tarp i flertal: tarps.

 35. Manglede i dag:
  bykor, ggl
  bykamp/e, ggl
  Forslag: anatoler, DDO
  Ved ikke hvad mellemrum plager dig med, men er indrykning OK?

  Fritz: Bykor vil jeg ikke godkende – der findes tilsyneladende ingen autoritative kilder, og bykor skrives som regel med stort begyndelsesbogstav, hvilket tyder på, at Bykor er en del af et egennavn – fx Randers Bykor.
  Anatolerne har vi for længst fået besøg af i Pludrs database.
  Indrykning er ok, men mellemrummet er forbeholdt svarene fra Fritz. For at man kan skelne mellem et indlæg og et svar, skal der være et enkelt mellemrum/dobbelt linjeskifte.

 36. Manglede i går:
  spac, DDO +e
  tarps
  mandtab, ggl
  Forslag: sultan/at, DDO
  I dag kun forslag: bonelse, ODS

  Fritz: Hm, mandtab er der ikke mange eksempler på, men måske lige nok til en godkendelse. Vi har jo i forvejen det gode gamle: mandefald, som i følge DDO’en også kan bruges i forbindelse med tabstal på slagmarker. Men brugt på denne måde forekommer mandefald ifølge ordbogen kun sjældent. Men så har vi jo nu mandtab.
  Bonelse havde vi til gengæld ikke.

 37. Manglede i dag:
  rødhaj, ODS
  havdag/e, ggl
  Forslag: superb, DDO

  Fritz: Superb har vi allerede.

 38. Manglede i to dage:
  sørgeri, ODS
  urgeres
  bøsig+, ODS
  ribiser
  riseg/e, ODS
  . .løvbusk, ODS
  blåaks, ggl
  øllag, som øllaug,ggl og øllav
  lavblad, ggl
  løvblad, ggl
  løvlag, ODS
  callus, ggl
  fladaks, ggl
  buskkål, ggl
  skållav, ggl
  bladkål, ggl
  kållus, ODS
  aluskål, ggl
  buddag, ggl
  Nu kunne der kun stå skalv, men skjalv er faktisk datid af skælve.

  Fritz: Nøj en række! Ribis bøjes nok ikke ribiser i flertal, men blot ribis. Callus er så vidt vides latin. Skjalv er en gammeldags bøjningsform og endda ikke en gængs en af slagsen. Gængs er: skælvede.

 39. Callus har ikke en dansk betegnelse.
  Skjalv kommer fra defisto.
  . . Manglede i dag:
  tagere, ODS -e
  bagpap, ggl
  bageolie+, ggl
  begolie+, ODS
  papaver, ODS, valmue
  gavereol, ggl
  . . Bagre er så et eksempel på en henvisning (til bagest, ODS) der ikke giver en anden stavemåde.
  Ggl viser også at ‘den bagre’ anvendes en del.

  Fritz: Hm, callus må være et medicinsk fagudtryk, som vi her på Pluder helst vil undgå.
  Skjalv findes faktisk allerede i Pludrs database!
  Bagre er i følge ODS’en en alternativ bøjningsform, som er sjældent brugt. Den slags forsøger vi også at undgå. Men du har ret, ordet benyttes en del, afslører Google. Så lad gå!

 40. I dag kun forslag : sysselløs, ODS

  Fritz: Ja, det ord har vi hidtil ikke haft i Pludrs database. Foruden sysselløs er opdateringen med de 1200 nye ord i Den Danske Ordbog nu også blevet føjet til Pludrs database!

 41. Foreslår: bagskid, DDO

  Fritz: Endnu et ord, som vi ikke havde i Pludrs database.

 42. Manglede i dag:
  hoppere, ODS -e
  Forslag: apertur, DDO

  Fritz: 🙂

 43. Manglede i går:
  hamas, ggl
  udemad, ggl
  Forslag: loppefrø, DDO

  Fritz: Der findes ikke noget hamas – derimod er der Hamas, som er et egennavn og skal skrives med stort begyndelsesbogstav.
  Loppefrøerne har for længst fundet vej til Pludrs database.

 44. Bondeordet HALMÅR.
  Man taler stadig om gode og/eller dårlige halmår; altså hvordan de enkelt år er/har været i forhold til halmmængder og -kvalitet.
  I vore dage udgør kernerne ca. 85 procent og halmen ca. 15 procent af en kornafgrødes værdi.
  Går man 150-200 år tilbage, var værdifordelingen nærmere 50/50 idet halmen stort set var eneste vinterfoder for kreaturerne.
  Dengang var såvel gode halmår som gode oldenår afgørende landøkonomiske faktorer.

  Fritz: 🙂
  PS: Hvad er mon betegnelsen for en undsluppen mår, der har fundet sig et nyt hjem i en hal?

 45. Præciserer lige loppefrø: frø af vejbredart, bruges til at holde maven igang.
  Manglede i dag:
  tidslag, ODS
  slaggevej, ggl en ”
  tidsblad, ODS

  Fritz: 🙂 Tjah, der findes mange af den slags – lige fra bøllefrø til chokoladefrø og så nu altså også loppefrø.

 46. Manglede kun solalf/en. Der findes 4 kolibrier med det efternavn.
  Forslag: appretur, DDO, stivelse, det bruges loppefrø også til.

  Fritz: Appreturen findes allerede i Pludrs database.

 47. Manglede i dag:
  hadebog, ggl
  bomhal, ggl
  ladebog, ODS
  beundr, ja, det må man da
  rundbalg, ggl

  Fritz: 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.