Ordforbistringer


Har du fodret databasen med DDO’s nye ord, spørger Preben Sørensen. Og så må vi jo undersøge sagen, selv om man undertiden godt kan føle sig helt rundtosset med alle de forbistrede ord- og bøjningsformer, man så må huske at tjekke.

Tag nu bare Prebens eget forslag forleden: glynet. Er det mon et navneord: glyn i bestemt form: et glyn? Nej, glyn er et udsagnsord i bydeform, men det viser sig at være stærkt bøjet: 

Glyn (bydeform), glyne (navneform), glyner (nutid), glynte (datid), glynt (før datid/kort tillægsform). Det er ligesom med udsagnsordet at klæde: klæd, klæde, klæder, klædte, klædt.

Men hvad så med et ord som: ventelys altså et kalenderlys, spørger Preben.

Fritz: Kalenderlys har vi, men ventelys, manglede vi. PS: Ventelys må nødvendigvis lyse rødt, indtil det skifter til grønt og bliver til kørelys.

Preben: Nix, der er tale om tællelys.

Fritz: Jo, men selv den slags findes som ventelys ved fodgængerfelter – ikke tællelys, men nedtællingslys eller bare nedtællelys!

Her er det så Peder Elkjær, som foreslår noget helt andet: Philumeny eller philumenist person, der samler på tændstiketiketter eller tændstikæsker.

Fritz: Hm, det ord staves da vist nok med et dobbelt-l: phillumenist. Google kan godt finde ganske få eksempler på brugen af ordet på dansk. Phillumeny er et engelsk ord, som vi ikke har noget dansk ord for. Skulle vi have det, er mit bud, at det skulle være: Phillumeni – altså med i som det sidste bogstav som i filateli. Sådan kunne vi blive ved, men her er det så Preben, som bringer os tilbage på sporet: 

Preben: Sjovt at DDO’s ordtilføjelser er krydret med enkelte ord som man kunne tro var ‘kigget over skulderen’ fra PLUDR: Naboø, epizooti, dodenkop, mugost – det må vi have en skvis på. Og så kan vi glæde os over at have både fedteras og fedterads.

Fritz: Ja, det må du nok sige, og det bringer os så tilbage til spørgsmålet om alle de nye ord, som Den Danske Ordbog er blevet opdateret med. Er de mon også blevet føjet til Pludrs database?

Ja, det er de sådan set for så vidt angår alle nye ord med færre end 12-13 bogstaver. Alle de andre med flere end 12-13 bogstaver, ville jo alligevel aldrig dukke op på Pludrs spilleplade! 

82 thoughts on “Ordforbistringer”

 1. De bondeord, de bondeord. Pludrs frilandgrise løber vildt omkring. Vi har ingen SOFOLD(E).
  -Og datidsformen af B31; men den savnes nok af andre end bønder.

  Fritz: Ja til datidsformen af B31, men nej til sofold. Google kan kun finde to af slagsen på dansk, og i ODS’en har vi jo: svinefold.

 2. Manglede i dag:
  blokkede
  sokkede
  vedel, har du da vist glemt, samt verbet?
  kofold, ggl evt. +ene
  weblog, DDO
  vejdel, ggl +e
  domkor, ggl evt. +et

  Fritz: Ja, vedel var et af de få ord, som har drillet i databasen. Ordet har hele tiden været at finde i databasen, men af en eller anden grund har det hidtil ikke villet med på spillepladerne. Fejlen er nu rettet. Vedel er også bydemåden af af udsagnsordet vedele, og dette ord har vi allerede i databasen.
  I ordbøgerne kan vi finde mange dom-ord – domkirke og dompap for eksempel, men her er ingen domkor. Faktisk kan man kun google sig til en eneste kilde til et navneord som “et domkor” – alle de andre “domkor” er blot dele af egenavne, hvor ordet skrives med stort begyndelsesbogstav som for eksempel: Helsingør Domkor, Oslo Domkor og Roskilde Domkirkes Domkor. Spørgsmålet kunne så være, om et “domkor” ikke bare er et kirkekor?

 3. Forslag: flank/e/r/e, ODS
  Godt Nytår til alle.

  Fritz: Hm, flank? Skulle det være en bydemåde? Flanke findes ikke som udsagnsord, men som navneord. Og ja, her manglede vi flertalsformen: flanker. Udsagnsordet: flankere har vi i forvejen.
  Godt nytår🎆

 4. I lige måde, jeg overså at jeg antydede verbum, men det var blot for at skrive tillægsbogstaverne samlet.

 5. Manglede i dag:
  aform, ggl +es
  forlab, ggl +ben
  Forslag: triangel, DDO

  Fritz: Hm, aforme findes der kun få Kilder til, og de er ikke specielt autoritative. Jeg tror, en dyrlæge ville bruge udtrykket ormekur. På samme måde med lopper, og hvad med flåter? Det lyder forkert i mine øren, hvis en hund skal “afflåtes”.
  Forlab lyder derimod plausibelt, men igen – der er for få eksempler på dansk. Der er flere på norsk. Men den slags bruger vi ikke i Pludrs database. Her har vi allerede alle trianglerne.

 6. E4 går forresten ikke, idet DDO bruger bindestreg.

  Fritz: Det har du Da ret i!

 7. Manglede i dag:
  ægring, ggl
  ringkar, ODS
  Forslag: psykiatri, DDO

  Fritz: Hm, der mangler uden tvivl et “ge” i dit forslag: “ægring”. Det hedder jo heller ikke: ægbakke, ægblomme, ægdeler eller æghvide.
  Psykiatri har vi allerede.

 8. Manglede kun:
  isdyb, ggl +et
  Forslag: arronder/e, ODS, afrunde.
  Mener også det er en ordre til en hund?

  Fritz: Isdyb synes at være ren og skær poesi. Normalt er det ikke isdybder, men havdybder, vi regner på. Is måles ikke i dybder, men i tykkelser.

 9. Når jeg googler isdyb+et, får jeg godt nok gentagelser, men ingen poetiske smørerier.
  Mine ordforslag hober sig op, vil du have et bundt?

  Fritz: Jeg har Søgt og fundet poetiske isdyb og smeltekys. Men Jo, “isdybet” giver andre eksempler, men stadig poetiske som for eksempel: “Nella Dan sank i isdybet”. Det er vel snarere det noget mindre poetiske: havdybet, som Nella Dan sank i. Men ved nærmere eftertanke kunne et isdyb måske godt give mening, al den stund klimaforskere jo borer sig ned i isdybet, og vandet fra de dybblå smeltevandssøer på indlandsisen forsvinder ned i isdybet.
  På dansk har vi iøvrigt ingen flertalsbøjning af havdyb. Det samme må så gælde for isdyb.
  Ordforslag modtages ikke i bundter, men kun et enkelt ad gangen.

 10. Manglede kun:
  hættes, ODS, uden s
  Forslag: sandsten, DDO

  Fritz: Sandsten har vi allerede.

 11. Forslag: folkrock, DDO

  Fritz: Kært barn har mange navne, og derfor er rocken også endog meget rigt repræsenteret i Pludrs database. Men lige netop folkrocken her vi hidtil manglet!

 12. Manglede i dag:
  tagvand, ODS
  bagvand, ODS
  havgal, ODS, søsyg
  ildvand, ODS, brændevin
  dagvand, ODS

  Fritz: 🙂

 13. Manglede i dag:
  gadeur, ggl
  huedag/e, ggl
  Hvem har slettet h18.2 uden e?
  Forslag: takkelage, ODS

  Fritz: Det har Pludr! Det sker undertiden en fejl, når et ord indlæses i databasen, at ordet godt nok bliver indlæst og lagret, men af en eller anden grund kan det ske på en måde, så det ikke bliver godtaget i den proces, som hvert døgn generer en ny spilleplade. Wuziwug har ikke kunnet finde fejlen – endnu, så det er meget mystisk. Så når Fritz – som nu – skriver, at fejlen er rettet, så er det ikke den generelle fejl, der er blevet rettet – det gælder udelukkende for det pågældende fejlbehæftede ord.
  Takkelage er et af den slags ord, der ikke er til at forestille sig, hvad det betyder, hvis man ikke kender det. Jeg kendte det ikke, men det gør jeg så nu! Pludrs database derimod kendte det i forvejen.

 14. Manglede i dag:
  kotung, ODS
  togkø/b, ggl
  gentolk, ggl +e
  Så er den gal igen: eogen/t ????
  Skal vi ikke lade Ejnar få kobug og sobug?
  Så vil han nok også have tungso og sounge….

  Fritz: Nej, her er det ikke den fejl, men Fritz, der har gentolket “eogen” og kommet til den konklusion, at vi skal erstatte ordet med eocæn.
  Og så er det da spøjst, at flertalsformerne af kotung og togkø ligesom giver ordene en helt anden betydning. Men den slags gentolkning er jo kun ude på fantasiens overdrev.

 15. Og hvad gælder så? Eocæn står heller ikke i DDO og ODS.
  Og Gyldendal har en præcis udlægning af eogen.
  Det med fantasien: Man hører af og til i radioen at der er væltet en lastbil med grise, og at der derpå er opstået lange køer!?

  Fritz: Googler du, er der flest kilder til eocæn, og i ordbøgerne har vi i forvejen: pleistocæn, holocæn og antropocæn – endda dobbelt op, for hvert af ordene optræder både som navneord og tillægsord.

  Fantasi eller ej: Man kunne godt få den mistanke, at mange af borgerne i Sorø har ladet sig inspirere af kvægtyve, men foretrækker at begå deres tyverier i svinestier. Det må være derfor, de kaldes for soranere? Og i fængslet er der så måske et fangekor med dem, der tidligere har boet i Korsør. Det er vel derfor, de kaldes for korsoranere?

 16. Er jeg den eneste der går i dagpy?
  Forslag: afnoter/e, DDO

  Fritz: Måske er du så også den eneste, der foretrækker pyromaner frem for knaldromaner? 🙂

 17. Forslag: begblende, DDO, malm med uran

  Fritz: Selv den slags har vi længe kunnet grave frem i Pludrs database.

 18. Manglede i dag:
  h19.1 +en
  Forslag: lysolie, ODS

  Fritz: 🙂

 19. Forslag: bebland/e, ODS

  Fritz: Er for længst blevet blandet i Pludrs database.

 20. Forslag: tekstil, DDO

  Fritz: Den stil har vi også allerede 😉

 21. Godt, jeg havde frygtet en lang smøre om testikler m.m.

  Fritz: Også den slags ler har vi allerede i forvejen 😉

 22. Manglede i dag:
  hansedag, ODS
  brandgade, ODS
  Forslag: denkøn, ODS

  Fritz: 🙂

 23. Manglede i dag:
  afskag/e, ODS
  kajsnak, ggl
  afsank, ODS,afsynke
  bankfag, ggl
  egeskab, ggl
  Er gaskaj et sted til skibe, eller er det kælenavn til en der er sjov, eller lugter dårligt?

  Fritz: Det er vel snarere et pseudonym brugt på internettet, i den Blå og den Gule Avis – en fyr (og ikke et fyr – gasfyr!), som ikke vil oplyse sit rigtige navn.

 24. Manglede i går:
  ilbrev, ODS
  lynbud, ODS
  bejamr/e, ODS

  Fritz: 🙂

 25. Forslag: rykind, DDO

  Fritz: Dette ord er for længst rykket ind i Pludrs database. Og så må vi da også lige skrive ordet på vores navne-ords-liste. Jeg kender nemlig en person med mellemnavnet Rykind!

 26. Manglede i går:
  kopatte/r
  attiker
  Forslag: dialyse, DDO

  Fritz: 🙂

 27. Manglede i dag:
  thebod, ggl
  Forslag: obligat, DDO

  Fritz: Te-ord er på Pludr uden h bortset fra den alternative stavemåde for te i sin grundform: the. Obligat har vi allerede længe været forpligtet til at have i Pludrs database. Så det ord har vi allerede.

 28. Manglede i dag:
  gaves, af give
  snehagl, ODS
  hyade, ggl +r
  jydes, ODS,jyde2

  Fritz: 🙂

 29. Manglede i dag:
  borgkrig, ggl
  bagkrog, ODS
  bagkor, ggl +et
  tandgab, ggl

  Fritz: 🙂

 30. Manglede i går:
  koldlyn, ggl
  landpige, ODS
  forpige, ODS
  korlyd, ggl
  n30 +e
  lynlad, ggl +es
  forlyn, ggl
  kogylle, ggl
  h28.1 +e

  Fritz: Hverken n30 eller h28 har flertalsbøjninger. Det er med n30 som med for eksempel agerland og sletteland – der findes ikke flere af slagsen. På samme måde har tillægsordet h28.1 ingen bøjningsformer.

 31. Manglede i dag:
  egegren, ggl
  egerne, DDO,ege
  egegreb, ggl

  Fritz: 🙂 Og så er det jo næsten ikke til at kende forskel på egerne på en cykel og egerne til at sejle med – i hvert fald ikke på tryk. Faktisk kan cyklesmede sagtens sejle i egerne på Jels Sø.

 32. Og tilmed kan der sidde en ege i et hjul, iflg. DDO.

  😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.