Himmelske kurtisaner

Preben Riis Sørensen mangler en ganske bestemt mønt og foreslår derfor: apsara. Fritz: Apsara synes overhovedet ikke at være en mønt. Men mønten hedder muligvis apsar og stammer fra Abkhasien, mener Preben efter nærmere eftertanke.

Fritz: Ja, mønten hedder en apsar, og den er fra Abkhasien. Apsara eller apsaras, som det også staves er derimod noget helt andet:

Apsaras, (sanskrit), guddommelig nymfe i den indiske mytologi. Apsaraserne beskrives som usædvanlig skønne, feagtige væsener, der bor i himlen eller i hellige søer og floder på Jorden. Som himmelske kurtisaner har de ry for at forføre mediterende asketer, når disse gennem deres bodsøvelser synes for mægtige for guderne.

Nu har vi så dem alle tre: apsar, apsara og apsaras – her på Pludr.

German Apsara Conservation Project (GACP) er en almennyttig organisation baseret på Kølns universitet i Køln, som er viet til at bevare apsaraer og devaer og andre basreliefer i Angkor Wat.

Angkor Wat er det store tempelkompleks i verdensarvsområdet i Ankor i Cambodja. Angkor Wat blev indskrevet på verdensarvslisten i 1992.

29 thoughts on “Himmelske kurtisaner”

 1. Manglede i dag:
  sejn, ODS +e
  byakse, ggl +n
  kakse/n, ODS
  krankaj/en, ggl evt. ‘på krankajen’
  spakar, ggl

  Fritz: 🙂

 2. Hvordan forsvandt sejn/e?
  Manglede i dag:
  aksede, ODS,akset
  askefri, ggl
  låsefri, ggl

  Fritz: Luget bort som en joker efter et kontrolopslag i ODS’en: “sejne, v. se signe”. Men siden godkendt igen efter et nyt kontrolopslag i ODS’en: “sej(g)ne, v.“

 3. Manglede kun:
  vodreb, ODS
  Forslag: bebæ/e, ODS

  Fritz: Det lyder ulækkert, men det er ikke så slemt, som det lyder. Det er faktisk kun “at håne”. Forleden blev jeg selv bebæet, da jeg i Føtex spurgte, om ikke man kunne købe den tjekkiske øl Urquell. Dem skulle jeg nemlig drikke, mens jeg på tv ville se Det danske fodboldlandshold vinde over Tjekkiet. “Jamen, det er da en ren taber-øl”, blev jeg bebæet!

 4. Manglede i dag:
  benaj/e, ODS
  bedig, ODS +e
  neddrej/e, ggl +s

  Fritz: 🙂

 5. Forslag: eksokrin, DDO, ekkrin?

  Fritz: Hm, eksokrin har vi allerede, og ekkrin har vi ikke. Ekkrin synes dog at være et lægefagligt udtryk, men: ordet kan i forvejen findes både i krydsordsordbøger og lex.dk – Den Store Danske. Så lad os da også adoptere dette ord.

 6. Manglede kun:
  kundesag, ggl
  Forslag: penetrer/e, DDO

  Fritz: Har vi allerede.

 7. Glemte ponc i går. Ponce: lave huller i papir.
  Manglede i dag:
  logtid, ggl evt. +en
  Forslag: banesår, DDO

  Fritz: Ponce er ikke et verbum, men et substantiv. Man kan fremstille en ponce ved at poncere. Poncere er således et verbum, og bydeformen er: poncer og ikke ponc.

  Banesår har vi allerede.

 8. Manglede i dag:
  tubemad, ggl
  abehund, ggl +en
  Forslag: holmgang, DDO

  Fritz: Hm, den der abehund kan jeg ikke rigtigt finde autoritative kilder til. Det nærmeste, Google kommer, er nok, et øgenavn til en portugisisk hyrdehund. Men en sådan hund er dermed ikke en abehund, men en portugisisk hyrdehund.

 9. Antager at du ikke googlede abehund+EN.
  Manglede kun:
  hofdag/e, ggl
  Forslag: fremmers, ODS

  Fritz: Jo, jeg googlede også eabehunden og kom frem til samme resultat: Det er et øgenavn.
  Et fremmers har vi hidtil ikke haft, men det har vi så nu.

 10. Manglede i dag:
  medhav/e, ODS
  bedepige, ODS
  hedepige, ggl
  v21 +de

  Fritz: 🙂

 11. Manglede i dag:
  p7.1 +en
  haremad, ODS
  gnyer, DDO kny,2

  Fritz: Ifølge DDO’en findes gny ikke i flertal. Et gny bøjes således: gny og gnyet.

 12. ODS skriver under gny,2: jfr. sideformen kny (verbum).
  Og i DDO bøjes kny (også) knyer.

  Fritz: Hm, du skrev DDO, og her findes gny ikke som verbum. Nu skriver du ODS, og det er jo så en ganske anden sag – jeg tjekkede jo kun i DDO’en. Men i ODS’en findes gny altså som et verbum! Noget helt andet er, at vi faktisk allerede har gny i Pludrs database som verbum. Her er bøjningsformen dog ikke: gnyer, men: gnyr – samme bøjningsform som kny i DDO’en.

 13. Manglede i dag:
  lemand, ODS
  sanddel, ggl evt. +ene
  Forslag: trepaner/e, DDO

  Fritz: Hm, der findes et hav af ord, hvortil man kan knytte endelsen: -del. Lad os fortrinsvis benytte os af de del-ord, vi kan finde i ordbøgerne, og her er der flere end 1500 af slagsen, men altså ikke sanddel.
  Trepanere har vi allerede, men dog ikke i bydeform. Det har vi så nu.

 14. (Prøver at skrive lidt langsommere i morgen) 🙂
  Forslag: vigvam, ODS

  Fritz: Har vi allerede.

 15. (Og du ved at det også staves wigwam?)
  Manglede i dag:
  pælehavn, ggl
  Man kan slå hunulv op i DDO, men ikke hanulv. Logik?
  Forslag: amplitude, DDO

  Fritz: Jo, nu om dage staves det jo netop: wigwam.
  På samme vis findes der heller ingen: hanmus, hanmyg, hantiger og hanørn.
  Amplitude har vi allerede og det samme gælder både platitude og stortude.

 16. Manglede i dag:
  aluskab, ggl
  gulvskab, ggl
  gulask, ggl
  bovsø, ODS

  Fritz: 🙂

 17. Manglede lørdag:
  ionrig, ggl
  kolbefod, ggl evt. +en
  fonik, ggl
  globefod, ggl
  klofod, ggl

  Fritz: Der er virkelig mangt og meget, som kan være rig på alskens ting og sager, men lad os nøjes med de rig-ord, som vi kan finde i ordbøgerne.

 18. Manglede i dag:
  fejesand, ggl
  fejldan, ggl div. bøjn.
  fladlyn, ggl
  sandleje, ggl
  s43 uden e

  Fritz: Hm, fejldan giver intet meningsfuldt resultat med Google. Det giver derimod: fejldannet. Det meningsløse, antager jeg, skyldes måske, at du opfatter fejldan som et verbum og en bydeform. Men fejldannet må i stedet være et adjektiv med fejldannede som eneste bøjningsform.
  Fladlyn findes der kun en enkelt brugbar kilde til, nemlig en radioamatør. Det er ikke tilstrækkeligt til en godkendelse. Jeg har set, at lyn, som ikke slår ned, og som derfor bevæger sig vandret fra sky til sky, beskrives som: Sky-til-sky-lyn.

 19. Manglede i dag:
  pøles
  vejpas, ggl
  sejghed, ODS

  Fritz: 🙂

 20. Forslag: smuksak, DDO

  Fritz: Den slags har vi allerede.

 21. Manglede i dag:
  isbue, ggl evt. +r
  Forslag: implantat, DDO

  Fritz: Hm, isbue synes at være at sammenligne med poesi – noget autoritativt om den slags buer er der tilsyneladende ikke noget af på internettet.
  Implantat har vi allerede.

 22. Manglede i dag:
  kropshad, ggl
  kropar, ggl
  Hvad er s26?
  Forslag: paryk/buk, ODS

  Fritz: Fritz: Den buk har vi hidtil ikke haft nogen af.
  S26 – sandro – er en joker og et egennavn – for eksempel: Sandro Botticelli, egl. Alessandro di Mariano Filipepi, 1444/1445-1510, italiensk maler, virksom i Firenze, benævnt efter broderens øgenavn (botticello ‘lille tønde’).
  Så: Ud med Sandro og ind med parykbuk!

 23. Forslag: Skybrud.
  Godt nok vil jeg hellere giftes med en hvid brud, selv om en brud er et rovdyr af væsel familien, også kendt som lækat. Måske har jeg MIS forstået det der med en kat, for der kan da ikke være meget læ bag en kat. – eller hvor kommer dyrenavnet ellers fra ?

  Fritz: Mustela erminea, hermelin. Eller bare lækat – læ fordi dyret lever i skjul, oplyses det i DDO’en.
  Skybrud har vi allerede, og med den globale opvarmning har vi endda også skyhed.

 24. Må lige indsparke en fodnote: en brud er ikke en lækat, men noget mindre, uden sort halespids.
  Bliver heller ikke hvid om vinteren.
  En skybrud er nok heller ikke let at fange 🙂

 25. (du er to indlæg bagefter)
  Manglede i dag:
  vådvare, ggl
  uvak, ggl
  hofråd, ggl evt. +et
  årefod, ggl

  Fritz: 🙂 og hermed skulle jeg så atter være kommet på omgangshøjde.
  PS: Vådvarer opbevarer man vel i vådrum? Eksempelvis våddragter, vådservietter og ikke mindst vådhatte. Apropros skybrud: vådhat er ifølge ODS’en ikke en hovedbeklædning som værn mod sydveststorm også kaldet “en sydvest”, men et folkeligt tilnavn til Jacobsdag, 25. juli, som særlig regnbringende og derved varslende fortsat regn.

 26. Manglede kun:
  vitro, ggl ‘in vitro’ + gyldendal
  Forslag: entrehage, ODS

  Fritz: Hm, det er yderst få ord fra latinske udtryk, vi har i Pludrs database. Hovedreglen er, at ord med rød skrift i ordbøgerne – også latinske, kan vi føje til databasen. In vitro er et latinsk udtryk, men også et fremmedord, som ikke findes i ordbøgerne, og som kun findes i ordbøger med fremmedord, og som så derfor ikke findes i Pludrs database.
  Entrehage har vi hidtil ikke haft i databasen. Det har vi så nu. Men da ordet er på ni bogstaver, vil det forekomme meget sjældent i spillene. Det er derfor, ordforslag fortrinsvis bør begrænses til ord på op til otte bogstaver. Kun hvis vi konstaterer, at der i et konkret spil mangler et ord med flere end otte bogstaver, er det ok at foreslå det føjet til databasen.

  Databasen er forvejen fyldt godt op med ord på flere end otte bogstaver – ja der er også et utal af ord med flere end 20 bogstaver. Men den slags megaord har vi endnu til gode at kunne gætte på.

  Forklaringen kan meget vel være, at den algoritme, som en gang i døgnet genererer et nyt spil, har nogle inbyggede restriktioner, der skal forhindre spil med umanerlig mange ord. Alogoritmen er født til at generere spil, begrænset til et antal ord mellem cirka 40 og cirka 100 ord.

  Spil med flere hundrede ord, ville uden tvivl kunne få selv den mest hardcore pludrspiller til at miste tålmodigheden – døgnet har kun 24 timer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.