Gingham guttaperka

Forslag: passiar

Fritz: Passiar har vi allerede. Jeg blev dog overrasket over, at passiaren ikke er en slags hyggesnak med franske aner, med med nederlandske og malajiske! Således oplyses det om passiar i ODS’en: fra nederlandsk pasjaren ‘lægge råd op’, fra malajisk bit(s)jara ‘rådslå’.

Vi har også andre malajiske ord – både i ordbøgerne og i Pludrs database for eksempel: Agar, amok, atol, bambus, beostær, durian, dygong, gekko, gingang gingham, gong, gongong, gurami, guttaperka, kakadue, kapok, kasuar, kris, orangutang, pagaj, pisang, rotang, sago, sarong, og tombak.

Der findes også andre brugbare malajiske ord, som vi måske kunne overveje at indføre. For eksempel har man på malajisk et ord for det at ligge og flyde med ansigtet nedad og enden i vejret: Bongking. Kan man ikke flyde, kan man på malajisk nøjes med: Kapai – at så med armene så man holder sig oven vande. Her kunne man sagtens få den tanke, at pagaj måske kunne være i familie med kapai.

NB: Gingham betyder ternet, og guttaperka betyder harpiks. Guttaperka udvindes af mælkesaften i bladene fra træer af Sapotacea-familien hjemmehørende i Malaysia. Den vigtigste nuværende anvendelse af vulkaniseret guttaperka er som overtræk til golfbolde.

Sådan kan man sagtens opleve noget tankevækkende her på Pludr.

15 thoughts on “Gingham guttaperka”

 1. (beostær, næppe)
  Manglede i dag:
  boskat, ggl
  øbase, ggl evt. +r
  askeø, ggl evt. +en

  Fritz: 🙂 Jo da – DDO’en oplyser således: “fra malajisk beo ‘beostær’”.

 2. (Men stær er dansk).
  Forslag: bardus, DDO

  Fritz: Bardus har vi allerede, og stær kan henføres til oldengelsk: staer.

 3. Så rablede det også for mig.
  Nyt forslag: narcis, DDO

  Fritz: Narcis har vi hidtil ikke haft noget af. Men det har vi så nu.

 4. Manglede i dag:
  råsæd, ggl
  rådæk, ggl
  Forslag: dobermann, DDO

  Fritz: En dobermann har vi allerede.

 5. Manglede i dag:
  løndel, ggl evt. +en
  følgedag/e, ggl
  nøgledag/e, ggl

  Fritz: 🙂

 6. Manglede i dag:
  e4.1, bestemt form
  hærregel, ggl evt. ‘reglerne
  legeår, ggl

  Fritz: Hærregel kan ikke googles, og hærregler kan Google kun finde to eksempler på. Det er for få.

 7. Har vi både eglen og egelen?
  Manglede i dag:
  dagskib, ggl
  ionlag, ggl +et, evt. +ene
  gasild, ggl
  biosid, ggl +er

  Fritz: Ja, vi har dem begge, og det gælder nu så også skibene – både dag- og nat-.
  Ioner og en uendelighed af andre ting og sager har den evne at kunne udgøre et lag, men lad os nøjes med de lag, vi kan finde i ordbøgerne.
  Det synes som om, at mange har begået en stavefejl – biosid er ifølge både Den danske Ordbog (DDO’en) og denstoredanske.lex.dk ikke korrekt. Korrekt er: biocid.

 8. Forslag: Telemetri.
  Jeg kender ordet fra motorsport hvor man med telemetri elektronisk overfører data om temperaturer, tryk, speederstilling, bremsepunkter, brændstof forbrug o.s.v under kørslen, fra bilen til teamet, som ud fra data kan lægge taktikken for løbet.
  En søgning på Google viser dog at telemetri måske mere er udviklet til fjernovervågning af blandt andet hjerterytme via radiobølger.

  Fritz: Telemetri har vi allerede længe – om man så må sige – benyttet os af her på Pludr.

 9. Synes nok jeg havde smagt biocid før.
  Manglede i dag:
  afspæk, ODS +ke
  paphat
  Forslag: dolomit, DDO

  Fritz: Dolomit har vi allerede. Derimod har vi hidtil ikke haft paphatten. Den findes ikke i ordbøgerne, men er til stede i stort antal på internettet. Desuden har flere af os sikkert oplevet, at man med en ed kan blive forvandlet til en paphat!

 10. Manglede i dag:
  hoftog, ggl
  bogtro, ggl
  Forslag: sutsko, DDO

  Fritz: Sutsko har vi allerede. Hvad angår bogtro, kunne man godt få den tanke, at nogen har glemt det gode gamle: bogstavtro. Men der findes åbenbart et udtryk for, hvor tro et filmmanuskript er imod bogen/forfatterens historie.

 11. I dag kun forslag: godtøl, ODS

  Fritz: 🙂 Og så har vi også lige føjet modstykket: Møgøl til Pludrs database.

 12. Manglede i dag:
  majpæl, ggl
  fjæld, ODS
  Kan e15.2 gradbøjes?
  Forslag: tamilder, ggl

  Fritz: Majpæl er et helt forfejlet udtryk. Nogen kender åbenbart ikke forskel på en stang og en pæl. Det hedder jo heller ikke en totemstang. Korrekt er: majstang.
  E15.2 kan ikke gradbøjes. Det kan derimod ensom: ensommere og ensomst. Forklaringen må være, at e15.2 har at gøre med et antal, mens ensom er en følelse. Man kan jo ikke være færre end e15.2
  Tamilder findes ikke hverken i leksika eller i ordbøger, med dog blandt autoritative kilder på nettet – så: OK.

 13. (ODS sidestiller ellers enlig med ensom).
  Forslag: degenerer/e

  Fritz: Vi plejer jo at bruge Defisto som sandhedsvidne, og her er der nu atter kommet gang i databasen. Defisto er oppe at køre igen! Prøv selv med enlig og ensom.
  Man har ellers godt kunnet få den tanke, at Defisto var degenereret. Her på Pludr har vi hidtil manglet bydeformen: degenerer. Men der er næppe fare for, at vi nogensinde kommer ud for at skulle finde den lange tillægsform (imperfektum participium): degenererende. Det er sikkert også et ondt ord for ordblinde pludrspillere.

 14. Nejj, det virker!
  Manglede i dag:
  nilø, ggl +en
  mødehal, ggl
  indmød/e, ggl
  hømel, ggl
  bilmøde, ggl
  melmøl, ODS
  bidød, ggl

  Fritz: Hm, indmøde synes ikke at være et udsagnsord, men et navneord: et indmøde, indmødet og i flertal: indmøder. Derfor ikke: “indmød”. Bilmøde synes jeg ikke at have hørt før, men derimod: et biltræf eller et motorcykeltræf. Bilmøde kan dog googles i hobetal så ok. I ordbøgerne kan vi også finde et cykeltræf, men ikke noget cykelmøde.

 15. Manglede i dag:
  koklat, DDO
  kalkorm, ODS
  taleord, ODS
  takkeord, ODS
  takord, ggl
  leadout, ggl

  Fritz: Hm, Leadout – med stort begyndelsesbogstav – er alt andet end et navneord: Danmarks Cykel Unions blog, et anpartsselskab og navnet på et spil om teambuilding.
  “Leadout” – med lille begyndelsesbogstav – er et forkert skrevet engelsk udtryk. Korrekt er: lead-out. Også på dansk kan ordet googles med bindestreger eksempelvis: “Lead-out man” eller “lead-out-rytter”. Det er den (cykel)rytter, der “trækker” holdets bedste sprinter frem til en god position før en massespurt før mållinjen. Jeg synes ikke nogensinde at have hørt Jørgen Leth bruge udtrykket, og skulle en tv-kommentator komme til at gøre det, kan man jo ikke høre, at lead-out skrives med bindestreg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.