Hunlig og hanrejer

Forslag: hunmus – eller som Preben Riis Sørensen nogenlunde udtrykker det: Ha! for hunmus findes i ordbøgerne!

Fritz: 🙂 – og så ved jeg ikke engang, om hunlig er fagjargon blandt politifolk og bedemænd, men bedekvinder findes i hvert fald både i Den Danske Ordbog (DDO) og i Pludrs database. Hvad politiet angår, har vi endnu ikke opnået ligestilling. Ifølge Den Danske Ordbog findes der nemlig ikke politikvinder!

Og der er lang vej endnu, for der findes kun 44 kvinder i Den Danske Ordbog, men ikke færre end 350 mænd. Ordbøgerne er dog på rette vej, hvad mænd angår, for i den gamle Ordbog over det Danske Sprog (ODS’en) er der 1088 mænd. Hvad kvinder angår, er der en klar tilbagegang. I Ordbog over det Danske Sprog er der 104 kvinder, men altså kun 44 i Den Danske Ordbog.

I ordbøgerne har vi også et udtryk for en – som det står forklaret i Den Danske Ordbog “mand hvis ægtefælle eller kæreste er eller har været ham utro”: hanrej. Men der findes endnu ingen kvindelig pendant til en hanrej.

I ordbøgerne findes der heller ingen hanreje. Men en hanrej bøjes trods alt på følgende måde: hanrejen, hanrejer og hanrejerne. Den slags findes der måske også blandt “søkvinder” i fremmed havn.

6 thoughts on “Hunlig og hanrejer”

 1. Leisme og laisme
  (Gram. begreber i forbindelse med pers. pronominer på spansk)

  Fritz: Hm, det er næsten for specielle udtryk, og der findes oven i købet ikke særligt mange kilder på dansk. Kun en enkelt til laisme: “Laisme er brugen af la/las som indirekte objekt om personer i femininum. Det findes i Madrid og de centrale dele af Spanien.” Jeg er tilbøjelig til at sidestille den slags grammatiske udtryk med lægelatin. Lad os undgå den slags. Ordene findes heller ikke hverken i ordbøgerne eller for eksempel i Den store danske Encyklopædi.

 2. Manglede i to dage:
  blysål, ggl +er
  bysal, ggl
  Forslag: søetat, ODS
  …..
  kafevogn, ggl
  ovnfolk, ggl
  sovehat, ggl

  Fritz: Bysal synes at være et udtryk fra fordums tid, og det findes ikke engang i ODS’en. Foruden et par oldnordiske eksempler finder Google også Bysal med stort begyndelsesbogstav, så Bysal er et egennavn og måske også et tyrkisk et af slagsen. Dertil kommer orddelingsfejl a la: “by -salme” og ba -bysal”.
  Søetat har vi allerede.
  Kafevogn kan være et norsk udtryk eller en stavefejlet(!) kaffevogn.
  Også ovnfolk synes at være et for længst hedengangen udtryk.
  Sovehat lyder pjattet al den stund, vi allerede har det gode gamle: nathue. Men i tøjbranchen er nogle forhandlere åbenbart blevet enige om, at nathue er et alt for oldnordisk udtryk. Ja, der findes også noget så pjattet som nattesøvnhætte. Nu mangler vi bare, at nogen finder på en sovehjelm til søvngængere. Jeg vil æde min gamle nathue på, at det ikke bliver sidste gang, nogen i forretningsverdnen finder på at skrotte gode gamle danske gloser og erstatte dem med andre pjattede udtryk.

  PS: Vi har stadig nathuer på lager i Pludrs database, men altså også nu side om side med sovehatte.

 3. Vi kan da ikke sige farvel til ord, med begrundelsen at de er oldnordiske. Dermed skulle vi sige nej til hele vores historie og udvikling.

  Fritz: Jo, det kan vi godt – og det kan Det Danske Sprog- og Litteraturselskab også. I ODS’en findes der mange historiske ord, som er afgået ved døden, og som vi så ikke skal have med i Pludrs database.

 4. Jeg savner en MAJLILJE såvel hos Pludr som i virkelighedens vinterkulde.

  Fritz: Ja, lad os straks pynte Pludrs database op med majliljer!

 5. (Men du godtager f.eks. ikke ovnfolk, der gennem tiden har svedt ved dampmaskinerne).
  Forslag fra i går: purskov, ODS, krat
  Forslag fra i dag: bisque, DDO, pureret suppe

  Fritz: Der findes et overvældende stort antal folk – 110 i DDO’en og 285 i ODS’en, men ingen ovnfolk. Dem, der gennem tiden har svedt ved dampmaskinerne, er i nogle ganske få googlede tekster benævnt ovnfolk, men af langt flere googlede tekster, fremgår det, at det var fyrbødere, som passede ovne på teglværkerne. Folk er et ord, som vi i flæng kan bruge som suffiks til et hav af ord, men det er ikke alle af den slags folk, som er blevet fundet værdige til en plads i ordbøgerne. Der findes heller ingen bilfolk, cykelfolk eller hundefolk. Lad os nøjes med de folk, som findes i ordbøgerne.
  Bisque har vi allerede.

 6. Manglede i dag:
  samkør, DDO +e
  badesø, ggl
  Forslag: adhd, DDO

  Fritz: Der foreslog du noget interessant. Min første indskydelse var nemlig, at adhd er en forkortelse, og den slags har vi ikke i Pludrs database. Men det har vi – for eksempel basic, algol og cobol.

  Hvordan kan det nu være? Det viser sig, at den slags er såkaldte initialforkortelser, som ifølge DDO’ens definition er “ord dannet af begyndelsesbogstaverne fra flere ord eller orddele fx DSB, NATO og ATP”. Dog findes nato ikke som et selvstændigt ord i ODS’en.

  Det gør til gengæld adhd, der er et navneord og en forkortelse af “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. DDO’en forsøger sig endda med et par fordanskninger:’opmærksomhedsmangel eller hyperaktivitetsforstyrrelse’! Men så er adhd jo noget mere mundret at skrive, om man så må sige.

  Det viser sig også, at vi i Pludrs database allerede har et navneord som: captcha. Men jeg tror bare ikke, at det ord nogensinde har været med i et af dagens spil.

  Captcha er ifølge DDO’en en initialforkortelse af “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”. Også her forsøger DDO’en sig med en fordanskning:
  “fuldstændig automatiseret offentlig Turing-test til skelnen mellem computere og mennesker”. Dog gør DDO’en ikke noget forsøg på at fordanske initialforkortningen til: “FAOTCM” – så det gør vi heller ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.