CAPTCHA (FAOTCM)

Forslag: adhd.

Fritz: Hm, det var da et interessant forslag. Min første indskydelse var nemlig, at adhd er en forkortelse, og at den slags har vi ikke i Pludrs database. Men det har vi – for eksempel basic, algol og cobol.

Hvordan kan det nu være? Det viser sig, at den slags er såkaldte initialforkortelser, som ifølge DDO’ens definition er “ord dannet af begyndelsesbogstaverne fra flere ord eller orddele fx DSB, NATO og ATP”. Dog findes nato ikke som et selvstændigt ord i ODS’en.

Det gør til gengæld adhd, der er et navneord og en forkortelse af “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. DDO’en forsøger sig endda med et par fordanskninger:’opmærksomhedsmangel eller hyperaktivitetsforstyrrelse’! Men så er adhd jo noget mere mundret at skrive, om man så må sige.

Det viser sig også, at vi i Pludrs database allerede har et navneord som: captcha. Men jeg tror bare ikke, at dette ord nogensinde har været med i et af dagens spil.

Captcha er ifølge DDO’en en initialforkortelse af “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”. Også her forsøger DDO’en sig med en fordanskning: “fuldstændig automatiseret offentlig Turing-test til skelnen mellem computere og mennesker”. Dog gør DDO’en ikke noget forsøg på at fordanske initialforkortningen til: “FAOTCM” – så det gør vi heller ikke.

25 thoughts on “CAPTCHA (FAOTCM)”

 1. Manglede i dag:
  tribe, ggl https://denstoredanske.lex.dk/tribus
  Kan man virkeligt ikke besåle sko? (de kan være besålede).
  Forslag: stikirend, ODS

  Fritz: Hm, tribus, synes at være latin, og tribe, synes at være et engelsk udtryk. Forleden foreslog Solveig leisme og laisme, som er udbredt i Madrid og det centrale del af Spanien, men som er for specielle udtryk til Pludrs database. At der oprindeligt var tre triber i antikkens Rom, og selv om flere kom til, er triber også for specielt. Det er et fremmedord, som næsten kun findes i fremmedordbøger og Den Store Danske Encyklopædi. Googler du: “triber” -renault -striber site:dk, får du næsten kun henvisningen til denstoredanske.lex.dk/tribus. I DDO’en findes ordet ikke engang som synonym til ordet: klan

  Du kan jo heller ikke begro en køkkenhave, selv om den kan være begroet. På en pub kan du sagtens føle dig bedugget, selv om du jo ikke kan bedugge.

  Stikirend findes ikke i ODS’en – her skrives ordet med bindestreger: stik-i-rend, og ord med bindestreger har vi ikke i Pludrs database.

 2. Manglede i dag:
  henlad, ggl +es
  fladhale/n, ODS
  Forslag: slethvar/re, ODS

  Fritz: Hm, Udsagnsordet: henlade er for længst afgået ved døden og er begravet i Moths Ordbog. Henlade er desuden navnet på en engelsk by. Googler du henlades, får du ikke mange henvisninger, og flere af dem er til een og samme kilde: “Øvrige træer henlades til naturlig død og forfald”. Nu om dage siger vi at overlade noget til sig selv – at lade det henstå uberørt.
  Slethvar har vi allerede på lager.

 3. Manglede i dag kun:
  ejebil, ggl
  Forslag: blæver, ODS

  Fritz: Som udgangspunkt er en bil et befordringsmiddel, men kan eje. Der findes dog også både udlejningsbiler og lånebiler. Begge dele kan man finde i ordbøgerne. Her findes ingen ejebil, og der findes ingen hverken ejebolig eller ejelejlighed. Til gengæld findes der ejerboliger og ejerlejligheder. Ergo burde en tilsvarende bil benævnes ejerbil. Men det lyder helt forkert al den stund, biler som regel er noget, man ejer. Googler du ejebil -lejebil site:dk får du alt for få henvisninger til en godkendelse her på Pludr.
  Blæver har vi allerede.

 4. Vi mangler et dommerpanel, der kan fravælge ‘vanvittige’ ord eller forkortelser.
  Du gjorde mig uret ved at underkende stikirend. ODS bruger bindestreger alle vegne (f.eks. også ved bagaf). Slå stikirendpige op, der står stikirend i et ord med bindestreg til pige.
  Forslag: rivaf, ODS, nu vi er ved bindestregerne.

  Fritz: I ODS’en er der meget vanskeligt at skelne mellem de to former for bindestreger, som bliver brugt. Langt de fleste er ikke bindestreger, men blot en hjælp til at skille ordets forskellige stavelser ad. Nogle få er dog rigtige bindestreger.
  Hvis du søger ordet rivaf, optræder der pludselig en bindestreg: riv-af, men her er stregen blot at betragte som et “adskillelsestegn”.
  Om brugen af bindestreger som adskillelsestegn kan man læse i ODS’ens vejledning:
  “Mange opslagsord indeholder en bindestreg. Bindestregen markerer en grænse mellem orddele i sammensatte eller afledte ord. Bindestregen er altså som hovedregel ikke en del af retskrivningen.”
  Hvad angår stikirend, er der fire teksteksempler – tre med bindestreg og en enkelt uden:
  “Den Æsel – den Stik-i-Rend af en snottet Embedsjæger (dvs.: en minister).”
  “hun hjælper sin Mand som Stik-i-Rend.”
  “Ridelyst er ubegrænset, og han er aldrig mere glad, end naar han skal af Sted i et Stik-i-Rend.”
  “en fjortenaars Stikirend, der henter Øl og Tobak og Kaffe.”

  Det er efterhånden længe siden, vi (læs: Fritz) besluttede, at droppe alle de alternative staveformer, som bliver listet op under de forskellige opslagsord i ODS’en.
  En eller et Stikirend/stik-i-rend synes efter teksteksemplerne i de fleste tilfælde at være med bindestreger efter samme princip som ordet: gør-det-selv i DDO’en. Her skives ordet med to bindestreger eller uden i tre ord. Her skives stikirenddreng til gengæld uden bindestreger. Men stik-i-rend-dreng med bindestreger er angivet som en uofficiel stavemåde.
  Stikirend uden bindestreger findes tilsyneladende også i ODS’en i ordet stikirenddreng. Her er bindestregen åbenbart ikke en bindestreg, men et adskillelsestegn. Stikirend kan så godt være et eksempel på et tvivlstilfælde, og hvis vi skal komme tvivlen og dig til gode, må vi hellere (dog mod Fritz’ vilje) give asyl til stikirend.

 5. Manglede i dag:
  batav, ggl 1/2 stuiver og se billedet (rul evt.) af en mønt der står batav på (har selv en). Der var også et folk der hed bataver.
  banechef, ODS
  Forslag: solanin, DDO, natskygge gift

  Fritz: Hm, mønten er vel en halv stuiver og ikke en en halv batav? Mange af datidens hollandske mønter i de hollandske ostindiske kolonier er blevet præget med ord som: batav, indiæ batav eller batavorum.
  Stuiver – ikke en batav – er en hollandsk mønt, som blev præget fra sidst i 1400-tallet. Fra 1682 havde en stuiver en værdi af 1/20 gylden og ved decimalsystemets indførelse i 1816 5 cent. Betegnelsen stuiver bruges stadig om denne mønt. På dansk kaldes mønten styver. Før 1816 deltes gyldenen i 20 stuiver.
  Ja, der var også et folk, der hed bataver, men jeg tvivler på, at et enkelt individ er “en batav”.

 6. Manglede i dag:
  webfag, ggl
  Forslag: fusentast, DDO

  Fritz: Fusentast har vi allerede.
  PS: Hvis ikke du kan finde den på dit tastatur, findes den ved siden af fantasten.

 7. 🙂
  Manglede i dag:
  hvaldel/e, ggl flt.
  algelav, ODS
  Forslag: fondant, DDO

  Fritz: Lad os nøjes med de dele, som findes i ordbøgerne.
  Fondant har vi allerede.

 8. Manglede i dag:
  berolig
  maddate, ggl
  a52 i bydeform

  Fritz: 🙂

 9. Manglede i dag kun:
  fangeø, ggl
  Forslag: afvane,sb., ODS

  Fritz: 🙂

 10. Manglede i dag:
  friidræt, ODS
  Kan vi leve med et pludr uden ordgæt?

  Fritz: Det kan vi nok al den stund, ordet ikke findes. Selv i Tv2’s populære “lykkehjulet” findes der ifølge Google ingen ordgæt. Ifølge Google findes der også kun sølle to eksempler på en betegnelse for en deltager i Lykkehjulet: “ordgætter”.
  Søger du på alle de ord, som ender på gæt (*gæt), i DDO’en, er det nærmeste, vi kommer, sprogæt! Desværre mangler der lige et ekstra g, men du kan da forsøge sig her:
  https://lingyourlanguage.com/

 11. Manglede i dag kun:
  gejlhed, ODS
  Forslag: macerer/e, ODS

  Fritz: Her gælder det om at holde styr på båe e’rne og r’ene. Bydeformen lyder som nutid, men nej – nutidsformen kræver flere af slagsen: macererer!
  Lige så bøvlet er: accelererer.

 12. Manglede i dag:
  sidhed, ODS
  guldtov, ggl
  guldtid, ggl
  thegul, vi har tegul
  heletid, ggl
  Når man er på arbejdsfordeling, er man så på deletid?
  Hvor sikker er bøjningen h28.2 ?

  Fritz: For at tage dit sidste spørgsmål først: h28.2 er så sikker, at det står præciseret i ODS’en.
  Den alternative form for te: the har vi kun for selve substansen te. Derfor har vi hverken “theskeer” eller thegul.

  PS: Delete skriver vi jo heller ikke med et h. Til gengæld har vi (over) there – og: (on) the (rocks).

 13. Deletid?
  Manglede i dag:
  madlav, = madlag
  akvadag, ggl
  Forslag: tikarl, ODS, tikroneseddel

  Fritz: Deletid – jow da, men nej da til madlav. Madlag – så er vi tilbage i ODS’ens tid, men der findes ikke noget madlav eller madlaug i DDO’en. Googler du “et madlav” finder du udelukkende orddelingsfejl som: madlav -ning / madlav -ningskursus.
  Sjovt nok har vi allerede en timand, men en tikarl har vi hidtil ikke haft.

 14. Manglede i to dage:
  klapkage, ggl evt. +r
  publik, ODS
  lubbet må være fejl
  Forslag: bortklat/te, ODS
  …..
  bagli, ODS
  slidblik, ggl
  bildag, ggl
  klidlag, ggl
  flakild, ggl
  baldag, ggl +en
  bladbi, ggl
  ladbil, ggl
  blikfad, ggl
  blikfag, ggl evt. +et
  bilfag, ggl
  madblad, ggl
  bladdag, ggl
  afklik, ggl +ke
  afbidsl, ODS +e
  slidlak, ggl
  madbid, ggl +der
  (Vist en rekord)

  Fritz: Puha da! Hm og ja, lubbet var en fejl og dermed en joker.
  Flakild er interessant al den stund, at vi her atter har at gøre med et “forkortelsesord”. I DDO’en kan man om flak læse: “dannet af (for)bogstaver i ordene i sammensætningen Fliegerabwehrkanone.” Og her er der igen et forslag til en fordanskning: ‘flyverafværgekanon’!
  Bladbi kan Google ikke rigtigt finde noget om. Bladbi viser sig nemlig at være orddelingsfejl for en sortplettet “bladbi -lle”.
  Bilfag synes udelukkende at være et norsk udtryk.
  Bladdag lyder mystisk for udenforstående. Men det viser sig at være noget med en biodynamisk månekalender!
  Madbidder lyder helt forkert, når vi nu har de gode gamle: godbidder, lækkerbidder og lækkerbiskner. Derfor: lad os nøjes med dem og så lige også en ostehapser!

 15. (Bladbien findes, men hedder bladskærerbi)
  Manglede i dag:
  næsset
  Forslag: livrem

  Fritz: En livrem har vi allerede – klar til at blive spændt ind, når renten begynder at stige!

 16. Manglede i to dage:
  kigende
  Forslag: lillie, ODS,lilje
  …..
  endemi, ggl
  Forslag: prekær,

  Fritz: Prekær har vi allerede.

 17. Manglede i dag kun:
  netknude, ggl
  Forslag: italisk, DDO

  Fritz: Googler du netknude, synes det som om, den slags knuder findes, men går du hver enkelt henvisning nøje efter, er der kun et par, hvor ordet reelt optræder. Det er for få.
  Italisk har vi allerede.

 18. (Både netknuder og netknuderne giver mange flere)
  Manglede i dag:
  leveko, ggl levekøer
  chiplås, ggl
  blåpil, ggl
  …..
  I ønskes alle en GLÆDELIG JUL.

  Fritz: 🙂 og i lige måde.

 19. Julekavalkaden:
  24. Forslag: karusse, DDO, karpefisk
  25. junist, ggl junisterne. Forslag: bebop, ODS
  26. afvæd, ggl +e. Forslag: sudoku, DDO
  27. dørfag, ggl
  afrøfl, ODS +e
  edsbog, ggl
  fedgrød, ggl
  dragegud, ggl
  28. benbad, ggl
  bagefad, ggl. Forslag: kvadrer/e
  3 dage følger…..

  Fritz: karusser har vi allerede. Junist synes tvivlsom. Der er kun få kilder, og de er ikke entydige. Nogle sætter citationstegn omkring ordet, andre bruger udtrykket: 5te Junister. Bebop har vi allerede. Afvæde er der for få kilder til, men hvorfor ikke bare bruge: afdryppe? Sudoku har vi hidtil manglet utroligt nok. Benbad er der for få kilder til, og kvadrer har vi allerede.

 20. Godt nytår
  manglede i dag – indkald

  Fritz: ja, vi har manglet bydeformen. Udkald har vi da heldigvis. Godt nytår også til dig 🙂

 21. Her er de sidste forsømmeligheder så:
  29.
  bolm, ODS +e, har vi haft længe
  Forslag: kodesprog
  30.
  Forslag: hensygn/e, ODS
  31.
  småkid, ggl
  bådkrog, ggl evt. +e
  småkar, ggl + rene
  roedag, ggl evt. +e
  dagsbåd, ggl evt. +e
  1.
  sidedæk, ODS
  indkald, som islet der er vågnet op
  vinkæde, ggl
  sidedal/e, ggl
  2.
  banebom, ggl
  ionbane, ggl +r og/eller n
  Forslag: serpentin, ODS
  Og Godt Nytår! – hurra.

  Fritz: Bolm har vi allerede, men ordet og tilhørende bøjningsformer har alle hidtil været forkert indkodet i Pludrs database.
  Kodesprog og hensygn har vi allerede.
  Derimod har vi aldrig haft en dagsbåd – hvad det så end er for en båd. Jeg har forgæves søgt en forklaring. Men for eksempel: “Quicksilver 675 Activ er en bundsolid og veludstyret dagsbåd.” giver ingen mening for mig.
  Ionbane findes der kun to kilder til – dermed er ordet alt for sjældent forekommende og derfor ikke egnet til en plads i Pludrs database, hvor vi allerede har både en serpentin og en serpentine!

 22. Ionbanerne giver flere hits.
  Manglede i dag:
  medfan, ggl evt. +s
  hjemmebad, ggl
  hjemmebog, ggl

  Fritz: :), men de der hjemme-ord lyder da lidt hjemmelavede. Hvad er et hjemmebad? Er det at bade hjemme og ikke i idrætscentret? Eller er det bare et badeværelse? Måske er hjemmebad et levn fra de tider, da de fleste mennesker måtte frekventere badeanstalter, men nogle få velhavende havde anskaffet sig et badekar derhjemme.
  En hjemmebog – hvad er det? En bog, man ejer og har stående i sin egen bogreol, og som man ikke har lånt på et bibliotek? Hverken hjemmebade eller hjemmebøger findes i ordbøgerne, og jeg tvivler på, at boghandleren ved, hvad du mener, hvis du spørger efter “en spændende hjemmebog”.
  I Den Danske Ordbog (DDO) kan man stadig finde en hjemmecomputer. Ordet må være et levn fra de tider, da edb-maskiner blev benyttet af mænd i hvide kitler, og programmeret af hulledamer. Ikke engang hulledame findes i Den Danske Ordbog. Hun er allerede blevet forvist til glemsel i Ordbog over det danske Sprog. Hvorfor man så stadig kan finde ord som fæstemø i Den Danske Ordbog får stå hen i det uvisse. Dette ord er da for længst gået i glemmebogen.

 23. Hvis der er mange anvendelser af et ord må vi vel tage det med, selvom vi ikke entydigt forstår hvad det er. Men hjemmebogen er der autoritative kilder til, vel en forløber for folkeregister.
  Manglede i dag:
  opfif/fe+, ODS
  bagekit, ggl
  fippet

  Fritz: Ja da! 🙂 Sjovt nok er det så næsten lige tre ord, vi (Fritz) ikke fatter betydningen af, som nu er blevet føjet til Pludrs database: dagsbåd, hjemmebad og hjemmebog. Den slags “ufatbare” ord gør vores fatteevne, om man så må sige, ufattelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.