Sikke noget rod

Forslag: Talrod og sponser/sponsorer.

Fritz: Talrod, og hvad vi ellers kan finde på af roderi, er et af tusindvis af andre ord, vi kan konstruere, for at beskrive rod. Men lad os nøjes med det rod, vi kan finde i ordbøgerne.

Vi har jo i forvejen det gode gamle: regnskabsrod. Men dette ord har alt for mange bogstaver til at kunne passe ind i en avisoverskrift med store bogstaver. Derfor har journalisterne fundet på: talrod. Men talrod findes bare ikke i ordbøgerne.

Det er også noget ordroderi at kalde en sponsor for en sponser, hvilket jeg ikke beskylder forslagsstilleren for, men tro mig den slags forekommer. Her skal vi også lægge mærke til, om trykket ligger på første stavelse eller sidste stavelse. Sponser er ikke et substantiv, men et verbum i bydeform. En sponsor sponserer eller sponsorerer, og for at gøre det hele endnu mere sammenrodet findes der ifølge DDO’en også en uofficiel form: sponsore.

For at gøre sammenrodet fuldkomment findes der også et verbum: sponse, som i nutid bliver til: sponser, der til forveksling er det samme som som bydeformen af at sponsere. Sponse har gudhjælpemig også ifølge DDO’en en alternativ – og altså ikke – en uofficiel form: spunse.

I Pludrs database har vi begge bydeformer: sponser og sponsorer, og senest er sponse og spunse også blevet tilføjet sammen med deres respektive bydeformer: spons og spuns.

PS: Def findes også et substantiv: spuns som i flertal bliver til: spunse eller spunser.

36 thoughts on “Sikke noget rod”

 1. I dag kun forslag:
  skavank, DDO

  Fritz: Skavank har vi allerede.

 2. Manglede i dag:
  befærd, ODS +e
  bevær, ODS +e
  farvebog, ODS
  bærfad/e, ggl
  rævebid, ggl

  Fritz: Bærfad kan ikke googles til noget meningsfuldt. Vi kan ikke bare føje alle mulige og umulige fad-ord til Pludrs database alt efter, hvad de bruges til af servering. Hvad nu, hvis man efter middagen til cognacen får serveret cigaretter og cigarer på et sølvfad, som man kunne opleve det i gamle dage, er det så også et røgtobaksfad? Vi vil nøjes med de 106 af slagsen, vi kan finde i ordbøgerne.

 3. Forslag: hantøj, ODS mænd!

  Fritz: Den slags har vi ikke i Pludrs database, og det samme med kvindtøj, som i DDO’en er blevet til kvindfolk. Jeg tvivler på, at de to ord: mandfolk og kvindfolk – hvad betydning angår – kan ligestilles. Mandfolk er mere macho og måske endda med et nedladende vink til kvindfolk. Derimod synes der at være mere ligestilling mellem hantøj og huntøj – de er begge lige nedladende. Gad nok vide, om ikke tøjte og horebuk på samme måde er ligestillede.

  Lad os straks få føjet de to han- og hunkøns-tøj til Pludrs kollektion.

 4. Manglede i dag kun:
  finaske, ggl
  f21 gangbar?
  Forslag: pattebarn, DDO

  Fritz: Hm, finaske – forstået som meget fin aske – finder Google kun en eneste kilde til: Vendsyssel Stenklub. Det er for få til en godkendelse. Google kan også finde det fejlstavede adjektiv: finske, der har fået et a sneget ind: finaske. Endelig findes finaske også som et egennavn.
  Og nej f21 er ikke gangbar – der mangler et e til slut, så det var en joker.
  Pattebarn har vi allerede.

 5. (Fandt nu to, og den sidste så autoritativ ud).
  Tænkte på om fyrst alligevel er gangbar, som titelforkortelse ala grev eller kong?

  Fritz: Google kan ganske rigtigt finde to steder, hvor finaske bliver nævnet, men begge er fra en og samme kilde nemlig Vendsyssel Stenklub.
  Ja, vi har jo både kong og grev, så det er da en nærliggende tanke, at vi så også skal have fyrst. Og sandelig om ikke det er lykkedes mig at finde fyrst i DDO’en. Under fyrste kan man således læse: “bruges foran en fyrstes navn i tiltale og omtale.
  GRAMMATIK kun i formen fyrst” Så fyrst var alligevel ingen joker!

 6. Manglede i dag:
  limform, ggl
  bilbåd, ggl
  udhost, ODS +e
  Og hvem har så slettet forst?

  Fritz: Hm, det har Fritz sikkert – måske fordi han fejlagtigt troede, at der manglede et å eller en skråstreg i o’et!

 7. Manglede i dag:
  fejlrig+, ODS
  rejekt, ODS
  delrige, ggl

  Fritz: 🙂

 8. Manglede i dag:
  fagpart, ggl +er
  smagbar+, ggl +t
  trepan, ODS

  Fritz: 🙂

 9. Manglede i dag:
  paksalve, ODS
  skalved, ODS
  Forslag: glædetom, ODS

  Fritz: 🙂

 10. Manglede i dag:
  snogede, ODS,snoge
  flinkhed, ODS
  flikkede
  fedeso, ggl evt. ‘søer
  lindes
  indhegn
  indeso, ggl både indesøer og udesøer
  hedesogn, ggl
  lindhed, ODS

  Fritz: 🙂

 11. Manglede i dag kun:
  måen? defisto skriver fejl
  Forslag: forhunds/e, ODS

  Fritz: Nok er må ifølge DDO’en et substantiv, men må må ikke bøjes og bruges kun i det faste udtryk: “på må og få”. Der findes således ikke “en må”. Til gengæld findes der et verbum: måtte, som i nutid har bøjningsformen: må. Bøjningsformerne er som følger: måtte, må og måttet. Prøv at tjekke måtte med Defisto.

 12. Manglede i to dage:
  klimabed, ggl
  fisme, ggl ‘fanden fisme’
  Forslag: fyssen, DDO, fysioterapeut
  ….Og ingen i dag, forslag: cyklus

  Fritz: cyklus har vi fisme allerede!

 13. 🙂
  Manglede i dag:
  genmål+, ggl +e
  målepen, ggl
  egenmål, ggl
  genpejl, ggl +es

  Fritz: Egenmål synes ikke at kunne googles til noget tilstrækkeligt fornuftigt. Der er for få eksempler, og flere af dem burde snarere skrives i to ord: eget/egne mål. Egenmål findes heller ikke i ordbøgerne. Men kunne egenmål måske være et ubehjælpeligt synonym for selvmål?

 14. Manglede i dag:
  uldflag, ggl
  bilfund, ggl
  fuldlang, ggl
  bilfuld, ggl
  biflok, ggl
  langbuk, ODS
  gangbuk, ggl
  uldlap, ggl
  gnuflok, ggl
  klonal, ggl

  Fritz: Hm, bilfund er næppe et arkæologisk udtryk – endnu, men der er jo næsten ingen grænser for, hvad man kan finde, hvis man søger grundigt. Lad os nøjes med de fund, vi kan finde i ordbøgerne.
  Flokke kan der også tænkes at være et utal af. Storvildsjægere og løver er vel altid på udkig efter gnuflokke, så ok. Men hvad er det, biavlere har i bistader? Bisværme? Nej, her giver biflok nok mere mening, så ok.

 15. Manglede i dag kun: floss, ODS,candy floss.
  Forslag: terapeut

  Fritz: Terapeuter har vi i hobetal her på Pludr, og det lige fra en terapeut til en ergoterapeutstuderende.

  NB: Det lille præfix: tera- har vi fra det græske. Tera- gør ifølge DDO’en en måleenhed en billion gange større. Så gad jeg nok vide, om der så også findes gigapeuter. Og hvad med terapi – findes det mon i geometrien?

 16. Manglede i dag:
  oppap, ODS +pe
  toppap, ggl evt. +pet
  opildn, DDO +e
  topkap, ggl evt. +pes

  Fritz: Hm, toppap synes at være et ord, som er relateret til arbejde med tagpap. Der er ikke mange kilder til udtrykket, og nogle kalder det for overpap, som så lægges ovenpå noget underpap eller endog bundpap. Det lyder ikke særligt autoritativt. Tagpap er tagpap – der findes næppe to forskellige slags: toppap/overpap og bundpap/underpap. Prøv at søge efter “toppap” på tagpap.dk – toppap findes heller ikke her.

 17. Manglede i dag:
  formol, ggl +formalin og se formalin i DDO, hvor det er et navneord.
  bugtform, ggl +et
  bydød, ggl
  øbugt, ggl
  byform, ggl +er
  blyform/e, ggl
  blytud, ggl
  blyfor+foer, ggl blyforing
  ….Se om 3xs i træk: https://ordnet.dk/sprogligt-1/3-sammenhaengende-ser

  Fritz: Formol synes ikke at være et dansk udtryk mere. I ODS’en kan man om formalin læse, at det i handlen også engang blev solgt med navnet formol. Men formol findes ikke som opslagsord i ODS’en.
  Bugtform kan Google kun finde en enkelt uautoritativ kilde til. Øbugt er et stednavn i Nordøstgrønland. Udtrykket “en blyforing” kan Google godt finde, men en søgning på “blyfoer” giver ikke noget brugbart.
  Jo, tre s’er i streg forekommer, og det samme med tre l’er: stillleben findes i DDO’en som uoffciel stavemåde for stilleben.

 18. Manglede i dag:
  rallag, ggl
  adieu?
  Forslag: tendens

  Fritz: Adieu er det franske udtryk, som vi sjovt nok har foretrukket at ford(v)anske til: adjø. Derimod har vi åbenbart ingen problemer med det italienske: chiao. Også det svenske hej har vi adopteret kvit og frit. Engang brugte vi også det engelske bye-bye, som man kan læse om i ODS’en. Det norske “ha det” – underforstået godt – har vi også benyttet os af. Derimod har vi det mere end svært med det sønderjyske mojn nord for Kongeåen!

 19. Fra veganerpartiets liste over kampråb: Vi vil have kød. BLADKØD!

  Fritz: Veganere eller ej – vi vil nøjes med at servere ordet fra ODS’en, hvor det faktisk findes.

 20. -Og fra den tunge ende om bord: DØDLAST.

  Fritz: For narkomaner kan brugen af heroin sagtens være en dødelig last – altså en dødlast, men den slags laster findes ikke i ordbøgerne. Ej heller kan dødlast googles. Måske du forveksler ordet med det gode gamle: dødvægt, som heller ikke må forveksles med et udtryk brugt i branchen for vægtløftere. Her findes dødløft til gengæld, og det samme gør løftet i Pludrs database.

 21. Manglede i dag:
  kødhal, ODS
  bladkød, ODS
  treblad, ODS
  lastbar+, ggl +e
  artsblad, ggl
  kødlag, ggl
  høareal, ggl

  Fritz: 🙂

 22. Fandt ordet DØDLAST under http://www.udkik.dk
  Nærmere bestemt i deres ordbog med mange særprægede ord og spændende forklaringer på specielle forkortelser.
  https://www.udkik.dk/app/dictlist.jsp?l=D

  Fritz: Hm, jamen det hjalp lidt på forståelsen af dødlast at få at vide, at det er er maritimt begreb. Jeg har også fundet ordet i den ultimative danske maritime ordbog:

  http://www.jmarcussen.dk/maritim/ordbog/

  Og så må vi da også have dødlast med i Pludrs database.

 23. Manglede i dag:
  risform, ODS
  isform, ggl
  misrid, ggl +e/er

  Fritz: Jeg her vredet min hjerne, men kan ikke lige komme på, om ikke vi har et ord for kogt ris, der er blevet formet i en kop, vendt om og slået forsigtigt ud på en tallerken som et lille kopformet risbjerg. I ODS’en har vi risform, men findes der ikke et eller andet mere moderne gastronomisk udtryk?
  Misrid er et misfoster af et ord. Vi har jo de gode gamle skamride eller misrøgte. I overført betydning har vi også: forvanske eller bevidst misforstå, når vi vil fejlcitere.

 24. Manglede i dag kun:
  kolus, ggl
  Forslag: skrammel

  Fritz: Skrammel har allerede masser af.

 25. Intet dameheld i dag.
  Forslag: lyster/en, ODS ålejern
  Man må styre sin lyster.

  Fritz: Lyster har vi mange af – hidtil dog ikke i form af et ålejern i ental og bestemt form: lysteren, samt i flertal: lystere.
  Vel må man kunne styre sin lyster, og har man den evne, er man ifølge ODS’en en: nøgtern disponeret Person “uden mystifikatoriske Lyster.”

 26. Vi er mange der mangler 33 points.
  Det ligner en fejl?

  Fritz: Det er en fejl, og en fejl kommer sjældent alene. Alle mangler verbet opmule – også selv om de har fundet og scoret point på ordet. Spillepladen har nemlig kun 41 og ikke 42 forskellige ord. Opmule forekommer således to gange i spillets database!, og det er en fejl. Så: lad være med at lede efter flere ord end 41 og de sidste 33 point.

 27. Manglede kun:
  erhold, ODS +e
  Forslag: blamage, DDO

  Fritz: Vi har dem alle – mage’erne: bla-, pla-, og fromage.

 28. Manglede i dag:
  joges
  Forslag: kalkule, DDO

  Fritz: Hm, joges synes at være en oldnordisk bøjningsform af verbet: jage. Den findes ikke med Defisto, men den findes dog med Google. Her er mange kilder, som oplyser, at: “Adam joges fra Paradisets Have”. Jage bliver til jog i datid, men en passiv datidsform har Defisto ikke. Det samme er tilfældet med verbet: tage, som i datid bliver til tog, men toges har Defisto bare ikke. Googler du toges, findes der flere eksempler på, at noget “toges til efterretning”. Der er med andre ord et tilstrækkeligt antal eksempler på joges og toges, at vi må have bøjningsformerne med i Pludrs database.
  Kalkule har vi allerede.

 29. Sjovt at kalkule kommer af verdens første regnemaskine: en kalkterning.
  Manglede i dag:
  dybning, ODS
  tatning, ggl
  nyadlet, ggl
  lydhint, kunne f.eks. bruges ved ord som prutte
  d43+e

  Fritz: Calculus – først med småsten, så med regnebræt, kugleramme, regnestok og logaritmetabel, siden med regnemaskine, lommeregner og nu med Siri! Hovedregning kan også bruges især ved hjælp af den lille tabel. Den store tabel er forbeholdt dem, der kan holde hovedet koldt!

 30. 🙂
  Manglede i dag kun:
  havrav, ggl
  Forslag: residual, ODS

  Fritz: 🙂

 31. Manglede i dag kun:
  hudsyg, ggl +e
  Forslag: simpelhen, ODS

  Fritz: 🙂

 32. I dag kun forslag:
  gymnasie/gymnasium

  Fritz: Har vi allerede.

 33. Manglede i dag:
  æbletid, ggl
  finfilt, ggl
  jetbil, ggl
  letben, ODS
  tinbil, ggl evt. +er

  Fritz: Finfilt kan ikke googles. Det kan derimod finfilter. Ergo er der næppe tale om filt, men et filter.

 34. Manglede i to dage:
  fastis, ODS
  isglas, ggl
  dagslast, ggl evt. +en
  blyfad, ggl
  rislag, ggl
  irisglas, ODS
  html, DDO
  ….
  modebil, ggl
  m28 +e
  gadebal, ggl
  chilidag, ggl

  Fritz: Dagslast er der næsten ingen kilder til. Tidligere har vi godkendt gadebil, og nu kommer turen så til modebil. Jeg kender godt forskellen på en politibil og en brandbil, men hvad er definitionen på henholdsvis en gadebil og en modebil? Det er ikke lykkedes at google mig til en forklaring.
  Chilidag lyder ikke som et navneord, men snarere som titlen på et arrangement også kaldet: “Den store Tomat & Chilidag”.

 35. Gadebil er modsat specielt konstruerede racerbiler.
  Manglede i dag:
  p22 +s, hvad er bydemåden?
  kotand, ggl evt. ‘tænder
  natkåd, nå ikke 🙂
  Forslag: bogkær, ODS

  Fritz: Det der med gadebil skal jeg lige have skåret ud i pap. Du forklarer, at der findes specielt konstruerede racerbiler. Det må så være den slags, som Kevin Magnussen kører. Og så siger du, at en gadebil er modsat – altså en slags “almindelig racerbil”? Måske en toptunet Audi? Er det sådan det skal forstås? Så i givet fald kan en gammel østtysk Trabant med mekanisk snilde vel også forvandles til en gadebil?

  Men hvad er så en modebil? Er det et bilmærke, som tiltrække et bestemt klientel? Engang drømte en ung 18-årig nybagt mandlig bilist altid om at eje en Golf GT, senere har vi kunnet vi se, at nogle især sønner af indvandrere fra mellemøsten foretrækker BMW’ere med tonede ruder, ligesom direktører foretrækker sorte Merceds-Benz’er. Medlemmer af kongehuse sværger til Rolls Royce’er, mens abonnenter af Dagbladet Information engang foretrak at køre 2CV’ere. Er det sådan, modebil skal forstås?

  p22 er ikke et verbum, men et substantiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.