Fit- og kondi-

Ordforslag: fithed.

Fritz: I 2011 føjede Dansk Sprognævn ifølge DR den daværende landstræners hjemmelavede ord “fithed” til det danske sprog:
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/saedcellecykel-og-fithed-er-nye-danske-ord
Men ordet findes ikke mere – hverken i DDO’en eller i Dansk Sprognævns database: Nye ord i Dansk. Fithed var åbenbart en ubehjælpelig fordanskning af fitness. Men modsat fithed, der ikke mere er at finde i ordbogen, findes fitness fortsat.

Googler du fithed, får du godt nok 29 eksempler, men en del henvisninger er bare til Morten Olsens brug af ordet. Googler du fitness, får du langt flere henvisninger.

Ifølge DDO’en er fitness et navneord med to betydninger: en motions- og træningsform og: det at være i god fysisk form – ordet, som Morten Olsen manglede i sit ordforråd. Måske kendte han kun til fitness som en motions- og træningsform.

Det lille suffiks: -hed kan vi nærmest føje til en uendelighed af ord – hvad med varmhed? Og hvad med en sixpack – er det en enhed eller en sekshed? Kan kondihed ikke også være et lige så godt ord som fithed? Nej, lad os dog bare nøjes med den “mangehed” af -hed-ord, vi kan finde i ordbøgerne. I DDO’en er der 1816 af slagsen, og i ODS’en er der ikke færre en 3104!

12 thoughts on “Fit- og kondi-”

 1. Manglede i dag kun:
  urskab, ggl
  Forslag: hjalte, ODS

  Fritz: Jamen, der fandt du da lige endnu et ord til vores navneliste – egennavne, der optræder som navneord eller andre slags ord 🙂

 2. Forslag, sådan lige ud af det blå….
  Forslag: Stræbebue/stræbepille, – en vigtig arkitektonisk detalje der betød at det blev muligt at bygge store kirkerum i den Gotiske periode. Ses blandt andet i kirkerne Notre dame og Kölner dom.

  Fritz: Ja, men begge ord har vi allerede i Pludrs database.

  NB: Gad nok vide, om stræbepiller kan købes som håndkøbsmedicin. Kunne måske have interesse for 12-talspiger!

 3. Manglede i dag kun:
  dramafag, ggl
  Forslag: pinsesol
  Vi kunne godt håbe at få det som disciplene, der fik evnen til at forstå alle sprog.

  Fritz: Pinsesol har vi allerede, men evnen til at forstå alle sprog har vi desværre ikke. Men måske kunne vi lære noget af den hedengangne danske lingvist. Rasmus Rask, der efter sigende i løbet af sin levetid havde mestret 25 sprog og dialekter og siges at have studeret dobbelt så mange!
  Men der findes også nulevende sprogtalenter som for eksempel Bella Devyatkina, der som fireårig ikke bare kunne forså, men også tale syv forskellige sprog!

  Se her: https://www.theculturedkid.com/blog/bella

 4. Manglede i dag kun:
  medieby
  Forslag: virtuel

  Fritz: Virtuel har vi allerede.

 5. Manglede i to dage:
  beklap/pe, ODS
  paklade, ggl
  Forslag: perkolat, ggl
  ….
  popliv, ggl evt. +et
  omlim, ggl +es
  bipol, ggl en ”

  Fritz: Hm, lad os endelig ikke begynde at udspecificere musiklivet: Popliv, rockliv, bluesliv, folkemusikliv, countryliv, hiphopliv, reggaeliv, eller jazzliv – vi gider det ikke.
  Omlime har vi haft oppe at vende tidligere, og da besluttede Fritz at nøjes med tillægsordet, omlimet/omlimede. Man kan jo snart sagt om- hvad som helst.

 6. Netop – alle omlimer, bare ikke pludr
  Manglede i to dage:
  sangdag, ggl +e
  skindbag, ggl
  gaskit, ggl
  ….
  Ingen, forslag: seriel, DDO

  Fritz: Hm, sangdag er et af den slags ord, der kan konstrueres tusindvis af bare ved at sætte et eller andet tilfældigt ord foran dag. Godt nok findes udtrykket “Skolernes Sangdag”, men her skrives ordet med stort begyndelsesbogstav. Lad os nøjes med de 253 dage, vi kan finde i DDO’en og de 492 dage, vi kan finde i ODS’en.
  I min søgen efter brugen af ordet: gaskit faldt jeg over et helt utroligt langt ord – et “ROBERTSHAW 1720-802 Udskiftningssæt til elektromagnet med gasbeholder K” – eller som beskrevet: Gasmadlavningselektromagnetudskiftningssæt
  Det er godt nok et ord, som vi endnu ikke har i Pludrs database. Til gengæld har vi allerede seriel.

 7. Manglede i to dage:
  hudlød, ggl evt. +en
  frihul, ggl +let
  overuld, ggl
  overfuld, ODS, kom til at tænke på ølhik og hølur
  Hvem har slettet vril???
  ….
  trægen
  elrat, ggl
  Forslag: frekvens, DDO
  Så er gelee atter slettet, det kommer af gelee royale.

  Fritz: Hm, hudlød er dobbeltkonfekt – en såkaldt pleonasme, al den stund ordet “lød” ifølge DDO’en betyder: “ansigts- eller hudfarve; teint undertiden også om farven på dyrs hud”. Derfor vil vi nøjes med lød.
  Overfuld har ikke nødvendigvis noget at gøre med beruselse. Det er snarere det, at danske bilister på indkøbstur syd for grænsen fylder benzintanken helt op. Overfuld er et adjektiv ligesom fuld er det. Men hvad bøjningsformer og beruselse angår, er det tankevækkende, at vi sagtens kan bruge bøjningsformen “fulde mennesker”, men ikke: “et fuldt menneske”. Et fuldt menneske får derimod betydning af noget religiøst – et fuldt og helt menneske – eller noget lægeligt om fosterudvikling, som jo nærmest er et overfuldt politisk debatemne i Guds eget land.
  Vril er en fejlsletning, men det er gelee royale ikke. Gelee Royale er ikke et substantiv, men et egennavn skrevet med store begyndelsesbogstaver. Begrebet egennavn er ifølge DDO’en et ord, som “udpeger og benævner en bestemt person eller genstand, et bestemt sted el.lign. fx Hanne, Ford, Tivoli eller Antikken”. Iøvrigt benytter vi ikke det franske ord gelee” på dansk. Det nærmeste, vi kommer er: gelé.
  Frekvens har vi allerede.

 8. MEN gelee royale står i DDO som navneord.

  Fritz: Hm i mit forsøg på at verificere gelee royale var noget af det første, jeg gjorde, at slå ordet op i DDO’en. Men her var ingen hjælp at finde. Jeg blev mødt med beskeden: “Der er ingen resultater med “Gelee royale i Den Danske Ordbog”. Derfor googlede jeg og fandt ud af, at langt de fleste betegnelser blandt forhandlere af produktet skiver Gelee Royale med store begyndelsebogstaver. Ergo måtte det være et egennavn.
  Efter din indvending har jeg så igen forsøgt mig med et opslag i DDO’en. Men igen med samme besked som resulat. Dog tog jeg mig denne gang tid til at gå DDO’ens foreslåede ordliste igennem – og voila: umiddelbart efter “geledofficer” står gelee royale skrevet endda med små begyndelsesbogstaver. Der må være en fejl i DDO’ens søgealgoritme.

 9. Manglede i dag:
  knip, også fejlslettet
  gnidfast, ggl
  sagnø, ggl

  Fritz: Hm igen, søg i ODS’en og du vil erfare, at knip er et substantiv endda med en henvisning til en anden stavemåde: kneb eller knippe, som også er et substantiv. Efter din indvending har jeg søgt igen – denne gang med formodningen om, at der så måske også findes et verbum: knippe – og voila: det gør der og dermed er der også en bydeform knip!

 10. DDO forlanger at man skriver gelée royale og ikke gelee royale.

  Fritz: Hm, det er ikke enhver beskåret at finde é på tastaturet. Det synes som om, 99 procent af alle de ord på dansk, hvor man kan vælge at sætte accent aigu på et e, er der valgfrihed – man behøver det ikke. Det betyder, at vi må ty til konteksten for at kende forskel på for eksempel alle og alle (allé), arme og arme (armé) og frise og frise (frisé).
  Der findes så bare tre ord i DDO’en, hvor man på forhånd er nødt til at have kendskab til stavemåden med kombinationen “ée” ved opslag i ordbogen: bourrée, cambre separée og gelée royale.
  Nu kunne vi jo så hævde, at da vi ifølge reglerne her på Pludr ikke har ord med accenttegn i databasen, må vi så slette netop disse tre ord. Men ok, lad os da bare gøre tre undtagelser lige her.
  Jeg er selv engang kommet galt afsted med udtalen af navnet på den lille jyske by, Vorbasse. Jeg lagde nemlig trykket på den anden stavelse og ikke på den første, og det til stor morskab for mine omgivelser. Ergo burde byens navn måske snarere skrives Vórbasse.

 11. Sjovt nok angiver defisto ingen bøjninger af nødig.
  Manglede i dag:
  finvæv, ggl
  ovnvæg, ggl
  hajæg, kendt af alle på stranden
  ikonvæg, ggl
  vævsnit, ggl
  ovnkit, ggl
  Kan cast væte et navneord?

  Fritz: At Cast (et cast) tilsyneladende også bruges som et navne ord, kan man sagtens google sig til så ok, men jeg tør ikke gætte på den bestemte flertalsform: castene eller casterne.

 12. Stemmer for castene, men hvad med flere casts?
  Manglede i dag kun:
  hal + f32
  Forslag: sp(h)agnum, DDO
  Mener at alle ord med accent skal med.

  Fritz: Hm, kan ikke google mig til noget særligt autoritativt omkring castene, så det må vente.
  Hal + f32 øh…, så kan man jo næsten sætte et hav af ord foran f32: bygnings- hotel- fabriks- kirke- villa- banegårds-. Lad os nøjes med de f32’ere, vi har i ordbøgerne.
  Hvad angår danske ord med accent aigu, har vi dem da vistnok alle – og for eksempel også alle forstået som allé – blot har vi undladt at bruge accenttegnet, accent aigu. Men der er jo et hav af ord med alle mulige og umulige andre accenttegn, som vi ikke har med i Pludrs database: cirkumfleks, grave, cedille, trema, tilde og hacek.
  Sphagnum både med og uden h har vi allerede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.