A

ABACUS: (abaci i flertal) er et regnebræt eller en kugleramme. Den ældste bevarede europæiske abacus er en marmor-regnetavle fra Salamis (ca. 400 f.Kr.) I 1950 kunne japanske regnere stadig konkurrere med elektronikken på deres abacus eller på japansk: soroban.

ABACHI: er en træsort, som finske saunaer ofte er fremstillet af. Men ordet

ABACI: er flertalsformen af abacus – et regnebræt. Her er det værd at bemærke, at Liber Abaci (med et enkelt eller dbobbelt-b), er en historisk bog om aritmetik af Leonardo Fibonacci, som formodes skrevet i 1202. Bogen introducerer blandt andet det arabiske talsystem, det vil sige 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 9, som i dag anvendes internationalt i den europæiske udformning.

ABCT: Abct = ‘abc’, ‘lærebog i læsning’. Læs Nyt fra Sprognævnet, nemlig Historien om et bogstav Om Æ, æ – nærmere bestemt afsnittet, Bogstav og lyd

Julie Edel Hardenberg har skrevet en moderne ABCT med remser for alle alfabetsts bogstaver. Bogen har høstet megen ros.

Læs Politikens anmeldelse af ABCTEN

ABZYM: er et ord, man kan slå op i Den danske Online Ordbog. Men med Google kan der desværre ikke findes nogen dansk forklaring på ordet. Den finder man til gengæld med den engelske udgave af Wikipedia. Her forklares at ABZYM – eller som det hedder på engelsk, ABZYME – er en sammentrækning af antibody og enzyme.

ACID: Så er vi i musikrobotternes verden. Acid er Oprindeligt en undergenre af Chicago house fra midt 80erne. Nu er det en term, der bliver brugt om al up-tempo musik, hvor lyden af den elektroniske tonefrembringer – synthesizeren, Roland 303 synth, og klonlyde af denne indgår.

Musikgenren, Acid, byder typisk på et langt forløb – et ragga-agtigt psykedelisk instrumentaltrack.

ACNE eller AKNE eller Acne vulgaris er en meget almindelig hudlidelse, der rammer næsten alle unge tidligt i puberteten.

ACRE: er en engelsk arealenhed = 0,40469 hektar. 1 acre = 4.046,9 m2.

ACRE: er en engelsk/amerikansk arealenhed, en brasiliansk stat, og så er Akko en by i Israel, der også kaldes Acre.

ADEPT: Hvis man Googler det ord, kan man finde flere mere eller mindre forståelige forklaringer. Vi begynder der, hvor de fleste nok vil betegne det som volapyk, men dog ikke mere, at man kan forstå, at der her er tale om et produktnavn: “Adept er en tyndflydende væske af icodextrin 4% udviklet til at reducere postoperative adhærencer. Adept er en veldokumenteret og veltolereret væske. Adept reducerer postoperative adhærencer, som dannes i den kritiske periode hvor fibrin formationer og mesothelia regeneration finder sted, ved at holde den peritoneale overflade adskilt.”

Så er der lidt mere at forstå her, selvom esoteriske filosofi for de fleste sikkert også er en anelse uforståeligt: “En ADEPT er en mester, og en adept er et menneske, der har fuldført discipelskabet og har opnået 5. indvielse. Dette menneske er derfor blevet en mester i den esoteriske filosofi og videnskab. En adept behøver ikke længere at inkarnere på de tre lavere planer (de fysiske, astrale og mentale planer), men lever og arbejder på intuitionens plan (det buddhiske plan) i det femte naturrige – det overmenneskelige rige. Adept og mester er således synonyme.”

Mest forståeligt er sikkert følgende tekst om mentorordninger. Her kan man læse om “myndling, protegé eller ADEPT” – tre forskellige ord for det samme begreb. Andre steder på Nettet kan man se ADEPT sidestillet med: elev, student, kollega, rekrut, elev, lærling, aspirant eller pebling.

“I de senere år er der sket en synliggørelse og en verbalisering af mentor-begrebet. Fra at være nærmest ukendt i Danmark for ganske få år siden er der nu mange virksomheder ogorganisationer, der har indført en eller anden form for mentorordning. Mentorordningerne idanske virksomheder og organisationer er indført med inspiration fra USA og England, hvorder i mange år har været formelle og uformelle ordninger i uddannelsesmiljøer og på detsociale område.Man kalder det mentorordninger, men ofte er det at sammenligne med tutor-ordninger,kontaktperson-forhold eller anden form for hjælp, som man måske mere kan sammenlignemed et coach-forhold. Coaching er karakteriseret af, at den person, der har en coach, vil ellerskal opnå et bestemt resultat indenfor en begrænset tidsramme, og det hjælper coachen denpågældende med at opnå. Coachen behøver ikke at være i stand til at opnå resultatet selv,men hun skal kende vejen og de udfordringer, der kan føre til, at den coachede når sitresultat. En mentor derimod ejer de egenskaber eller har den personlighed, som den, dersøger en mentor, gerne vil opnå, lære af eller støtte sig til. Sprogligt står vi på gyngende grund og det lyder til, at de angelsaksiske udtryk formentorforhold er ved at vinde indpas, selvom de lyder fremmede i et dansk øre. Mentor gårgodt, både på dansk og engelsk, men det gør menté eller mentee ikke – ordene er udtryk forden, der har en mentor. Værre bliver det, når man taler om at mentorere. Man får ikkeligefrem fornemmelse af, at man står over for en udviklingssamtale. Vi har ikke andet og derer som man vil vide ikke tradition for, at vi opfinder vore egne ord i Danmark. Det er forsøgt med myndling, protegé eller ADEBT, men godt er det ikke.”

ADHÆSIV: betyder klæbende, vedhængende.

ADONIS: er i følge Retskrivningsordbogen et navneord.

ADONIS er en gud i græsk mytologi. Ynglingen Adonis, berømt for sin skønhed, elsket af Afrodite, hørte efter det oldgræske sagn hjemme i Østerland.

ADONIS er desuden navnes på en slægt af planter i Ranunkel-familien.

AEROB: (af græsk: aer = luft + bios = liv) er betegnelsen for biologiske processer, som kun kan foregå, når der er fri ilt til stede. Alle levende væsner, der har brug for fri ilt, betegner man som aerobiske. Ilten bruges allermest til energiudvinding via stofomsætninger, der bygger på iltning, sådan som det er tilfældet med ånding hos de højere udviklede organismer.

AFASI: er betegnelsen for sprog- og talevanskeligheder, der opstår som følge af blodprop i hjernen, hjerneblødning, kraniebrud, hjernesvulst m.v. Vanskelighederne viser sig f.eks. ved, at man: • har svært ved at finde eller sige ordene • bruger forkerte ord og vendinger • taler mere end sædvanligt misforstår sproglige beskeder • har vanskeligt ved at læse og stave • reagerer følelsesmæssigt anderledes end før.

AFGHANI: Møntfoden i Afghanistan, som opdeles i pul.

AFONI: afoni manglende evne til at tale med klangfuld stemme. Det kan dreje sig om en hysterisk afoni eller være fysisk betinget.

AFOTISK: a’fotisk zone, (gr. a- og fos ‘lys’, gen. fotos), vanddybder, hvor sollyset ikke når ned, se havøkologi og sø-økologi.

AFTE: En afte er et mm til cm stort så r med en central gul belægning og omgivet af en rød ring (halo). Forekommer i mundhulen hos i øvrigt raske personer og betegnes da blister eller blæner (latin stomatitis aphtosa recurrens). After ses i tarmslimhinden som en manifestation af Crohns sygdom.

AGAM/AGAME: er et krybdyr – en øgle – med i Agamidae-familien også kaldet for AGAMer. Der er fx den grønne vandagame.

AGAPE: er i følge Gyldendals røde Fremmedordbog broderlig kærlighed eller barmhjertighed. Agape er det græske ord for kærlighed, der bruges i Det Nye Testamente. Agape er den kærlighed, der udtrykker sig i given sig selv til andre. Guds kærlighed er agape, idet han gav sig selv til mennesker. Næstekærlighed er agape, fordi en er uden grænser og forbehold. Ordet bruges i Det Nye Testamente om det kriste fællesmåltid, kærlighedsmåltidet.

AGAR: Ordet agar kommer fra det malaysiske ord agar-agar, der betyder gele. Det er også kendt som kanten eller agal-agal (ceylonsk agar). Agar er et ugrenet polysaccharid udvundet af cellevæggene af nogle arter af rødalger eller tang. Ernæringsrig agar er brugt i hele verdenen som medie til dyrkning af bakterier og svampe. Agar sælges typisk som pakkede baner af vasket og tørret tang eller i pulverform. Rå agar er hvidt og halvgennemsigtigt. I det indiske køkken er agar kendt som Kina Græs og bliver brugt til at lave desserter. Andre anvendelsesmetoder for agar er: Afføringsmidde, Vegetarisk gelatine-erstatning, forykningsmiddel til supper, I gelerand, Is, japanske desserter såsom anmitsu, Klaringsmiddel i brygning, Stivelse i tekstiler.

AGAT: Agat er en halvædelsten. Agat er typebetegnelse for mikrokrystallinsk kvarts. Se hvor smuk

AGAVE: Agave er en slægt af planter, der er udbredt i Caribien, Mexico og det sydvestlige USA. Agaveslægten rummer 221 arter, hvoraf kun et fåtal er i kultur som prydplante og endnu færre har et dansk navn. En del af dem bliver dog brugt som stueplanter i Danmark. Slægtsnavnet betyder fremragende eller storslået, og det er planten sandelig, især når den blomstrer. De store amerikanske agaver kaldes for “century plants” eller “Texas asparges” i deres hjemland. Det antyder, at der måske går 100 år før de blomstrer, det er måske lidt overdrevet, men det tager mange år. Nogle af arterne bruges i Mexico til at lave Tequila og taverne af andre bruges til bast og tovværk (sisal).

AGENDI: bruger vi i udtrykket, modus agendi: (lat.), handlemåde.

AGENS: Der er risiko for at mennesker og dyr kan blive smittet med sygdomme når man bruger vandingskanoner til at sprede gylle fortyndet med vand. Det viser en risikovurdering som Dansk Zoonosecenter har foretaget for Miljøstyrelsen. Selv relativt langt fra de arealer hvor den fortyndede gylle spredes med vandingskanoner, kan mennesker og dyr blive udsat for kontakt med mikroskopiske vanddråber. Disse såkaldte aerosoler kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier, virus og parasitter fra den iblandede gylle. (Aerosoler og agens. Aerosoler er mikroskopiske dråber. Disse dråber kan på grund af deres størrelse svæve med vinden og dermed spredes til det omgivende miljø. Agens er sygdomsfremkaldende mikroorganismer som for eksempel bakterier, virus eller parasitter.)

AGILITY: Agility er en hundesport, hvor det gælder om at guide hunden igennem en bane med agilityforhindringer hurtigt og fejlfrit. Forhindringerne skal tages korrekt og i den rette rækkefølge. Den hund som kommer igennem banen med færrest fejl vinder. Er der flere hunde med samme antal fejl, placeres hundene efter bedste tid.

AGIO: (opgæld) Da man tidligere prægede mønter med et indhold af ædelmetaller havde de også en pålydende værdi, som svarede til markedsprisen på f.eks. guld og møntens indhold af ædelmetallet. Hvis markedsprisen steg på grund af en stigende efterspørgsel på guld, ville møntens værdi være højere end den pålydende værdi. Begrebet ‘kurs agio’ findes endnu i dag i forbindelse med handel med værdipapirer, hvor kursstigninger antyder at det, der købes er attraktivt for en investor.

AGNAT: En agnat er en mandlig slægtning. Agnatisk tronfølge betegner mandlig arveret til tronen – modsat kognatisk tronfølge, hvor begge køn kan arve. Ordet kommer af agnat – en mandlig slægtning. Danmark har agnatisk tronfølge – derfor skulle der en grundlovsændring til for at Dronning Margrethe 2. kunne udnævnes til tronfølger.

AGONI: er et navneord, og det betyder dødskamp.

AGORA: (gr. ‘torv’ af ageiro ‘kalde sammen’), en åben plads i antikkens græske byer, brugt til mødested, råds- og retshandlinger, handel, teater og sport.

AGORAFOBI: er en sygelig angst for åbne pladser

AGOROT: Valutaen i Israel hedder New Israeli Sheqel (NIS) (i flertal: sheqalim). En sheqel består af 100 agorot (i ental: agora). Pengesedler findes til en værdi af NIS 200, 100, 50 og 20 sheqel og mønter til en værdi af 5, 10 og 1 sheqel samt 50 og 10 agorot.

AGRAF: er en guld-rød snor til udsmykning af militære uniformers hovedbeklædning. Men det er også 1): kunstfærdigt udarbejdet, smykkeagtigt hægtespænde; krog til at sammenholde gardiner eller draperier eller spænde med øsken og hage brugt til at samle og dele klædedragten. 2) slutsten i en hvælving.

AGUTI: Agutierne har i forhold til mange andre gnavere lange ben og er dermed tilpasset til at løbe hurtigt i skovbunden. Guld agutien kan ikke blot løbe hurtigt, men er også i stand til at foretage hop på op til flere meters længde, hvis den forfølges af et rovdyr.

AIGU: Aigu er fransk og betyder spids, skarp eller gennemtrængende. AIGU er et Accenttegn eller diakritiske tegn er tegn, som sammen med et bogstav angiver betoningen af stavelsen. Det eneste accenttegn, der bruges på dansk er accent aigu, der normalt kun anvendes i forbindelse med bogstavet e (fx allé, idé). I få tilfælde bruges det også i forbindelse med bogstavet o, hvor man vil fremhæve et særligt eftertryk (fx børnene fór ud ad døren).

AIKIDO: Aikido er en japansk kampkunst (budo), hvis navn kan oversættes til “den harmoniske krafts vej”. Udviklet af Morihei Ueshiba også kaldet O´sensei (højtærede lærer), i en periode fra 1930’erne til hans død i 1969. Den tekniske indflydelse kommer i høj grad fra Daito-ryu Aiki-jujutsu, en traditionel form for ju-jutsu; men også fra kenjutsu.

AINU er både en minoritet på Japans nordligste ø, Hokkaido, og et sprog. Ainuerne adskiller sig racemæssigt fra japanerne og er bl.a. karakteriseret ved en kraftig kropsbehåring. Ainuerne har været udsat for kraftig diskrimination fra japanernes side, og siden 1970’erne er der opstået en bevægelse, der søger at bevare dele af ainukulturen. Det vigtigste erhverv er i dag turisme. Sproget, ainus, gled ud af daglig brug i 1940’erne, men endnu i slutningen af 1980’erne levede enkelte meget gamle kvinder, der kunne tale sproget. Ainu har aldrig haft et skriftsystem, og egentlig forskning i sproget påbegyndtes først i 1900-tallet.

AIOLI: er en specialitet fra Provence, og er vel nok den bedst kendte hvidløgssauce der findes. Aioli serveres til Bouillabaisse, til grøntsager, til råkost og til hårdkogte æg, til nye pillekartofler osv. osv. I mange provencalske landsbyer er den årlige Aioli-fest en stor begivenhed.

AISSER: er flertalsformen af tonen AIS. Det handler om de afledte toner. Der er andre toner end stamtonerne. De har navne, der er afledt af stamtonernes navne, og de kaldes afledte toner. De ligger på klaverets sorte tangenter. Da hver afledt tone ligger mellem to stamtoner, har de hver to navne. Hvis en afledt tone regnes for en halv tone højere end en stamtone, får den endelsen -is. Hvis en afledt tone regnes for en halv tone lavere end en stamtone, får den endelsen -es: Cis Dis Fis Gis Ais og: Des Es Ges As Bb. Der er et par undtagelser: En halv tone under E og A hedder Es og As (fordi E og A er vokaler). En halv tone under H hedder B (i Tyskland og Norden) eller Bb (I engelsksprogede lande). Vi kalder den Bb for at undgå misforståelser. Når man skal notere de sorte tangenter i noder, bruger man et fortegn for den tilsvarende stamtone. Er stamtonen hævet, bruges # (kryds), er den sænket bruges et b. Se her – scrol ned til afsnittet om “De afledte toner”.

AKRON: er i følge Gyldendals røde Fremmedordbog et adjektiv. Det er en kortere form af ordet akronisk. Akronisk= Hvis der i løbet af kort eller lang tid fortælles om noget der ikke har nogen udstrækning i tid men snarere rent tidsmæssigt kan beskrives som en ”pause” i historien eller en slags ”nultid”. (Akronisk betyder: ”uden tid” eller ”evig”). Et beslægtet ord er AKRONI, der er en betegnelse for forskning af sprog, der ikke tager tisforløb i betragtning.

AKRYL: Akryl eller plexiglas er en hård plasttype, der er formbar ved mere end 100°C. Kan også laves som fiber til tøj.

AKSIOM: Et aksiom er en grundantagelse, der antages at være sand og som ligger til grund for et større system af sætninger. Aksiomer kan ikke bevises da de i så fald ville være afledt af noget mere fundamentalt.

AKSON: Udløber fra en nervecelle, der leder nerveimpulsen videre til andre nerveceller. Neuron er et andet ord for nervecelle. Hver neuron har en cellekerne, der bl.a. indeholder DNA, der kan være med til at fortælle cellen, hvilke opgaver, den skal udføre. Fra neuronets ”krop” udgår nogle små fangarme, kaldet dendritter. Dendritterne modtager signaler fra andre neuroner. De er med andre ord nervecellens beskedmodtagere. Neuronet indeholder også et akson, som er nervecellens beskedafsender. Gennem aksonet sendes de modtagne signaler videre til andre neuroner. Dette sker gennem nogle småknopper for enden af aksonet, som afgiver kemiske signaler til modtagende dendritter på andre neuroner. Der er over 125 milliarder levende nerveceller i hjernen. Disse nerveceller står i forbindelse med 50.000-100.000 andre nerveceller i både hjerne og krop. Hjernens nerveceller bliver man født med, og selvom den nyeste forskning viser, at der faktisk i et begrænset omfang dannes nye nerveceller gennem helelivet, så mister vi totalt set nerveceller fra den dag, vi bliver født. Der er dog så mange at tage af, at detikke har den store praktiske betydning.

AKTANT: Den franske sprog- og litteraturforsker Algirdas-Julien Greimas (1917-92) introducerede denne såkaldte aktantmodel. Aktantmodellen er egentlig udviklet med det formål at illustrere en grundlæggende opbygning af mange fiktive fortællinger. Greimas mente, at en bestemt slags funktioner (såkaldte aktanter*), nærmere bestemt 6 af slagsen, går igen i mange historier. Ofte er det personer, der tildeles den rolle at skulle udføre disse funktioner, men det kan også være ting eller mere abstrakte størrelser. Begrebet “aktant” skal forstås som en slags funktioner eller opgaver fortællingens personer kan have eller vi kan sige: en slags roller, som personerne udfylder. Det vil sige, at en aktant ikke nødvendigvis svarer til én bestemt person i fortællingen. Det er ofte sådan, at en person på ét tidspunkt kan have den ene aktantfunktion og senere træde ind i en anden aktantfunktion eller at personen kan have have flere aktantfunktioner på én gang. Derfor bruges sædvanligvis begrebet “aktanter” om de forskellige funktioner, personerne kan have og begrebet “aktører” om selve personerne. Altså således at forstå, at der kun findes én aktør, der kaldes prinsen, men denne aktør kan have forskellige aktantfunktioner.

AKTIN: er et muskelprotein. Grundlaget for muskelcellernes sammentrækning i levende tilstand, er en række kemiske processer, hvor aktin og myosin (se afsnittet “Musklens opbygning” ) bevæges i forhold til hinanden. (Læs under afsnittet om dødsstivhed)

AKTOR: er et juridisk udtryk, nemlig en anklager. Det er dog en gameldags staveform – i dag skrives det ACTOR.

ALBA: Messeskjorte. Den har sin oprindelse i tunicaen og er i Romerriget brugt siden år nul og i Vesteuropa i hvert fald fra 800.
Albaen er en fodlang kjortel med snævre ærmer. Den er lukket og tages over hovedet og bæres med et bælte. Forneden kan den have en stofmængde, der giver 3 til 6 meters vidde. Fra ca. 1000 har den en broderet bort nederst, en i halsen og en i ærmemanchetterne. Senere blev broderierne anbragt på firkantede tøjstrimler, som syedes fast ved ærmerne samt på nederdelens for- og bagside. Den benyttes af alle klerke til slutningen af middelalderen, hvor den forbeholdes celebranter og levitter ved messen. Fra 1500 erstattedes den (og cingulum) i Danmark og Norge af superpelliciumen, men brugtes fortsat i Sverige. I dag kan andre end præster også bære alba.

ALBA er også: morgensang ell. dagsang), navnet på en særegen art middelalderlige digte, der hører hjemme i den provencalske troubadourdigtning og blomstrede i 12. og 13. Årh. Dagsangene besynger to elskendes lykke og skildrer i mere ell. mindre dramatisk form deres adskillelse ved den frembrydende dag. Parret vækkes af en trofast ven, der har holdt vagt, for at ingen skal overraske dem, ell. af borgvægteren, der ved sit råb forkynder, at morgenen nærmer sig. Mange af disse albas er overordentlig stemningsfulde. Morgensangenes eksistens kan dokumenteres allerede i 10. århundrede, fra hvilken tid der er overleveret en a. skrevet på latin, men med provençalsk omkvæd. Mærkes må det dog, at det opr. lyrisk-erotiske element senere symboliseres og antager en udpræget religiøs karakter.

ALBA: Hertugen af – har lagt navn til en fortøjningspæl, duc d’albe. Dukdalbe: Fortøjningspæl, strømpæl. En el. flere pæle nedrammet og sammenholdt for oven og med hovedet tilpasset, så skibe i havn eller på reden kan fortøje ved duc d’alben. Duc d’Albens midterste pæl kaldes for kongen og står lodret, mens de øvrige stilles skråt med hovederne pegende ind mod fælles centrum, hvor de samles og fæstnes til hinanden. Antallet af pæle er gerne mellem 6 og 12. dolphin. Er opkaldt efter hertugen af Alba, Fernando Alvarez de Toledo, 1508-1582. Spansk general, der var hol. statholder 1567-1573. Anekdoten siger, at han gik i land i Holland ved sådanne pæle, men dokumentation for dette postulat, har jeg ikke fundet.

ALBEDO: Albedo er et udtryk for intensiteten i tilbagekastet lys. I klimatologien beregnes en overflades albedo som forholdet mellem tilbagekastet og modtaget stråling. Albedo er afhængig af lysets bølgelængde, men normalt bruger man synligt lys som udgangspunkt. Man bruger ofte en skala, hvor 0 svarer til sort, dvs. et legeme helt uden tilbagekastning, mens 1 svarer til hvid, altså et legeme, der tilbagekaster al den elektromagnetiske stråling, det modtager. I hverdagen opfattes en overflade som hvid, når den reflekterer mindst 80% af lyset fra en hvid lyskilde. Omvendt opfattes overflader som sorte, hvis de tilbagekaster mindre end 3% af det modtagne lys. Se ALBEDO

ALDEHYD: organisk forbindelse der indeholder carbonylgruppen, >C=O, med et brintatom bundet til kulstofatomet, dvs. gruppen -CHO • fx formaldehyd og acetaldehyd; jf keton.

ALERT: er et engelsk låneord.

ALFA: er et ord, der bruges i mange sammenhænge, men først og fremmest er det det første bogstav i det græske alfabet.

ALIAS: Et pseudonym (fra græsk, “falsk navn”) eller et alias (fra latin alius “en anden”) er et fiktivt navn, der anvendes af en person som et alternativ til hans eller hendes eget navn. Pseudonymer bruges ofte af forfattere, der af forskellige årsager skriver under et navn, der ikke er deres eget. Dette kaldes også for pennavne. Til at angive sammenhæng mellem et navn og et pseudonym, bruges alias i betydningen “også kendt som”. Den tidligere Beatle, John Lennon indspillede og producerede musik under 15 pseudonymer. Nogle af dem var: Long John, Musketeer Gripweed, Dr. Winston O’Reggae, Joel Nohnn og Dad.

ALKOLOG: person som er uddannet til at give alkoholikere terapeutisk hjælp.

ALKYD: syntetisk bindemiddel i maling og lak • fremstillet ved gentagen esterdannelse af ftalsyre og fedtsyrer med glycerol.

ALKYL: (af arab. alk(ali) ‘potasken’ og -yl), i kemi del af en organisk forbindelse. Alkyler fungerer som byggeelementer til organiske forbindelser og er derfor oftest bundet til andre atomer.

ALLEL: En allel er en bestemt udgave af en dna-sekvens, som findes på et bestemt sted af et kromosom. Når allelerne fra begge forældre sidder på samme relative sted på hvert af de to ens kromosomer, danner de tilsammen genotypen for individet.

ALLYL: (af lat. allium ‘hvidløg’ med endelsen -yl i kemiske betegnelser), en klasse af organiske forbindelser, der indeholder den funktionelle gruppe -CH2-CH=CH2, som kan være bestemmende for de pågældende forbindelsers kemiske egenskaber.

ALOE: (Aloë) er udbredt i det sydlige Afrika og Mellemøsten med ca. 400 arter. Det er sukkulente planter med rosetstillede, tykke og læderagtige blade. De fleste arter har blade med tænder eller torne langs randen. Blomsterne sidder i et endestillet aks, og de er rørformede i hvide, gule, røde eller lyserøde farver.

ALUMNI eller ALUMNE: er betegnelsen for en tidligere studerende ved en læreanstalt. Grundstammen i ordet alumne er alumnus, der på latin betyder fostersøn, og som igen er afledt af alere, der betyder ’at brødføde’.

ALUN: KAl(SO4)2+12H2O – svovlsyres dobbeltsalt med kalium og aluminium. I Norden har alun været fremstillet af alunskifer, som er en naturligt forekommede bjergart bl.a. i Vestergötland. Alun anvendes bl.a. som bejdsemiddel ved plantefarvning og er tillige ingrediens i trylledej. Læs meget mere om ALUN

AMET: At AME er et søfartsudtryk – at maale et fartøjs bæreevne ved at belaste det med kendte vægte. At ame eller amne en Pram eller Sandbaad er ved Hjelp af Baglastjern at undersøge, hvormeget et saadant Fartøi synker for hver Læst à 4000 Pd., som lægges i det, og at sætte Mærker paa Stevnene for disse forskjellige Dybgaaender.

AMEN: (Hebræisk, egyptisk.) Amen oversættes sædvanligvis med ordene “måtte det ske”, men esoterisk betyder amen “den skjulte”. Egypterne benyttede dette ord til påkaldelse af den store mysteriegud Amon, hvorfra amen stammer. Esoterisk set repræsenterede Amon (?) den guddommelige vilje og hensigt (Ra) omsat til handling – “ske Din vilje”.

AMID: Gyldendals Røde Fremmedordbog: Kemisk forbindelse afladt af ammoniak. Et amid er en stoftype i organisk kemi, men det er også en ion med en negativ ladning.

AMIN: Her er hverken tale om den afrikanske diktator, General Idi Amin Dada Oumee, eller hans navnebroder, komikeren og entertaineren, Amin Jensen! Nej Aminer er organiske derivater af ammoniak.

AMORE: ordet bruger vi i det franske udtryk Con AMORE, der i følge Gyldendas røde Fremmedordbog betyder af lyst/af interesse/med hengivenhed.

AMORF: uden bestemt form; formløs. kem.; ikke opbygget som krystal, men med atomerne el. molekylerne placeret tilfældigt i forhold til hinanden.

AMPUL: er i følge Gyldendals røde Fremmedordbog en lille tilsmeltet glasbeholder til lægemidler. I den romesk katolske kirke er AMPUL en flaske/krukke til opbevaring af nadvorvin eller indviet olie.

AMUSI: Slår man op i Den Store Danske Encyklopædi bind 13 fra 1999, ser man, at der blandtudviklingsforskere og kognitivforskere er enighed om, at alle er født med anlæg for musikalitet og, at radikal umusikalitet (amusi) anses for at være sygelig. AMUSI er erhvervet forstyrrelse i evnen til at producere eller forstå musik, både som sang og instrumentalt. (Neuropsykologiske opslag og temaer til “Gads psykologileksikon” redigeret af Jens Bjerg).

AMYL: amyl, (af gr. amylon ‘fint mel, stivelse’), ældre betegnelse for det kemiske radikal pentyl, C5H11-; anvendes fx i amylalkohol og amylnitrit.

ANABOL: Anabole stoffer: Det rigtige navn er egentlig anabole androgene steroider. Anabol betyder opbyggende, mens androgen stammer fra græsk og betyder mandlig. Ordet anabol androgen betyder altså, at stofferne kan “producere” eller udvikle mandlige træk hos den, der indtager dem. Anabole steroider er en efterligning af kønshormonet testosteron, som mænd producerer. Det er hidtil ikke lykkedes at fremstille et stof, som udelukkende giver større muskelmasse, og det er den virkning idrætsudøvere efterspørger sammen med en forbedret muskelstyrke. Stofferne er også kendt for at virke vævsopbyggende. Desuden har mange idrætsfolk ment, at de ved hjælp af stofferne er i stand til at kunne træne hårdere i længere tid. Anabole steroider – indtaget i tabletform eller i sprøjter – har en virkning på mange organsystemer i kroppen.

ANAFOR: 1 litt.; systematisk, parallel gentagelse af et ord i begyndelsen af et antal på hinanden følgende sætninger el. verslinjer • fx vinteren kom, vinteren gik. 2 spr.; sprogligt element som rummer en henvisning til noget tidligere omtalt el. noget underforstået, og som kun kan fortolkes korrekt ud fra dette forudgående indhold • fx pronominet hun i sætningerne Der stod en kvinde i døren. Hun var vred , el. verbet gør i sætningerne Flytter du med det samme? Ja, det gør jeg.

ANAGRAM: Et anagram er et ord som er dannet ved omflytning af et andet ords bogstaver; typisk således at en ny betydning opstår. Prøv Martin’s Java Applet Anagram Generator

ANANAS: er en tropisk plante, man sjældent forbinder med dyrkning i Danmark, men det kan udmærket lade sig gøre.
Ananas stammer fra det sydlige Brasilien og Paraguay, hvor den oprindelige form stadig findes vildtvoksende i naturen. Sædvanligvis tillægges Columbus æren for at have “opdaget” ananas. Det er vel en rigeligt arrogant fremlægning af sagen, for Tupi – Guarani indianerne havde længe dyrket ananas, da Columbus i 1493 kom til Guadaloupe. Tupi indianerne havde i mange generationer forud udført et omhyggeligt udvælgelsesarbejde med ananas, så man havde planter med fortrinlige egenskaber. Men vi kan give Columbus og hans folk æren for at have bragt Ananas med tilbage til Europa. Ananas blev populær blandt søfolk, og blev blandt andet anvendt som beskyttelse mod skørbug på grund af sit indhold af C-vitamin. Ananas har været kendt i Danmark siden 1600-tallet, men det er antageligt først i omkring 1731 man er begyndt at dyrke den med held i de kongelige væksthuse på Rosenborg og Frederiksberg. Vi kender mest ananas i form af frugter til spisning enten frisk eller på dåse, og i form af frugtsaft. I nogle dele af verden fremstilles vin af frugtsaften. Ananas er endvidere interessant, fordi det er den eneste kendte kilde til enzymet bromelain, der kan anvendes i medicinfremstilling og til mørning af kød. Ananas skal på grund af indholdet af bromelain være gavnligt mod fordøjelsesproblemer. Det videnskabelige navn for Ananas er Ananas comosus var. comosus (tidligere blot Ananas comosus), og mange europæiske sprog har arvet navnet ananas som det almindelige navn. Navnet stammer fra Tupi indianernes navn for frugten: nana

ANDROID: er både et navneord og et tillægsord: android sb. (1987) menneskelignende robot. Mød en ANDROID

ANGLIST: Betegnelse for kyndige i de engelske sprog. “Man taler om „romanister“ – altså folk, der har studeret et romansk sprog, og om „anglister“, altså folk, der har studeret engelsk.” (se page 26)

ANGORA: Angora er en fællesbetegnelse for langhårede dyr herunder geder, katte, marsvin m.m. Angora var tidligere navnet på den tyrkiske by, Ankara. Efter Angora er følgende dyr opkaldt: angoraged, angorakanin og angorakat. Angorauld kan stamme enten fra geden (mohair) eller kaninen.

ANIMA og ANIMUS: Anima og animus er de feminine og maskuline former af latin for ‘luft, vind, åndedræt, livskraft’. Især Carl Gustav Jung har brugt begreberne til at betegne fænomener i hans dybdepsykologi.

ANIME: Anime er det Japanske ord for animation. Man ser det også undertiden benævnt Manga Film eller Japanimation. Det bruges i Japan om alle former for animation, hvorimod det i vesten normalt refererer til japanske tegnefilm. En stor del af den anime, der bliver lavet, er baseret på japanske tegneserier, også kaldet manga. Anime (og manga i flæng) bruges ofte til at betegne en bestemt tegnestilart, som mange mere kendte animeer bruger. Dog er dette en noget søgt definition, da anime/manga har mange forskellige stilarter, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Fans inden for anime-kulturen betegner ofte sig selv værende Otakuer.

ANION: En anion er en negativt ladet ion. I jordbunden er anionerne dem, som lettest lader sig udvaske, da de ikke klæbes fast på overfladen af ler- eller humuskolloiderne. Det gør, at der er problemer med at holde planter forsynet med stofferne kvælstof og fosfor. Ordet blev skabt/opfundet af videnskabsmanden Michael Faraday.

ANKEDOM: En ankedom er afgørelsen, der falder, når en ankedomstol har taget stilling til den forudgående domstols strafudmåling i en straffesag.

ANNAM: er bydeformen af udsagnsordet, annamme.

ANNUA: er en bøjningsform af ANNUUM, der betyderårlig indtægt/bevilling. Se bøjningsformerne i Retskrivningsordbogen

ANNUET: er i følge Gyldendals røde Fremmedordbog en årlig intægt/bevilling. Ordet er et navneord med bøjningsformerne: annuum, annuet, annua, annuaene.

ANNUS: Annus horribilis er et udtryk, som bruges ofte i danske medier. Annus horribilis er latin for ‘forfærdeligt år’. Det er en humoristisk reference til Dryden’s 1666 digt Annus Mirabilis (The Year of Wonders). Frasen blev kendt, da den engelske dronning brugte den i sin juletale i 1992, hvor hun beskrev året som sit “annus horribilis”.

ANOLE: Anole er fællesbetegnelsen for en masse arter af firben. Den Grønne Anole, Anolis carolinensis, er et populært kæledyr i mange lande, dels p.g.a. dens (af et firben) modige sind. På engelsk kaldes den grønne anole også ‘Green Chameleon’, hvilket er meget misvisende, da den ikke hører under kamæleon-familien. Der er dog en grund til, at den Grønne Anole har fået dette tilnavn: Den er i stand til at skifte farve – ganske som de fleste kamæleoner. Farvene nuancerer mest mellem grøn, gul og brun. Den Grønne Anole lever i træer og buske. Den er en særdeles habil klatrer, og kan kravle på vertikale glasflader.

ANTROPI: Den antagelse, at observatørens position er priviligeret i forhold til andre mulige positioner, og at en betragtning af universet dermed er farvet af observatørens position.

ANTIMON: er et grundstof. ANTIMON: (lat. antimonium, af omstridt oprindelse), grundstof med atomnr. 51 i gruppe 15 i det periodiske system; atomtegnet er Sb af lat. stibium. Det er et sølvhvidt, sprødt metal med lavt smeltepunkt, og det anvendes bl.a. til at give legeringer øget hårdhed. Såvel grundstoffet som dets forbindelser er giftige. Antimon har været kendt siden oldtiden, men dets opdagelse tilskrives ofte den tyske benediktinermunk Basilius Valentinus (ca. 1500).

ANTINOMI: modstrid mellem tilsyneladende lige rigtige udsagn; paradoks.

ANUS: er latin for endetarmsåbning.

AORIST: er i Gramm. Betegnelse for en af verbets Fortidsformer. Den tilhører de indoeuropæiske Sprogs Fællestrin, men er kun bevaret i regelmæssig Brug i Sanskrit og i Græsk. Læs meget mere om aorist og sprogets udvikling

AORTA: Aorta eller hovedpulsåren udgår fra venstre hjertekammer.

APEKS: Det punkt i verdensrummet solsystemet bevæger sig hen imod, det ligger i stjernebilledet Herkules.

APOKOPE: Traditionelt adskilles jysk fra de øvrige danske dialekter og rigsmål ved, at slut -e’et i ord som ‘købe’, ‘måtte’, ‘varme’ er bortfaldet. Fænomenet kalder vi apokope; det eksisterer kun i begrænset omfang i ømål og rigsmål og slet ikke i bornholmsk. (Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning arhus Universitet, december 2002)

APNØ: lidelse med periodevis manglende åndedrætsbevægelser hos en person.

APSIS: Apsis (plur. apsider) kommer af græsk hapsis = “runding” eller “mange kantet”. Ordet brugtes oprindelig om korrundingen i en kirke. Herfra er det overført, så det kan bruges om bagagepladsen i et telt. I astronomien betegner apsis de to punkter i en planets bane hvor afstanden til solen er størst eller mindst. Tilsvarende for en månes bane om en planet.

ARDER: Ordet, ARD, kommer sikkert fra det oldnordiske ”arda” (knorte, ujævnhed), og videre til det indoeuropæiske ”ar-ti”. Arden var den ældste form for plov, som blev benyttet til at pløje jorden med, før hjulploven blev opfundet . Den var af træ, og havde i starten kun én tand som “løsnede” jorden. Den knækkede let, og der skulle mange okser til for at trække den hen over marken. Arden kendes helt tilbage fra landbrugets indtog i Danmark i starten af bondestenalderen i midten af det 4. årtusinde f.Kr., men findes først afbildet blandt helleristninger fra bronzealderen. Man har også flere former for arder bevaret i moserne.

ARD: En ard er en plov, som ikke har skær af metal. Til dyrkning af markerne havde bonden i jernalderen en ard.
Den første enkle ard var en kroget gren. Arden blev efterhånden mere effektiv med styr, skær og forskær gående ned gennem et firkantet hul i selve åsen og blev trukket af okser. Styrestangen blev ført helt ned gennem trækstangen, så den arbejdede i jorden. Skæret blev spidset i pileform forneden, og når den blev trukket hen over marken, rodede den jorden op og lavede en fure. Den bageste del af trækstangen med den noget flade fod gled hen over mulden og dækkede furen til igen. Når man pløjer med en ard, vendes kun det øverste jordlag. Ved bebyggelsen ”Ormgård” fra vikingetiden har man fundet mange ardspor. Sporene viser, at man har undgået at dyrke i den tunge lerede jord, men har holdt sig til de sandede områder. Se en ard i Elmelunde Kirke, Møn dateret til år 1475-1500 e.Kr.

ARGININ: Arginin er en af mennesket 9 essentielle glykogen aminosyrer, altså en aminosyre som kroppen ikke selv kan danne gennem stofskifte, men derimod indtages ved kost. Argininen bruges af levende organismer til at danne proteiner og opbygge nye kropsceller, derudover indgår det også i blodet og er medvirkende til dannelsen af enzymer og hormoner. Denne aminosyre er altså helt uundværlig da den giver energi til hele kroppen.

ARGON: Argon er et grundstof med atomnummer 18 i det periodiske system og symbolet Ar. Argon bruges i glødelamper. Argon bruges ofte af konservatorer på museer til at beskytte gamle materialer som ellers kan oxideres af luftens ilt. Argon bruges i plasmalamper. Argon bruges i dykning til at fylde oppustelige tørdragter bl.a. fordi det har en lav varmeledningsevne.

ARGOT: Argot er særsprog hos en del faggrupper, ofte fantasifuldt og humoristisk, ikke altid lige stuerent, eller med en lidt afvigende betydning af ord i forhold til den almindeligt brugte. Argot – indforstået dagligsprog blandt fagfæller – kendes f.eks. hos læger og sygeplejersker, hos præster, degne, kirkemusikere og gravere, hos musikere, skuespillere og teaterfolk, hos arkitekter og ingeniører samt hos murere, snedkere og tømrere, hos typografer og bogfolk. Og sikkert inden for mange andre fagområder; føj selv til… Ordet stammer fra fransk (af ukendt oprindelse) og blev oprindelig brugt om tyves jargon, men bruges nu mest om klikesprog og anden indforstået sprogbrug generelt. Læs mere om ARGOT i Salmonsens Konversationsleksikon

ARID: arid (lat.), tør, gold; ariditet, tørhed, tørke.

ARISK: tillægsord der beskriver en Arier (aryas = ædel) er betegnelse for de indoiranske stammer som på et tidspunkt mellem 2000 f.Kr. og 1500 f.Kr. indvandrede til Afghanistan, det nordlige Indien, Irans højland, Irak og Kaukasus fra deres urhjem. Den ariske race var efter nazistisk opfattelse en “ren” “race” af høje, blonde, stærke urmennesker, en nazistisk idealtype som nazisterne ville have fremavlet efter krigen til at befolke Rusland og Østeuropa, efter at befolkningen var fjernet.

ARKITRAV: lang bjælke, der hviler på søjlernes kapitæler. Man skelner mellem doriske, ioniske og korintiske A.
Arkitrav – kommer af græsk og betyder hovedbjælke. Det er hovedbjælken som bærer en gesims. Ses først i græske og romerske tempelkonstruktioner og – senere – i møbler etc. som i større eller mindre grad efterligner klassisk arkitektur.

ARNICA: er en smuk gul kurveblomst også kaldet for guldblomme.

ARSEN: Andre navne: Arsentrioxid, giftmel, rottekrudt, arsensyrlinganhydrid, hvid arsenik. (Eng.: Arsenic oxide) Arsenik er en arsenforbindelse der har været anvendt som insekticid og rodenticid (gnavergift, deraf navnet rottekrudt). Da arsenik i ældre tid fandt anvendelse som rottegift (og arsenik derfor var let at få fat i) var forsætlige humane forgiftninger (giftmord) ikke ualmindelige, men da arsen er uhyre let at eftervise i ligrester er denne anvendelse ikke så populær længere. LD50 rotter: 15,1 mg/kg, mus: 39,4 mg/kg. I visse områder i verden, specielt Asien er kroniske arsenikforgiftninger hyppige idet arsenik forekommer i grundvandet hvorfra drikkevand indvindes. Før i tiden fik mange mennesker i lande som Bangladesh og India deres drikkevand fra floderne. Det var uheldig fordi det medførte at de fik mange infektions sygdomme, for eksempel cholera. Som led i udviklingsbistand har vestlige organisationer finansieret implementeringen af millioner af små boringer (tube wells) således at folk kunne drikke grundvand i stedet. Desværre blev det mange år senere opdaget at grundvandet i flere lande har et højt arsen-indhold som medfører at folk bliver kronisk forgiftet. Arsen i grundvand er naturligt forekommende og frigives fra mineraler til grundvand.

ARSIS: (græsk) I matrikken er ARSIS betegnelse for den trykstærke stavelse i en versefod, modsat thesis. I musikken er ARSIS tværtimod den ubetonede taktdel, hvor taktstokken løftes (arsis betyder hævning).

ARUM: Dansk Ingefær (Árum maculátum) er giftig, men giftstoffet forsvinder dog ved tørring. Dansk Ingefær har en urinlugt, som tiltrækker små insekter. Insekterne sætter sig på hylster bladene og glider ned i “kræmmerhuset”. Insekterne kan ikke komme ud, på grund af at der er så fedtet. Insekterne dør dog ikke, for der er 16 grader og når de bestøver, udskiller der sig en sukkerholdig saft. Når blomsten er bestøvet, slipper den insekterne løs, så de kan bestøve en anden blomst. Den kan vokse her ovre på grund af, den godt kan tåle lidt salt. Tegningen af Dansk Ingefær er fra Flora Danica og venligst stillet til rådighed af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

ARYL: (af ar(omatisk) og -yl), del af en organisk, kemisk forbindelse, fremkommet ved at fjerne et hydrogenatom fra en aromatisk kulbrinte. Det vigtigste aryl er fenyl (C6H5-).

ARYTMI: er en forstyrrelse af hjerterytmen, og hjertet slår uregelmæssigt. Arytmi er årsag til, at hjertet ikke pumper tilstrækkeligt effektivt.

ASALD: Et 3 til 9 meter højt træ også kaldet Akselrøn. De røde frugter er spiselige. Vokser vildt på Bornholm men findes hyppigt landet over.

ASETRO: Asetro/asatro er en religion, hvor de gamle norrøne magter indtager en central rolle. Asatroen går under mange forskellige navne, herunder bl.a. den gamle skik, den forne sæd (eller Forn siðr), seden, folketro, vættetro, alfetro og vanetro og ikke mindst Nordisk mytologi. Der er efterhånden en del nutidige dyrkere af asatro i Danmark. Nogle af disse er samlet i Asatrofællesskabet i Danmark, og der er efterhånden 500 medlemmer i Forn Siðr, et statsgodkendt trossamfund for ase- og vanetroende. Lignende organisationer findes på Island og i Norge. Dertil er der en del, der vælger at praktisere for sig selv – enten enkeltvis eller i små grupper. Læs mere om “Forn Sidr“. Besøg Asetrofællesskabet i Danmark.

ASPIC: sb. fk. koldt kød, fisk e.l. i gelé, tillavet i en form og serveret som forret el. frokostret • undertiden også om geléen alene.

ASSAI: det er et musikalsk udtryk for rytmen. ASSAI betyder “meget” eller forstærket tempo. Allegro assai betyder så “meget hurtigt”.

ASSET: Her er vi i tonernes verden. Tonen, A, uden nogen tilføjelse, betegner (ligesom med skalaens andre toner) A-Dur, f. Eks. symfoni i A. Sættes Kryds (#) for A, forhøjes det med en halv tone og kaldes Ais, sættes b (B) for A, bliver det en halv
tone lavere og hedder As. Vi har alså et AS og i bestemt form: ASSET.

ASSIST: (eng. ‘hjælp’), i flere holdspil en aflevering, der udspiller et forsvar, og som fører direkte til en scoring. I bl.a. basketball og ishockey føres regnskab med de enkelte spilleres assists ligesom med scoringer.

ASTAT: er et grundstof med atomnummer 85 og forkortelsen At. Det er et radioaktivt stof. Navnet kommer af det græske ord astatos, som betyder “ustabil”. ASTAT er det mest sjældne stof på Jorden. Hvis man gravede alt astat ud af jordskorpen ned til en kilometers dybde, ville man kun få 43 mg af stoffet, hvilket svarer til størrelsen af en vindruekerne.

ASTENI: (af gr. astheneia ‘kraftesløshed’, af a- og sthenos ‘kraft’), tilstand med fysisk og psykisk træthed med svigtende hukommelse og koncentrationsevne, ofte pga. sygdom.

ATJU: er ikke bare et allergisk udtryk(!) – det er også et af mange lydord eller udråbsord, vi skriver på dansk. Den slags beskrives også med navneordet, onomatopoietikon! (substantiv): Et onomatopoietikon er et ord der efterligner lyd. Eller lydord. Vi bruger det hver dag, især når vi skal forklare eller mangler ord til at beskrive en handling eller bevægelse. Bang, huiit, svip, dump, kling, dong, rap, slam, crasch, wroouum… osv.. Ordet er sammensat af de græske ord onómatos = navn + en afledning af poiein = frembringe, danne (samme som i poet). Dvs. orddannelse. Det sjove ved disse ord er at vi uden videre accepterer dem. De bygger på vores fælles erfaringer med den verden vi lever i. Eller gør de? På engelsk siger en and quack og på dansk rap. En dansk gris siger øf en engelsk siger oink. Dyr taler så altså forskelligt på forskellige sprog – læs her under uge 44. Læs mere. Allan Olsen har udgivet en CD: “Onomatopoietikon“.

ATOL: resterne af en vulkanø der er blevet omkranset af koralrev. Det gør, at atoller ligner en cirkel af land med en lavvandet lagune i midten – for eksempel Bikini (“Pikinni”) atollen; 11°30’N, 165°25’Ø. Bikini er en samling koraløer i Marshalløerne i Stillehavet. Har et samlet areal på 6 kvadratkilometer. Bikini blev i årene mellem 1946 og 1958 af det amerikanske forsvar udlagt som testområde for atomvåben. I perioden sprængtes mere end 20 atom- og brintbomber. Forud blev den stedlige befolkning forflyttet. Grundet den radioaktive forurening er Bikini fortsat ubeboet.

Bikinien blev opfundet af ingeniøren Louis Reard i Paris i 1946 (introduceret den 5. juli). Den er navngivet efter Bikini-atollen – stedet, hvor der blev afprøvet atomvåben på Marshalløerne. Louis Reards tanke med navnet var, at bikiniens effekt ville forårsage en sindsbevægelse, som ville være sammenlignelig med atombombens. Her kan du se en af atomprøvesprængningerne på Bikini. Her kan du se et kort med angivelse af krateret (Bravo) efter atomprøvesprængningen, og her er Bravo-kraterert set fra satellit og her med Google Maps – klik på billedet for at zoome ind.

ATOMISK: er i følge Gyldendals røde Fremmedordbog et ord, der svarer til ATOMAR. Googler man ordet findes der flere henvisninger til, at ordet betyder udeleligt. Læs meget mere om atomet og sjælen som en ATOMISk d.v.s udelelig enhed – vedisk atomfilosofi.ATONI: (gr.), Slaphed af Vævsdelene, enten i hele Legemet ell. – hyppigere – i enkelte Dele deraf. A. kan være en Følge af mangelfuld Ernæring, enten af hele Legemet ell. af vedk. Legemsdel, ell. af kroniske Betændelsestilstande. A. ytrer sig ikke blot ved, at de lidende Dele bliver slappe, ofte udvidede, men deres normale Funktioner foregaar trægt ell. ophører aldeles.

ATTRÅ: (stærkt) ønske, begær – et ord som i følge Ordbog ovr det danske Sprog hører hjemme i det højere skriftsprog. Men sig ikke, at det er et oldnordisk ord – så sent som 2001 kunne man finde ordet i følgende beskrivelse af et kunstværk – Liggende model af Richard Mortensen fra 1933: “Der er gjort plads til implantaterne under barmen. Sådan set med øjne anno 2001. Dengang var hun muligvis genstand for kunsterens attrå eller væmmelse”. Se billedet

AUDIOFON: hovedtelefon med trådløs forbindelse . For eksempel kan elever med koncentrationsbesvær få større udbytte af undervisningen med audiofoner og en trådløs mikrofon til læreren. Eneste ulempe er, at eleverne så ikke kan høre, hvad de andre børn i klassen svarer på lærerens spørgsmål. Audiofoner bruges også i museer og lignende steder, hvor den besøgende med en audiofon kan guides gennem udstillingerne på forskellige sprog.

AUDIT: betyder direkte oversat revision eller høring. Begrebet kendes fra militære auditørundersøgelser,der har til formål at belyse en given problemstilling. Beslægtet hermed er: AUDITION – fx: optagelsesprøve for skuespilleraspiranter, AUDITORIUM: høresal og AUDITØR: juridisk tjenestemand ved den militære retspleje og ved Statsbanerne til undersøgelse af tjenestelige forseelser. (Læs under “Begreber og terminologi”).

AUDITIV: Ordet auditiv kommer af det latinske ord auditorus og betyder noget der vedrører hørelsen. Det er en af de sanser, der udvikles i foster stadiet, derfor er det at fosteret/barnet kan genkende sin mors stemme. Det er også årsagen til at fosteret reagerer på lyde. Ca. 20% af menneskerne over 65år har så nedsat hørelse at de har svært ved at høre de høje toner, og de har derfor ofte brug for et hørehjælpemiddel. Der er også et stort antal af mennesker med skizofreni, som lider af nedsat hørelse (ca. 20%). Det kan være noget af årsagen til, at de hører ting på en anden måde. Hvis de får et hørerapparat vil deres mængde af paranoidtanker og hørehallucinationer ofte mindskes.

AUGMENT: er i følge Retskrivningsordbogen et navneord, der betyder forøgelse.

AUGUR: En augur var i det gamle romerrige en præst, hvis hovedopgave var at tage Auspicier, dvs. tolke gudernes vilje gennem at studere fuglene.

AUTOGEN: (af gr. autogenes selvdannet), vedr. en skære- og svejsemetode. Men der findes også en autogen afspændingsteknik, der sigter mod at skabe kontrol over det autonome nervesystem. Metoden er udviklet af den tyske læge J.H. Schultz i 1905. Under autogen træning afspænder individet trin for trin sin krop ved systematisk at koncentrere sig om de enkelte kropsdele og bringer sig herved i en form for meditativ, selvhypnotisk tilstand, der virker fysisk og psykisk afslappende.

AUXIN: er et llantehormo – et organisk molekyle som produceres i en bestemt del af planten, for derefter at transporteres til en anden del af planten, hvor en eller anden fysiologisk respons udløses. Auxin (IAA, indoleddikesyre) produceres i skudspidsen og er medvirkende til skudenes drejning mod lyset, idet auxinerne produceres på skyggesiden og fører til at cellene i den side af skudet, der vender væk fra lyset strækker sig, hvorved skudspidsen bevæger sig mod lyset. Auxin produceret af frø, er i stand til at få frugtknuden til at vokse. Auxiner påført ikke-befrugtede blomster fører til vækst af frugtknuden, der dannes derved frøløse frugter. Dette har været anvendt til at producere frøløse tomater. Læs mege mere

AVAL: (avalere). Kaution (kautionere) på en veksel for en andens vekselforpligtelse, normalt acceptantens.

AVIND: misundelse, nid; had, fjendskab. Ordet er brugt i mange sammenhænge af danske forfattere, men man kan også finde det mange steder i Biblen.

AVRA: er et udråbsord.

AZUR: Persisk låneord, som beskrevet i Salmonsens konversationsleksikon: “[ra.sur ell. arsu’r] (nylat. azurum, af pers. lazuward, d. v. s. Lasursten), den himmelblaa Farve; i Handelen Betegnelse for de mørkeste Sorter Smalte og Ultramarin. Se her: Lapislazuli – das blaue Wunder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.